Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
Cap.1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATELE SOCIETATII COMERCIALE
1.1. Conceptul de cheltuiala 3
1.2. Recunoasterea si evaluarea cheltuielilor in contabilitatea financiara 5
1.3. Clasificarea cheltuielilor 5
1.4. Conceptul de venit 7
1.5. Recunoasterea si evaluarea veniturilor in contabilitatea financiara 8
1.6.Clasificarea veniturilor 9
1.7.Conceptul de rezultat: profit sau pierdere 10
1.8.Recunoasterea rezultatelor in contabilitatea financiara 12
1.9.Clasificarea rezultatelor in contul de profit si pierdere 12
1.10.Aspecte privind cheltuielile, veniturile si rezultatele in viziunea Standardelor Internationale de Raportare Financiara 12
Cap.2 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
2.1. Scurt istoric 16
2.2. Structura tehnic-organizatorica 17
2.3. Caracterizarea economico-financiara 21
Cap. 3 CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR IN 
S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
3.1. Sistemul purtatorilor primari de informatii privind cheltuielile 24
3.2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 27
3.3. Contabilitatea cheltuielilor financiare 28
3.4. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 28
Cap. 4 CONTABILITATEA FINANCIARA A VENITURILOR IN S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
4.1. Sistemul purtatorilor primari de informatii privind veniturile 29
4.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare 31
4.3. Contabilitatea veniturilor financiare 31
4.4. Contabilitatea veniturilor extraordinare 32
Cap. 5 DETERMINAREA PERIODICA A REZULTATELOR IN S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU
5.1. Determinarea rezultatelor in cursul anului 35
5.2. Determinarea rezultatului brut si a rezultatului net anual 39
5.3. Degajarea informatiilor semnificative pe baza tabloului soldurilor intermediare 39
CONCLUZII SI PROPUNERI...... 43
Anexe 45
Bibliografie 50


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Stiinta a ordinii si controlului economic, nascuta din necesitatile vietii practice, contabilitatea reprezinta un puternic mijloc de ordonare a efortului social."Cifrele nu guverneaza lumea dar ele exprima maniera in care aceasta este guvernata". Iata un postulat care strabate istoria umanitatii de multe milenii incoace.
Procesele globalizarii economiei la nivel international au cerut convergenta conceptelor, principiilor si metodelor contabile, a formelor de elaborare si de prezentare a situatiilor financiare de inchidere a exercitiului, ceea ce a dus la elaborarea si aprobarea de catre Parlamentul Uniunii Europene la 22 iunie 2002, a unui nou referential contabil "International Financiar Reporting Standard" -IFRS- alcatuit din: Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), Interpretarile Standardelor Contabile, elaborate de Comitetul de interpretari (SIC).
Contabitatea romaneasca a parcurs in ultimul timp mai multe etape, mai mult sau mai putin edificatoare pentru racordarea ei la sistemele contabile utilizate pe scara internationala. Daca pana in 1995 ea s-a raliat la tendintele mondiale de armonizare, convergenta sau conformitate, incepand cu anul 2006 se aplica reglementari conforme cu Directivele Contabile Europene (Directiva a IV-a, a VII-a si a VIII- a).
Reforma structurala in domeniul contabilitatii s-a facut resimtita odata cu aparitia Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Prin intermediul acestei lucrari mi-am propus sa realizez analiza problemelor legate de organizarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor.
In acest sens mi-am structurat lucrarea pe 5 capitole. 
In primul capitol sunt tratate notiunile generale, conceptele, recunoasterea si evaluarea, clasificarea, aspectele in viziunea Standardelor Internationale de Raportare Financiara privind cheltuielile, veniturile si rezultatele.
In capitolul 2 este prezentata societatea prin scurt istoric, structura tehnico-organizatorica si caracterizarea economico-financiara.
Capitolul 3 este structurat pe 4 subcapitole si sunt prezentate sistemele purtatorilor primari de informatii, contabilitatea cheltuielilor de exploatare, financiare si extraordinare.
Capitolul 4 este structurat pe 4 subcapitole care prezinta sistemul purtatorilor primari de informatii, contabilitatea veniturilor din exploatare, financiare si extraordinare.
In ultimul capitol cel de-al 5 sunt tratate aspectele referitoare la rezultatul brut si net anul, determinarea rezultatului in cursul anului si determinarea periodica a rezultatului precum si degajarea informatiilor semnificative pe baza tabloului soldurilor intermediare.
Cap. 1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATELE SOCIETATII COMERCIALE
In calitatea ei de componenta a sistemului informational economic, contabilitatea furnizeaza cea mai mare parte a informatiilor in vederea luarii deciziilor la nivel micro si macroeconomic. Rolul contabilitatii este ,,de a furniza informatii cantitative, preponderent de natura financiara, referitoare la entitatile economice si care urmeaza a fi utilizate in luarea deciziilor economice.'' 
Ca stiinta a informatiei contabilitatea ,,produce'' si comunica informatii cu privire la pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare ale entitatii contabile. Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite, in primul rand, de bilant, iar cele privind performanta prin contul de profit si pierdere. Astfel, prin intermediul rezultatului exercitiului financiar, contabilitatea ofera o imagine asupra entitatii.
Contabilitatea financiara reflecta cheltuielile in raport cu natura lor economica, prin gruparea acestora in cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare.
Contabilitatea financiara reflecta veniturile in raport cu natura lor economica, prin gruparea acestora in venituri de exploatare, financiare si extraordinare.
Sub aspectul financiar-contabil, rezultatul exercitiului reprezinta diferenta dintre venituri si cheltuieli, care poate fi:
o Profit, cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile
o Pierdere, cand cheltuielile sunt mai mari decat veniturile. 
1.1.Conceptul de cheltuiala
In acceptiunea generala, cheltuielile desemneaza in expresie valorica raporturi patrimoniale cu privire la angajarea si utilizarea resurselor economice in cadrul activitatilor desfasurate de entitatea patrimoniala. Ele indica folosintele de resurse, fiind constituite, in mare parte, din valori de platit sau platite in contrapartida cu materiile prime, materialele si marfurile cumparate, cu lucrarile si serviciile prestate pentru intreprindere, precum si pentru angajamentele pe care intreprinderea a consimtit sa le plateasca.
Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru consumuri, stocuri, lucrari executate si servicii prestate, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligatii legale sau contractuale. 
Din punct de vedere contabil, cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru :
- consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza unitatea ;
- cheltuieli cu personalul ;
- executarea unor obligatii legale sau contractuale, etc.
Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a persoanei juridice. Ele nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.
In cadrul cheltuielilor exercitiului se cuprind, de asemenea, amortizarile si provizioanele constituite.
Pentru reprezentarea cheltuielilor se porneste de la caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Astfel, in cazul procesului cheltuielilor se intalnesc patru momente : angajarea, consumul, platile si imputarea.
1.Angajarea. Angajarea are loc in momentul in care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plati sau consumatoare de resurse. Spre exemplu, in situatia aprovizionarii cu materiale de la furnizori, angajarea cheltuielilor intervine in momentul cumpararii cand s-a creat obligatia baneasca fata de furnizori de a plati materialele primite de la acestia.
2.Consumul. Consumul este specific utilizarii efective a resurselor in scopul satisfacerii unor nevoi, productive sau neproductive, dupa caz. De exemplu, utilizarea materialelor in procesul de productie in scopul obtinerii de produse, lucrari, servicii.
3. Platile. Platile constau in achitarea unor sume de bani ca echivalent in cadrul relatiilor comerciale sau transferul sau fara echivalent in cadrul relatiilor financiare. Spre exemplu, achitarea obligatiei fata de furnizori pentru materialele achizitionate de la acesta, reprezinta o plata ca echivalent, in schimb plata impozitului pe profit reprezinta un transfer fara echivalent.
4. Imputarea. Imputarea reprezinta momentul in care cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obtinute.


Fisiere in arhiva (3):

  • Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau
    • Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau.docx
    • pag1.doc
    • titlu.doc

Bibliografie

Andone, I., Mackler, R., Dologite, D., Tugui, A., (2001), Dezvoltarea sistemelor inteligente in economie - Metodologie si studii de caz, Ed. Economica, Bucuresti
Andone, I., Tabara, N., (2006), Contabilitatea tehnologiei si competitivitatea, Ed. Academiei Romane, Bucuresti
Avram, M., (2005), Contabilitatea manageriala, Ed. Universitara, Craiova
Bojian, O., (2004), Contabilitatea financiara a intreprinderi, Ed. Universitara, Bucuresti
Bouquin, H., Tabara, N., (2004) Contabilitatea de gestiune, traducerea si studiul introductiv, Ed. Tipo Moldova, Iasi
Buse, L., (2005), Analiza economico - financiara, Ed. Economica, Bucuresti
Cioarna, A., (2000), Economie. Micro si Macroeconomie, Ed. Servo-Sat, Arad
Cucui, I., Horga V., Radu M., (2003), Contabilitate de gestiune, Ed. Niculescu, Bucuresti
Dinca, A., (2004), Contabilitatea agentilor economicii, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti
Dragan, C., M., (2000), Noua contabilitate manageriala, Ed. Hercules, Bucuresti 
Dutescu, A., (2004), Politici contabile in intreprindere, Ed. CECCAR, Bucuresti
Ebbeken, K., (2000), Calculatia si managementul costurilor, Ed. Teora, Bucuresti, 
Fundatura, D., (2000), Dictionar de management, Ed. Diacon Coresi, Bucuresti, 
Gorincu, Gheorghe,( 2004), Dictionarul economiei de piata, Ed. Danubius, Braila 
Ristea, M.,(2005)Contabilitatea financiara a intreprinderii, Ed. Universitara
Ristea, M., (2003), Contabilitate aprofundata, Ed. Univers, Bucuresti
Rusalim, P., Hlaciuc, E., (2006), Bazele contabilitatii, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 
Pantea, I., P., Bodea, G., (2005), Contabilitatea Financira actualizata la Standardele Europene, Ed. Intelcredo, Deva
Toni Ratiu, (2002), Cartea Contabilului Autodidact, Ed. Gestiune, Bucuresti, 
Reglementari contabile armonizate cu directivele europene,(2006), Ed. Sedcom Libris, Iasi 21. I.A.S.B. si B. Cooke, M. Mihai, C. Ionescu, M. Solomon, A. Dutescu, Standardele
Internationale de Contabilitate (2002), editia in limba romana, Editura Economica, Bucuresti,
Ministerul Finantelor,(2009) Sistemul contabil al agentilor economici, Editura Economica, p
Statement of the Accounting Principles Board Nr.4 ''Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprise''(New York American Institute of Certified Public Accountants 1970 par 40) dupa Epuran, M., Babaita, V., Imbrescu, C., Teoria contabilitatii, Ed. Economica, Bucuresti 2004 
Dictionar de economie,2001, editia a doua, Ed. Economica, Bucuresti, 
Ghid pentru intelegere si aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Venituri din Activitatii curente, (2004), Ed. CECCAR, Bucuresti
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRSS) incluzand Standardele Internationale de contabilitate (IASs) si interpretarile lor la 1 ian 2007, Ed. CECCAR, Bucuresti 
Dictionar juridic Rubinian, http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=3373


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!