Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I – CONTABILITATEA, GESTIUNEA ŞI INVENTARIEREA STOCURILOR LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 4
1.1 Definiţii, clasificări şi structuri privind stocurile 4
1.2. Evaluarea stocurilor 7
1.2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu. 9
1.2.2. Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii 12
1.2.3. Evaluarea stocurilor la închiderea exerciţiului financiar. 13
1.2.4. Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu 14
1.3. Metode de gestiune a stocurilor 15
1.3.1. Metoda inventarulul permanent 15
1.3.2. Metoda inventarulul intermitent 16
1.4. Reflectarea în contabilitate a stocurilor şi operaţiilor cu mărfuri în metoda inventarului permanent 18
1.4.1 Contabilitatea materiilor prime si a materialelor 21
1.4.2 Contabilitatea produselor 26
1.4.3 Contabilitatea marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri 29
1.5. Inventarierea mărfurilor 33
CAPITOLUL II – PREZENTAREA GENERALĂ A S. C. NIK PRETZEL S.R.L. 35
2.1. Date de indentificare a S.C. Nik Pretzel S.R.L. 35
2.2. Obiectul de activitate 35
2.3. Relaţii de parteneriat 36
2.4. Structura organizatorică a A S.C. Nik Pretzel S.R.L. 38
2.5. Analiza principalilor indicatori şi evoluţia acestora 38
CAPITOLUL III - MONOGRAFIE CONTABILĂ LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 41
CAPITOLUL IV - SISTEMUL INFORMATIC LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 51
4.1. Prezentarea principalelor noţiuni teoretice referitoare la sistemul informaţional 51
4.2. Sistemul informaţional al societăţii S.C. Nik Pretzel S.R.L. 52
4.2.1. Avantajele implementării sistemului Contab SQL în cadrul societăţii 52
4.2.2. Module şi funcţionalităţi ale programului informatic 53
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia. ”Contabilitatea reprezintă cea mai importantă sursă de informare a unei naţiuni”, apreciază într-o lucrare de referinţă Oskar Morgenstern.
Cel mai mare filosof al antichităţii, Aristotel, atribuia conceptului de economie accepţiune creativă, utilă, respectiv arta de a acumula bunurile necesare traiului şi folosirea lor în sistemul comunităţii.
Drumul parcurs de contabilitate de-a lungul întregii sale istorii este predominat de la practică la teorie. Experienţa practică a anticipat şi modelat teoria contabilităţii. Nu întotdeauna practica a aşteptat neapărat teoria pentru a intra în aplicarea uzuală.
Contabilitatea ar putea fi definită ştiinţa stăpânirii afacerilor deoarece are în vedere ,,măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obtinute” din activitatea persoanelor fizice şi juridice. 
Contabilitatea este arta afacerilor în cadrul căreia se înregistrează şi se sistematizează în mod semnificativ valoarea monetară a tranzacţiilor comerciale şi evenimentelor cu caracter financiar. În cadrul acesteia se întocmesc documentele contabile de sinteză şi se interpretează rezultatele obtinuţe de către societatea comercială. 
Stocurile au fost definite în Standardele Internaţionale de Contabilitate nr. 2 ca find active “deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii ca mai sus sau sub formă de materii prime, şi materiale consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii”. 
Fiind o componentă importantă a activelor circulante, stocurile condiţionează desfăşurarea activităţii societăţii comerciale. Stocurile cuprind următoarele categorii de elemente patrimoniale: mărfuri, materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale şi pasări, ambalaje şi producţia în curs de execuţie. 
În vederea desfăşurării activităţii şi a obţinerii unui rezultat pozitiv, respectiv a profitului, orice entitate cu activitate comercială efectuează tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri. Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri conturează funcţia comercială a entităţii şi are la bază politicile de cumpărari şi vânzări stabilite de către managerii firmei. 
Contabilitatea stocurilor are o importanţă deosebită pentru multe societăţi comerciale datorită volumului mare de informaţii referitoare la acestea. 
Lucrarea de faţă “Contabilitatea stocurilor cu studiu de caz la S.C. Nik Pretzel S.R.L. Zărneşti”, conturează importanţa stocurilor prin definirea şi prezentarea acesora pe baza studiului de caz efectuat la societatea în cauză. Lucrarea prezintă evaluarea, metodele de gestiune a stocurilor de mărfuri şi inventarierea acestora, urmând ca în final să traseze concluzii şi propuneri care să ajute la îmbunătăţirea activităţii de comerţ la societatea comercială analizată. 
CAPITOLUL I – CONTABILITATEA, EVALUAREA ŞI INVENTARIEREA STOCURILOR LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L.
1.1 Definiţii, clasificări şi structuri privind stocurile 
Activele circulante, denumite şi active pe termen scurt, capital circulant sau bunuri mobile, cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, titlurilor de plasament, instrumentelor de trezorerie şi disponibilităţilor băneşti.
Desfăşurarea activităţii de exploatare este condiţionată de existenţa stocurilor. Aceasta se grupează, sub aspectul gestionării, în stocuri propriu-zise şi producţie în curs de execuţie.
În Legea contabilităţii stocurile şi comenzile în curs de execuţie sunt definite ca fiind ,,ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale destinate: 
- fie a fi vândute în aceeaşi stare ca după prelucrarea lor în procesul de producţie; 
- fie a fi consumate la prima lor utilizare.”


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea, Gestiunea si Inventarierea Stocurilor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bănăţanu Gh., Sistemul modern de contabilitate, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 1998;
Bărbăcioru V., ş.a., Contabilitatea întreprinderii, Tipografia Universităţii din Craiova , 1998;
Budugan D., Contabilitate şi control de gestiune, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001;
Creţoiu, G., Bucur I., Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2007;
Dumitrean E., Scorţescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D. N., Contabilitate financiară I, vol.I., Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002;
Feleaga, L., Feleaga, N., Contabilitate financiară. O abordare europeană internţionlă, Editura Economică, Bucureşti, 2007;
Gheorghe Lepădatu , Contabilitate generala, Pro Universitaria, Bucureşti, 2009
Horomnea E., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004;
Horomnea E., Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Beţianu L., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005;
Oprea, D., Premisele şi consecinţele informatizării contabilităţii, Editura Graphix, Iaşi,1994, p. 17.
Pântea I.P., Contabilitatea financiară a agentilor economici din România, Ediţia a -II-a, Editura IntelCredo, Deva, 1995;
Pântea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară actualizată la Standardele Europene, Editura IntelCredo, Deva, 2005;
Pântea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară românească conform Directivelor Europene, Editura IntelCredo, Deva, 2006;
Pişleag, A., Contabilitate finaciară curentă, Editura Alma Mater, Sibiu, 2011;
Pişleag, A., Contabilitate finaciară, curs în tehnologia ID-IFR, Editura FRM, Bucureşti, 2012;
Pişleag, A., Diagnosticul financiar al întreprinderii. Teorie şi aplicaţii, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2012;
Pleşea, D., Bazele contabilităţii. Contabilitate financiară, Vol. II, Editura Omnia Uni S.A.S.T. Braşov, 2005;
Ristea, M., Contabilitatea financiară a întreptrinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2004;
Staicu C., Contabilitate financiară armonizată cu Directivele Europene, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002;
Toma C., Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească, Editura Junimea, Iaşi, 2001;
Tulvinschi M., Gestiunea, contabilitatea şi controlul stocurilor, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!