Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. VENITURILE BUGETELOR LOCALE ŞI GESTIONAREA LOR 
1.1. Structura veniturilor bugetare locale 5
1.2. Caracteristicile taxelor 9
1.3. Etapele parcurse în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 
15
CAPITOLUL II. SISTEMUL INFORMAŢIONAL PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE PE EXEMPLUL PRIMĂRIEI MACIN, JUDEŢUL TULCEA 
2.1. Prezentarea generală a impozitelor şi taxelor 21
2.3. Impozitul pe teren in cadrul Primăriei Macin, Judeţul Tulcea 32
2.3. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor in cadrul Primăriei Macin, Judeţul Tulcea 
43
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 46
BIBLIOGRAFIE 48


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte, adăpost) cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenţă sanitară , educaţie etc. 
Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile redistribuirii PIB cât şi modul concret de realizare a acestui proces.
În societatea contemporană, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită. Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiple variante posibile în cadrul determinismului social. Acesta presupune o atitudine conştientă într-un comportament care corespunde cerinţelor, necesităţilor sociale obiective, atitudine ce rezultă dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţă a individului.
Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de consituire a veniturilor statului.
Descentralizarea serviciilor publice şi promovarea principiului autonomiei locale în administrarea teritoriului ţării au determinat transferarea tuturor atribuţiilor şi obligaţiilor de stabilire, urmărire, încasare şi control a impozitelor locale de la Ministerul Finanţelor la administraţiile locale.
Scopul tezei. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte într-un mod cât mai elocvent sistemul informaţional privind impozitele şi taxele locale.
Sarcinile tezei au rezultat din scopul stabilit:
- Studierea veniturilor bugetare locale;
- Analiza impozitelor şi caracterizarea taxelor;
- Studierea cadrului legislativ de reglementare a impozitelor şi taxelor;
- Caracterizarea etapelor parcurse în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor locale;
- Studierea impozitelor şi taxelor percepute de către Primăria Macin, Judeţul Tulcea.
Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, au fost utilizate sursele următorilor savanţi: Măgulescu D., Niculescu M., Robu V., Paraschivescu M.D., Păvăloaia W., Toma C., Sasu H., Ţâţu L., Pătroi D.
Crearea sistemului de gestiune a finanţelor publice locale şi organizarea activităţii fiscale pe principiile descentralizării şi autonomiei financiare constituie problema aflată în centrul atenţiei administraţiilor locale din România.
Din punct de vedere al autonomiei financiare a consiliilor locale, impozitele şi taxele locale devin din ce în ce mai importante ca surse de venituri, întrucât diminuează mult dependenţa autorităţilor centrale de bugetul de stat.
Politica fiscală a jucat întotdeauna un rol important în realizarea programelor economice şi sociale. Ansamblul reglementărilor referitoare la contribuabili, impozite şi taxe şi modalităţile de plată reprezintă sistemul fiscal.
În prezent, pentru România problemele fiscalităţii, a presiunii fiscale, a structurii fiscalităţii, a metodelor de stabilire şi de percepere a veniturilor etc. au o importanţă deosebită având în vedere existenţa: unui sistem fiscal încă nepus la punct şi a unei legislaţii fiscale incoerentă, instabilă, cu multe lacune şi ambiguităţi; unui grad redus de colectare a veniturilor; unei indiscipline financiare şi a unui câmp larg de evaziune fiscală, fraudă fiscală şi corupţie.
Structura tezei. Lucrarea este structurată în două capitole astfel: primul capitol abordează veniturile bugetelor locale şi gestionarea lor iar cel de-al doilea descrie sistemul informaţional privind impozitele şi taxele.
CAPITOLUL I. VENITURILE BUGETELOR LOCALE ŞI GESTIONAREA LOR
1.1. Structura veniturilor bugetelor locale
Veniturile bugetelor locale se pot împărţi în două mari categorii: ordinare şi extraordinare.
Veniturile ordinare ale bugetelor locale se pot împărţi la rândul lor în: impozite locale, taxe locale şi venituri locale diverse.
Impozitele locale au fost introduse şi reglementate pornind de la clasificarea impozitelor directe în: impozite personale şi impozite reale. Dintre acestea, impozitele personale pe venituri sau profituri au fost apreciate ca venituri cu caracter general revenind bugetului de stat, urmând ca impozitele pe clădiri şi terenuri să revină bugetelor locale, devenind venituri ordinare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale [24, p.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Impozitelor si Taxelor Locale pe Exemplul Primariei Macin, Judetul Tulcea.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!