Contabilitatea Imobilizărilor

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A
1.1.Prezentarea societăţii
1.2.Aspecte ale evoluţiei întreprinderii
1.3.Domeniul de activitate
1.4.Prezentarea organigramei de relaţii a întreprinderii
CAPITOLUL II.DELIMITARI CONCEPTUALE IMOBILIZARI CORPORALE ,NECORPORALE SI AMORTIZAREA LOR
2.1. Definiţii şi delimitări
2.2. Contabilitatea primară a imobilizărilor
2.2.1. Contabilitatea imobilizărilor corporale
2.2.2. . Contabilitatea imobilizarilor necorporale
2.3. Contabilitatea amortizării
2.3.1.Definiţia şi formele amortizării imobilizărilor corporale
2.3.2. Metode de amortizare
2.3.3.Amortizarea imobilizarilor necorporale
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE,NECORPORALE SI AMORTIZAREA LOR LA S.C.MEVA S.A.
3.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale. la S.C.MEVA S.A.
3.1.1 Contabilitatea terenurilor
3.1.2 Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport şi mobilier, aparatură etc.
3.2 Contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. MEVA S.A
3.3. Contabilitatea amortizării imobilizărilor la S.C.MEVA S.A.
CAPITOLUL IV.CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A
1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII
S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe malul stâng al Dunării, la ieşirea din traversarea munţilor Carpaţi.
Este o societate comercială pe acţiuni, deţinute de acţionari privaţi, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J/ 25/ 135/ 1991. acţionarul majoritar este compania americană TRINITY INDUSTRIES INC. COMPANY, TEXAS care deţine 70% din acţuini.
1.2.ASPECTE ALE EVOLUŢIEI ÎNTREPRINDERII
În anul 1882 se crează de către Direcţia Generală a Căilor Ferate Române, atelierele CFR care au funcţionat împreună cu depoul de locomotive până în anul 1886. Atunci întreţinerea locomotivelor a trecut în sarcina depoului de locomotive făcând ca atelierele CFR să se separe şi să se ocupe numai de reparaţia de vagoane marfă pentru linii magistrale, acţiune pe care o desfăşoară până ăn anul 1960 când din nou se reuneşte cu o altă unitate din aproprierea staţiei CFR, adică Şantierul Naval sub denumirea de Uzinele Mecanice Drobeta-Turnu-Severin, funcţionând ca un sector specializat în construcţia de vagoane până în anul 1968 când din nou se separă şi devine întreprinderea de vagoane de azi, unitate care producea în 1983 peste 20% din parcul de vagoane marfă echivalente 4 osii şi vagoane călători necesare economiei naţionale cât şi disponibilităţilor pentru export.
În toată perioada cât atelierele CFR au funcţionat ca unitate de sine stătătoare, producţia a fost axată pe reparaţii material rulant (vagoana marfă de toate tipurile, vagoane călători clasa I, II, III, locomotive categoria 2-5) la care s-au efectuat toate cele trei genuri de reparaţii: periodice, curente şi mijlocii. Acest profil de reparaţii vagoane se menţine până la 01 ianuarie 1960 când printr-o hotărâre a conducerii partidului şi statului, atelierele CFR sunt trecute la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi se unesc cu Şantierul Naval (sectorul I-construcţia corp nave şi sectorul II-reparaţii nave) sub denumirea de Uzinele Mecanice Drobeta-Turnu-Severin. Din anul 1960 după unificare, atelierele CFR devenind sector de construcţii vagoane marfă s-a profilat efectiv cu toate secţiile şi sectoarele de activitate pe fabricaţia vagoanelor marfă acoperite şi descoperite pentru linii magistrale, vagoane de diferite tipodimensiuni, reuşind să realizeze 18 tipuri de vagoane pentru nevoile interne ale ţării cât şi pentru export însumând peste 7500 vagoane marfă echivalente pe 4 osii, iar din anul 1968 până în 1980 să mai asimileze încă 47 noi produse ajungând să realizeze la sfârsitul trimestrului II 1982 vagonul cu numărul de circulaţie 
65. 098.
Produsele întreprinderii erau exportate la acea dată în peste 17 ţări ale lumii printre care: fosta URSS, R.P.Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, R:P: Albania, R.P. Chineză, R.S.Vietnam, Cuba, Grecia, etc.
Analizând evoluţia producţiei de vagoane echivalente pe 4 osii se remarcă faptul că numărul de gagoane marfă a crescut ajungându-se de la 1668 vagoane realizate în 1970 la 2917 vagoane în 1975, iar la sfârşitul anului 1980 la 3222 vagoane, de la ale cărei baze s-a plecat cu planificarea în 1981-1982 a 3150 vagoane marfă echivalente pe 4 osii. Cu toate că în perioada 1974-1975 a intrat în funcţiune o nouă unitate constructoare de vagoane în Caracal, judeţul Olt, totuş ponderea întreprinderii de vagoane se menţine, înregistrând creşteri cu excepţia anilor 1976-1977, când realizările s-au plasat sub nivelul realizărilor medii şi aceasta ca urmare a unor greutăţi apărute ăn realizarea planului generate de definitivarea cu întârziere a unor contracte interne şi externe, care nu au permis o realizare fizică a producţiei de vagoane.
La sfârşitul anului 1982 Întreprinderea de vagoane Drobeta –Turnu-Severin înregistra în total o suprafaţă construită de 8,4 hectare, o suprafaţă cu reţele de 9,82 hetare, protecţie 1,08 hectare, liberă de 0,45 hectare, rezultând un grad de acoperire de 92,24% dacă avem în vedere suprafaţa totală a întreprinderii de 19,65 hectare.
În 1982 întreprinderea funcţiona cu trei secţii de producţie, respectiv:
- secţia I – fabricaţie vagoane marfă;
- secţia II – fabricaţie vagoane cisternă;
- secţia III – fabricaţie vagoane călători;
două secţii auxiliare:
- secţia mecano-energetică;
- secţia sculărie;
trei ateliere de proiectare tehnologică:
- APTM – atelier proiectare tehnologie pentru vagoane marfă;
- APTC – atelier proiectare tehnologie pentru vagoane călători;
- APTS – atelier proiectare tehnologie sudură;
Marca MEVA este înregistrată la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Industriale, Geneva din anul 1970.
1.3.DOMENIUL DE ACTIVITATE
În pezent, întreprindeea dispune de două unităţi de producţie pentru fabricarea vagoanelor pentru transportat mărfuri cu suprafeţele de 10000 mp, respectiv 15000 mp, fiecare unitate având capacitatea de fabricaţie a produsului finit. 
Societatea MEVA SA Drobeta-Turnu-Severin poate executa şi livra următoarele:
- vagoana marfă de uz general;
- vagoane marfă pentru transportat cărbune, cereale;
- vagoane platformă,
- vagoane cisternă pentru transportat produse petroliere grele şi uşoare;
- vagoane specializate pentru transportat produse purverulente cu descărcare pneumatică;
- modernizări de vagoane din gama de mai sus;
- containere specializate;
- recipienţi statici de diferite forme şi capacităţi;
- piese de schimb pentru vagoane marfă.
De asemenea MEVA SA oferă servicii de reparaţii vagoane (reparaţii periodice, reparaţii generale, reparaţii capitale).


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Imobilizarilor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!