Contabilitatea Fluxurilor de Imobilizari Corporale si Necorporale

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I NOTIUNI TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND STRUCTURA 4
IMOBILIZARILOR 4
1.1. Definitii si delimitari privind imobilizarile intreprinderii si structura acestora 4
1.2.Metode de evaluare a imobilizarilor 6
1.3. Documente contabile utilizate pentru evidenta imobilizarilor 9
1.4. Reevaluarea imobilizarilor 11
1.5.Prezentarea imobilizarilor necorporale si imobilizarilor corporale prin prisma standardelor internationale de contabilitate 12
1.5.1. IAS 16 Imobilizari corporale 12
1.5.2. IAS 38 Imobilizari necorporale 15
CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR IN CADRUL INTREPRINDERII 17
2.1. Organizarea contabilitatii sintetice a imobilizarilor 17
2.2. Organizarea contabilitatii analitice a imobilizarilor 19
2.3. Contabilitatea imobilizarilor 20
2.3.1. Contabilitatea imobilizarilor necorporale 20
2.3.2. Contabilitatea imobilizarilor corporale 22
2.3.3. Contabilitatea imobilizarilor in curs si a avansurilor pentru imobilizari 23
2.3.4. Contabilitatea imobilizarilor financiare 24
CAPITOLUL III ASPECTE PRIVIND DEPRECIERILE IMOBILIZARILOR 27
3.1. Amortizarea imobilizarilor - depreciere ireversibila 27
3.1.1. Definitii si reglementari privind amortizarea imobilizarilor 27
3.1.2. Regimuri de amortizare 28
3.2. Ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor - depreciere reversibila 32
CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ - CONTABILITATEA FLUXURILOR DE 33
IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE LA S.C. NICOLIS PROD COM S.R.L 33
4.1.Prezentarea generala a S.C. Nicolis Prod Com S.R.L 33
4.2. Organizarea contabilitatii in cadrul intreprinderii 36
4.3. Principalii indicatori economico-financiari ce caracterizeaza activitatea societatii 37
4.4.Evidenta contabila pe luna aprilie, 2012 41
CONCLUZII SI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 57
ANEXE 58


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Sistemul contabil romanesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale tarilor vest-europene, in special din cel francez si se bazeaza pe normele contabile internationale care au fost adaptate cerintelor si experientei practice romanesti.
Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori" (Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in iunie 2007, art.2, al (1).
Dupa cum afirma Niculae Feleaga in cartea "Controverse contabile", ,,este regretabila aceasta influenta a specialistilor straini (ce este drept, foarte competenti), in loc sa avem resursele sa recunoastem si, apoi, sa catalizam valorile profesionale ale contabilitatii romanesti."
Tot el considera ca "singura solutie ca, peste ani, sa nu mai afirmam ca sistemul nostru contabil este un sistem de import" este sa se opereze numeroase schimbari, perfectionari, promovari.
Prezentate fiind mai multe astfel de schimbari, ma voi opri doar asupra celor doua schimbari de ansamblu pe care le mentioneaza:
oOrientarea contabilitatii romanesti spre o conceptie dinamica prezervandu-se totodata valentele modelului static;
oOrientarea contabilitatii spre managementul intreprinderii, in detrimentul rolului sau traditional de instrument al puterii publice.
Obiectul contabilitatii este definit ca fiind ,,ansamblu miscarilor de valori, exprimabile in bani, dintr-un perimetru de mica sau mare intindere, precum si raporturile economico-juridice in care unitatea patrimoniala este parte si care genereaza decontari banesti; calculele contabilitatii reflecta deodata miscarea si transformarea activelor precum si pasivele in ordinea lor de formare si dupa destinatia lor in procesul lor de reproductie." 
O parte importanta a sistemului financiar contabil o reprezinta contabilitatea imobilizarilor.
Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta bunuri si valori de orice natura, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achizitionate sau create de unitatea patrimoniala destinate sa serveasca o perioada indelungata, mai mare de un an, in activitatea unitatii si care nu se consuma la prima utilizare. In organizarea contabilitatii imobilizarilor se tine seama de continutul lor, dupa care ele se impart in:
o Imobilizari necorporale;
o Imobilizari corporale;
o Imobilizari in curs de executie, corporale si necorporale; 
o Imobilizari financiare.
Fiecare din aceste categorii prezinta o serie de trasaturi specifice, ceea ce influenteaza modul de organizare a contabilitatii sintetice si analitice.
Preocuparile privind schimbarile ce se impun pentru rezolvarea crizei contabilitatii romanesti, s-au extins si in domeniul imobilizarilor. 
Importanta imobilizarilor este deosebit de mare, ansamblul acestora determinand capacitatea de productie a firmei, iar modul in care aceasta este folosita influenteaza in mare masura eficienta economica.
Cunoscand particularitatile de comportament ale imobilizarilor in procesul de formare al produsului si procesul transmiterii valorii asupra produsului fabricat, rezulta ca deciziile privitoare la dezvoltarea si utilizarea imobilizarilor au un efect de lunga durata.
De aceea, pentru asigurarea unor decizii bine orientate, care sa satisfaca deplin scopurile urmarite, este necesar ca acestea sa fie fundamentate pe informatii exacte si complete. Tot la fel de importante sunt deciziile pentru reglarea activitatii curente privitoare la pregatirea imobilizarilor. 
Contabilitatea raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii valorilor economice separate patrimonial. Entitatile patrimoniale au constituit spatiul de reprezentare si actiune al contabilitatii.
Unul din interesele informationale onorate de contabilitate, considerat de unii autori principal, este cel fiscal. Din totdeauna pentru contabilitate a existat problema concilierii sale cu fiscalitatea. Cauza perpetua a unei asemenea situatii a fost generata de faptul ca nu in toate cazurile principiile contabile privind evaluarea si calculul economic sunt convergente cu cele fiscale, care nu se subordoneaza prezentarii unei imagini fidele a operatiilor ce au loc in intreprindere.
Principalele probleme de decizii in legatura cu imobilizarile necesita date si informatii despre numar, caracteristici tehnico-functionale, stare tehnica si grad de uzura, valoare si amortizare, timp de functionare si inactivitate, evaluare si reevaluare.
Plecand de la aceste considerente prezenta lucrare urmareste prezentarea principalelor aspecte a problemelor legate de contabilitatea imobilizarilor cat si un studiu practic privind acestea realizat la S.C. Nicolis Prod Com S.R.L. 
Lucrarea cuprinde patru capitole, in care am prezentat notiuni teoretice si o aplicatie practica privind contabilitatea fluxului de imobilizari corporale si necorporale din cadrul S.C. Nicolis Prod Com S.R.L.
CAPITOLUL I
NOTIUNI TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND
STRUCTURA IMOBILIZARILOR
1.1. Definitii si delimitari privind imobilizarile intreprinderii si structura acestora
Desfasurarea activitatii unei entitati impune existenta unei baze tehnico-materiale in cadrul careia imobilizarile, in calitate de elemente patrimoniale, au un rol economic important si detin o pondere semnificativa.
Patrimonial, imobilizarile sunt reprezentate de bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unei intreprinderi, fiind caracterizate prin:
a) durata de utilizare este nai mare de un an;
b) nu se consuma si nu se inlocuiesc la prima utilizare;
c) nu isi schimba forma pe parcursul utilizarii;
d) nu sunt de obicei destinate vanzarii.
Un activ poate fi definit ca reprezentand o avere controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice ulterioare pentru intreprindere. Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, in mod direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalente ale numerarului catre intrepindere . Beneficiul economic nu poate fi confundat cu beneficiul ca sursa proprie. El reprezinta active de trezorerie sau echivalente de trezorerie ale entitatii. Echivalentele de trezorerie reprezinta investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii . 
De regula, activele sunt utilizate de intreprinderi pentru a produce bunuri, a executa lucrari sau a presta servicii capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor. De aceea acestia sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine, contribuind astfel la la fluxul de trezorerie a intreprinderii. 
Conform O.M.F.P 3055/2009 , imobilizarile sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de un an.
Pentru a fi recunoscute in situatiile financiare, ca un activ, imobilizarile trebuie sa indeplineasca urmatoarele doua cerinte: 
1. posibilitatea de a contribui la beneficiile viitoare ale entitatii sub forma fluxurilor de trezorerie sau echivalente de trezorerie, si
2. imobilizarea sa aiba determinat un cost credibil.


Fisiere in arhiva (2):

  • Contabilitatea Fluxurilor de Imobilizari Corporale si Necorporale.doc
  • Contabilitatea Fluxurilor de Imobilizari Corporale si Necorporale.ppt

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Bojian, O., Contabilitatea financiara a intreprinderii, Ed. Universitatii, Bucuresti, 2004;
2. Dumitrean, E., Contabilitate financiara , Editura Setcom Libris, Iasi, 2001;
3. Feleaga, N., Malciu, L., Contabilitate financiara - o abordare europeana si internationala, Volumul I si II, Editura InfoMega, Bucuresti, 2005;
4. Hlaciuc, E., Contabilitate financiara conforma cu Directivele Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2002
5. Hlaciuc, E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitatii financiare a entitatilor economice: abordari teoretice si aplicative conforme cu prevederile OMFP 2374/2007 si Standardele Internationale de Contabilitate, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2008, p. 307
6. Hlaciuc, E., Mihalciuc, C., Chirita, I., Aspecte practice privind Contabilitatea financiara a entitatii economice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2007;
7. Ionescu, C., Informarea financiara in contextul internationalizarii contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2003;
8. Mates, D., Costea, C., s.a., Contabilitatea intreprinderii - Aplicatii practice, Operatiuni curente, speciale si particulare, Cazuri practice, Reglementari, Solutii, Editura Mirton, Timisoara, 2004;
9. Mates, D., Matis, D., s.a., Contabilitatea financiara a entitatilor economice, Editura Mirton, Timisoara, 2006;
10. Mates, D., Peres, I., Peres, C., Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Timosoara, 2005;
11. Matis, D., Bazele contabilitatii - aspecte teoretice si practice, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005;
12. Matis, D., Contabilitatea operatiunilor speciale, Editura Intelcredo, Deva, 2003;
13. Matis, D., Pop, A., Contabilitate financiara, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007;
14. Mihalciuc, C., Contabilitate financiara aprofundata partea II, curs pentru invatamant la distanta, Editura Univesitatii, Suceava, 2007
15. Munteanu, V., Munteanu, M., Zuca, S., Contabilitatea financiara a intreprinderilor, vol. II, Ed. Sylvi, Bucuresti, 2001;
16. Paraschivescu, M.D., Pavaloaia, W., Contabilitate financiara - Aplicatii si studii de caz, Editura Tehnopress, Iasi, 2007;
17. Pantea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiara romaneasca conforma cu Directivele Europene, editia a II-a revizuita si actualizata, Editura Intelcredo, Deva, 2007;
18. Petrescu, S., Mihalciuc, C., Diagnosticul financiar - contabil privind performanta intreprinderii. Aspecte teoretice si aplicative de contabilitate si analiza financiara, Ed. Universitatii Suceava, 2006;
19. Petris, R., ,,Contabilitate aprofundata", Note de curs, 2008;
20. Petris, R., Hlaciuc E., Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006;
21. Popa, A. F., Nichita, M., s.a. Studii practice privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara in Romania, Editura Contaplus, 2007;
22. Ristea, M., (coordonator), Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
23. Ristea, M., Dumitru, C.G, Contabilitate financiara- editie revizuita si imbunatatita, Editura Margaritar, Bucuresti, 2003;
24. Stancu, I., Gestiunea financiara a agentilor economici, Editura Economica, Bucuresti, 1994 ;
25. Tulvinschi, M., Gestiunea, contabilitatea si controlul stocurilor, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2004.
26. *** Standardele Internationale de Contabilitate, Editura Economica, Bucuresti, 2002;
27. *** Standardele Internationale de Raportare Financiara , Editura Ceccar, Bucuresti, 2005;
28. ***www.mfinante.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!