Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În contextul actual al economiei de piaţă o unitate economică poate să obţină rezultate deosebite în condiţiile concurenţei numai dacă produsele finite realizate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt de o calitate bună şi la un preţ acceptabil. Producţia destinată vânzării trebuie să fie realizată în funcţie de cerinţele pieţei.
După 1989 s-a constatat o creştere a cererii de piaţă pentru produsele moderne, eficiente şi de o bună calitate. În acelaşi timp populaţia după această dată a avut acces la mult mai multe informaţii, lucru care a influenţat nivelul cererii. Având în vedere că pe piaţa românească au pătruns foarte multe produse străine similare cu cele autohtone, producătorii au fost obligaţi să acorde o atenţie suplimentară calităţii.
Pentru obţinerea de bunuri de calitate superioară care să se alinieze la standardele internaţionale este nevoie de materii prime de bună calitate, mijloace de producţie performante şi o forţă de muncă cu un grad de calificare superior. Având în vedere aceste trei condiţii unităţile economice s-au orientat în utilarea cu mijloace de producţie moderne, fiabile cu performanţe superioare şi cu o mare productivitate. Achiziţia lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare unitate şi de aceea operaţiile de achiziţie trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate calculând şi efectele financiare pe care le implică achiziţia pe întreaga perioadă de amortizare a imobilizărilor.
În această lucrare am încercat să prezint cât mai multe elemente cu caracter general. Tema lucrării o constituie „Studiu privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C. Mobinarta S.A.”.Lucrarea este structurată în patru capitole după cum urmează:
Capitolul I- Imobilizări corporale, recunoaştere şi evaluare.Prezentare comparativă reglementarea contabilă din România şi norma internaţională în domeniu IAS 16 „ Imobilizări corporale”
Capitolul II- Amortizarea imobilizărilor corporale
Capitolul III- Evidenţa operativă şi analitică a imobilizărilor corporale
Capitolul IV- Studiu de caz la S.C. Mobinarta S.A.
Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoştiinţe şi abilităţi de care dispun şi că în activitatea viitoare voi putea să realizez lucrări de calitate în domeniul pentru care m-am pregătit.
CAPITOLUL I
IMOBILIZĂRI CORPORALE, RECUNOAŞTERE ŞI EVALUARE.PREZENTARE COMPARATIVĂ REGLEMENTAREA CONTABILĂ DIN ROMÂNIA ŞI NORMA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIU IAS 16 „ IMOBILIZĂRI CORPORALE”
O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri şi valori destinate să deservească activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care, în majoritatea lor, se consumă treptat.
Elementele patrimoniale de această natură sunt denumite imobilizări sau active imobilizate şi constituie suportul tehnico-material şi financiar necesar desfăşurării activităţilor cu caracter productiv şi prestări servicii, precum şi celor din alte domenii de activitate. Ele reprezintă elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unităţilor patrimoniale, caracterizându-se prin aceea că se folosesc o perioadă îndelungată şi nu se consumă la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recuperează de regulă în mod eşalonat, prin includerea în cheltuieli.
Activele imobilizate sunt active deţinute pe o perioadă mai mare de un an în gestiunea entităţii, având potenţialul de a contribui direct sau indirect la fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie către entitate.Ele sunt grupate în contabilitate pe patru categorii:imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare şi imobilizări în curs: 
- imobilizările necorporale – sunt active identificabile nemonetar , fără suport material , deţinute de entitate pentru utilizarea în procesul de producţie sau furnizare de bunuri şi servicii, pentru închiriere către terţi sau pentru scopuri administrative. În categoria lor se cuprind:cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi de active similare (cu excepţia celor create în cadrul entităţii); fondul comercial; alte imobilizări necorporale în curs de execuţie;
- imobilizările corporale – sunt reprezentate de active care:
a). sunt deţinute de entitate pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau în scopuri administrative
b). au o durată de folosinţă mai mare de un an
În această categorie de imobilizări se includ terenurile (inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora) , construcţii, instalaţii tehnice şi maşini , alte instalaţii, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică ş.a;


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu Privind Contabilitatea Imobilizarilor Corporale la SC Mobinarta SA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!