Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere .. 4
Capitolul 1. Notiuni generale despre decontarile cu personalul .. 6
1.1 Notiunea de salariu 6
1.2 Contractul de munca .. 6
1.3 Forme de salarizare 7
1.4 Sporuri salariale si alte avantaje salariale .. 7
Capitolul 2. Tratamentul fiscal al decontarilor cu personalul ... 11
2.1 Notiuni introductive . 11
2.2 Impozitul pe veniturile salariale .. 12
2.3 Contribu????ii sociale obligatorii .. 14
2.4 Declara????ia privind obliga????iile de plata a contribu????iilor sociale, impozitului pe venit ????i
eviden????a nominala a persoanelor asigurate 16
2.5 Stabilirea ????i plata impozitului, contribu????iilor de asigurari sociale si asigurarilor sociale de
sanatate .. 17
Capitolul 3. Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul la societatea Plastic
Engineering SRL ... 18
3.1 Prezentarea societatii Plastic Engineering SRL ... 18
Sursa: documentare la nivelul societatii 19
3.2 Monografie contabila salarii noiembrie 2017 .. 20
3.3 Monografie contabila salarii martie 2018 26
3.4 Compara????ie monografii salarii 2017 vs 2018 .. 30
3.5 Compara????ie salarii individuale 2017 vs 2018 .. 31
3.6 Comparatie concediul medical 2017 vs 2018 .. 35
3.7 Masurile luate la nivelul societatii Plastic Engineering SRL ca urmare a modificarii
salariului minim pe economie 37
3.8 Registrul de evidenta generala a Salariatilor ... 38
Concluzii ... 40
Referinte bibliografice ... 41
Anexe .. 4


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Tematica salarizarii a fost, este si va ramane un subiect des dezbatut, deoarece are o
puternica influenta in economie si fiecare parte implicata are interesale sale in ceea ce priveste
marimea acestora, deseori aceste interese fiind in contradictie.
Pentru angajati salariul reprezinta un venit, prin urmare acestia sunt motivati si tind spre
un nivel al salariului cat mai ridicat. Totodata, regasim statul implicat care prin politicile fiscale
aplicate doreste sa atraga cat mai mult venit bugetului de stat, materializat prin impozitele si
contributiile retinute de la angajati si angajatori. Astfel, in general, un salariu mai mare inseamna
baza mai mare de calcul, satisfacand nevoile statului. De cealalta parte, regasim angajatorul
pentru care salariul reprezinta cheltuiala si care doreste ca printr-un minim de efort sa obtina un
maxim de efect. In acest mod, acesta aspira sa obtina o productivitate a muncii cat mai ridicata,
in conditiile in care spera cavaloarea cheltuielilor salariale sa ramana la un nivel cat mai scazut.
Cu scopul usurarii calculelor salariale, a monografiilor contabile, si, in principal, cu
scopul de a responsabiliza angajatorul in privinta platilor datoriilor aferente salariilor catre
bugetul de stat, legiuitorul a emis modificari legislative in ceea ce priveste sistemul salarizarii cu
incepere de la 01 ianuarie 2018, printre care, cele mai importante: majorarea salariului minim pe
economie de la 1.450 RON la 1.900 RON si transferul contributiilor de asigurari sociale din
sarcina angajatorului in sarcina angajatului si diminuarea cotei impozitului pe venit de la 16%, la
10%.
Luand in vedere aspectele mentionate, motivatia mea in alegerea temei a fost faptul ca
subiectul este unul de actualitate, care mi-a trezit interesul in a urmari cum se aplica aceste
modificari in cadrul unei societati si ce efecte produc. Astfel, obiectivele urmarite pe parcursul
efectuarii lucrarii sunt:
- Documentarea realizata pe baza legislatiei, studiind date din Codul Muncii, Codul Fiscal,
Ordinul 1802/2014. Am consultat atat date conform legislatiei anului 2017, cat si
conform legislatiei din 2018, pentru a urmari modificarile aparute;
- Calculul salarial si monografiile contabile utilizate pentru inregistrarea acestuia atat
inainte, cat si dupa implementarea modificarilor legislative in cadrul societatii Plastic
Engineering SRL;
- Analiza efectelor modificarilor legislative privind salariile asupra salariulului net ce ii
revine angajatului, totalul taxelor incasate de catre stat si costul salarial total al
angajatorului.
Analiza salariala la nivel de intreprindere am efectuat-o pornind de la statele de plata,
intocmite in programul Ciel Salarii. Pentru comparatie am ales doua perioade, si anume luna
noiembrie 2017 si luna martie 2018. Pentru fiecare dintre cele doua perioade de comparatie am
aratat modul de calcul si de inregistrare a fiecarei sume regasite la sectiunea ,,Total", reiesind in
urma comparatiei o diminuare a complexitatii de calcul in cea de a doua perioada.
La nivel de salariu individual, am utilizat ca document ,,Fisa individuala", pentru a analiza
efectele schimbarilor legislative in cele doua perioade de comparatie atat pentru un salariu minim
pe economie cat si pentru un salariu brut de 3.800 RON in 2018, unde am observat o majorare in
cazul salariului net.
De asemenea, un punct de mare interes in cadrul lucrarii este recalculul fiecarui salariu brut
din cadrul societatii, fapt pe care l-am realizat cu ajutorul unei platforme on-line si a listei
contractelor individuale de munca extrase din ReviSal. Astfel, in urma preluarii fiecarui salariu
brut de pe lista contractelor existente in decembrie 2017, am calculat echivalentul acestora
confom legistatiei din 2018.
Prin urmare, lucrarea urmareste pas cu pas modul in care au fost implementate modificarile
legislative intrate in viguare incepand cu 1 ianuarie 2018 in cadrul societatii Plastic Engineering
SRL, de la calcularea noilor salarii de incadrare ale angajatilor si intocmirea actelor aditionale,
pana la analizarea efectelor produse asupra cheltuielilor salariale totale ale entitatii.
Asadar, avand in vedere cele men????ionate mai sus, anticipez o majorare a cheltuielilor cu
personalul, premiza pe care doresc sa o conform in cadrul acestei lucrari.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
3. Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
4. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
5. ORDONAN????A DE URGEN???????? Nr. 3/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
6. HG nr. 225/2013 pentru modificarea ????i completarea Normelor metodologice de calcul al
contribu????iei de asigurare pentru accidente de munca ????i boli profesionale
7. ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Ordonan????ei de urgen????a a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile ????i indemniza????iile de asigurari sociale de sanatate.
8. Hotararirea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ????ara
garantat in plata incepand cu 01 ianuarie 2018
9. ORDONAN???????? DE URGEN???????? Nr. 8/2018 din 22 februarie 2018 privind reglementarea
unor masuri in domeniul sanata????ii
10. Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de eviden????a a salaria????ilor
11. Note de curs Contabilitate Financiara II, 2017, autor Ramona Neag, Universitatea Petru
Maior


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!