Contabilitatea Decontărilor Bănești

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
I.PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC.UCRAROM PAN.SRL 6
1.1.PREZENTARE SOCIETATE, DATE IDENTIFICARE 6
1.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 7
1.3.ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.C. UCRAROM PAN S.R.L 13
II.ORGANIZAREA EVIDENŢEI ACTIVELOR CIRCULANTE BĂNEŞTI. FORME ŞI INSTRUMENTE DE DECONTARE 21
III.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR BĂNEŞTI 27
3.1. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR FĂRĂ NUMERAR 27
3.3. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR 32
3.4. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR ÎN LEI 40
3.5. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR, ÎN VALUTĂ 41
3.6. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR ŞI A AVANSURILOR DE TREZORERIE 41
3.7. CONTABILITATEA VIRAMENTELOR INTERNE 44
3.8. CONTABILITATEA DOBÂNZILOR AFERENTE DISPONIBILITĂȚILOR ȘI CREDITELOR ACORDATE DE BĂNCI ÎN CONTURILE CURENTE 45
STUDIU DE CAZ 47
CONCLUZII 55
BIBLIOGRAFIE 58
FIGURI ȘI TABELE : 
Figură 1. Structură organizatorică 12
Figură 2. Solvabilitatea patrimoniului la SC. UCRAROM PAN S.R.L 16
Figură 3. Rotația imobilizărilor nete și a activului total 18
Tabel 1. Indicatori din bilanț ai UCRAROM PAN S.R.L 13
Tabel 2. Indicatori din contul de profit și pierdere ai UCRAROM PAN S.R.L 14
Tabel 3. Evoluția în timp a lichidității 15
Tabel 4. Rotația imobilizărilor nete și a activului total 18
Tabel 5. Comparația indicatorilor financiari societății 19
Tabel 6. Balanța de verificare 54


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor care aduce modificări în sistemul de plăţi şi încasări prin trecerea de la instrumentele de plată pe suport de hârtie la instrumentele pe suport electronic şi de la operaţiunile bancare la ghişeu “faţă la faţă” la plăţile de la distanţă “banca la domiciliu”. Aceste transformări conduc la realizarea dezideratului agenţilor economici ca tranzacţiile financiare să se realizeze aproape simultan cu cele economice şi dorinţa populaţiei, ca transferurile de fonduri să se facă aproape instantaneu, adică toate plăţile să se realizeze în timp real. 
Contabilitatea decontărilor băneşti - cuprinde ansamblul operaţiilor băneşti care se pot efectua în numerar sau prin virament sau tranzacţii cu hârtii de valoare.Unitatea patrimonială are obligaţia să îşi deschidă un cont la bancă,pe numele său din care se efectuează operaţii de încasări sau plăţi.
În prezenta lucrare, intitulată ,,Contabilitatea decontărilor băneşti”, pe parcursul celor patru capitole am încercat să punem în evidenţă importanţa acestei părţi a contabilităţii, punând accent pe: formele şi instrumentele de decontare; documentele de evidenţă a decontărilorbăneşti; sistemul de conturi utilizat în decontări şi exemplificarea din punct de vedere contabil a operaţiunilor de decontări.
Obligaţiile băneşti între societăţile comerciale sau între societăţile comerciale şi alte persoane fizice sau juridice se pot efectua, după caz, fără numerar şi în numerar. Decontările fără numerar se fac prin virarea unor sume în lei sau valută din contul debitorului în contul creditorului.Sumele în numerar,în lei şi în valută,de care dispune o unitate patrimonială sunt păstrate în casieria unităţii cu gestionarea lor distinctă.
Instrumentele de plată fără numerar adoptate de sistemul de plăţi din România sunt: cecul, cambia, biletul la ordin şi ordinul de plată. Aceste valori se grupează în contabilitate astfel:-cecuri de încasat: sunt instrumente de plată la vedere primite de la clienţi şi depuse la bancă pentru încasare;
-efecte de încasat: sunt bilete la ordin sau cambii depuse la bancă pentru încasarea acestora la scadenţă
-efecte remise spre scontare: sunt instrumente de plată la termen depuse la bănci în vederea încasării acestora înainte de scadenţă, operaţiune numită scontare.
Între bănci şi clienţii acestora, se stabilesc relaţii materializate în operaţiunile bancare, care se reflectă în sistemul conturilor bancare. Conturile care se pot deschide clienţilor se pot grupa în trei mari categorii: conturi curente; conturi de depozite; conturi de împrumut. Prin intermediul conturilor de la bănci sunt delimitate şi înregistrate valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bancă, disponibilităţile în lei şi valută, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor bancare. 
Printre modalităţile de decontare cu terţi se înscriu şi plăţile din acreditive şi avansuri de trezorerie. Acreditivele reprezintă disponibilităţi băneşti ale cumpărătorului,virate într-un cont distinct la dispoziţia furnizorului şi destinate achitării obligaţiilor faţă de acesta, pe măsura livrării de mărfuri, executării de lucrări sau prestării de servicii, şi prezentării documentelor de livrare de către banca furnizorului băncii clientului. Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispoziţia administratorilor sau altor salariaţi din unitate, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea întreprinderii.
În urma întocmirii acestei lucrări am avut ocazia să ne îmbogăţim cunoştinţele legate de decontările băneşti iar prin prezenta lucrare şi prin studiul contabilităţii timp de trei ani dorim să ne verificăm competenţele profesionale.
I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC.UCRAROM PAN.SRL
1.1. PREZENTARE SOCIETATE, DATE IDENTIFICARE
S.C. UCRAROM PAN S.R.L cu sediul în str. Principală nr.302 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/185/1994, C.U.I. 2224350, atribut fiscal RO, reprezentată prin Bodnar Ştefan, s-a constituit în anul 1994 dar sub denumirea actuală funcţionează din 2000. Activitatea preponderentă a firmei o reprezintă producerea pâinii şi a produselor de patiserie şi distribuţia acestora pe raza judeţului Maramureş, mai exact Maramureşul Istoric.
Mesajul firmei este foarte clar: Produse deosebite pentru oameni deosebiți. Odată cu el s-a încercat să se impună o anumită personalitate produselor societăţii, acestea având un farmec aparte datorat prospețimii şi calităţii net superioare cu care erau obişnuiţi clienţii să cumpere întotdeauna: Rotunda Tradiţională.
Începând cu anul 2006, firma Ucrarom Pan a încercat să se impună pe piaţa şi printr-un lanţ de magazine proprii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Decontarilor Banesti.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!