Contabilitatea Stocurilor

Extras din licență

CAPITOLUL I
ELEMENTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII LA S.C. TRANSFER 5 S.A.
1.1. Influenţe ale obiectului de activitate al S.C. TRANSFER 5 S.A. asupra organizării contabilităţii
S.C. TRANSFER 5 S.A., societate comercială cu capital integral autohton, cu sediul în localitatea Scorniceşti, judeţul Olt, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J 28/265/96, si are codul fiscal R 8473977.
Obiectul de activitate al societăţii îl reprezintă producerea şi comercializarea confecţiilor textile, atât pentru piaţa externă cât şi pentru piaţa internă. Structura sortimentală este constituită din confecţii pentru femei, produse căptuşite, semicăptuşite sau necăptuşite cum ar fi : jachete, rochii, fuste, pantaloni, compleuri din două sau trei piese, bluze, etc.
Structura organizatorică a societăţii este prezentată pe baza ORGANIGRAMEI (anexa 1) şi are următoarea componenţă :
1) Adunarea Generală a Acţionarilor care se convoacă odată pe an şi care este condusă de Preşedintele Consiliului de Administraţie (Directorul General al societăţii).
2) Directorul General al societăţii are în subordine Directorul Tehnic şi Directorul Economic, Oficiul Juridic şi compartimentul administrativ.
3) Directorul Tehnic are în subordine compartimentul producţie, compartimentul mecano-energetic, compartimentul CTC.
4) Directorul Economic are în subordine compartimentul aprovizionare, compartimentul desfacere şi compartimentul financiar –contabil. 
Datorită structurii sortimentale pe care societatea comercială o execută apare şi o structură aferentă de costuri care reflectă activitatea tuturor compartimentelor componente. Pentru calcularea costurilor efective se iau în considerare următoarele produse:
Unitatea 1A – Rochii pentru femei (A)
Unitatea 1B – Pantaloni pentru femei (B)
Unitatea 2A – Compleuri pentru femei (C)
Unitatea 2B – Fuste pentru femei (D)
Alegerea metodei de calcul a costului efectiv presupune o urmărire a proceselor tehnologice pe care le parcurg cele patru produse.
Procesul tehnologic la produsul ,,Rochie pentru femei” parcurge următoarele faze :
1) Compartimentul tehnic-creaţie execută documentaţia tehnică necesară operaţiunii de croire, ceea ce se concretizează în executarea şabloanelor pentru fiecare model în parte, pe mărimi, pentru materialul de bază, pentru căptuşeală şi pentru materialul de întărire (termocolant). De asemenea, compartimentul tehnic elaborează norma de consum care cuprinde toate materialele necesare obţinerii unui produs finit;
2) Pe baza comenzii cantitative pe mărimi şi culori de la client se elaborează dispoziţia de lucru, document care cuprinde şi toate detaliile de poziţionare a emblemelor de firmă, mărime şi compoziţie fibroasă solicitate de clientul respectiv
3) Urmează ridicarea de la magazia de materii prime şi auxiliare a ţesăturii necesare pentru realizarea comenzii respective de către sala de croit. În cadrul sălii de croit se elaborează un şablon care cuprinde toate piesele de ţesătură care intră în componenţa produsului, se croieşte căptuşeala, de asemenea se croieşte întăritura. După ce toate componentele textile sunt croite se trece la termocolarea pieselor care necesită termocolare, se formează pachete care să conţină toate reperele croite şi termocolate, se numerotează piesele aceluiaşi produs cu aceeaşi serie pentru a evita diferenţele de culoare pe acelaşi produs, iar lucrul astfel pregătit este preluat de sectorul de fabricaţie. 
4) Prima operaţie din sectorul de fabricaţie este alimentarea produselor pe linia de fabricaţie, verificându-se calitatea reperelor croite, corespondenţa lor cu setul cu şabloane de control , verificarea şi eliminarea defectelor de ţesătură.
5) În prima zonă se prelucrează detaliile separat în funcţie de model : se execută pensele, se tighelesc buzunarele, se prelucrează detaliile de căptuşeală, se perforează canturile, se execută aplicarea fermoarelor.
6) Produsul semiprelucrat ajunge la operaţia de sortat, unde toate piesele aceluiaşi produs se împerechează în funcţie de seria de pe fiecare reper (piepţi, mâneci, gulere) 
7) După sortat, produsele intră în zona a doua, unde are loc asamblarea reperelor (se aplică mânecile, se aplică gulerul, se execută tivul produsului 
8) După finisarea produsului acesta este preluat de controlul tehnic final pentru a fi verificat dimensional şi în conformitate cu modelul original se verifică cusăturile interioare astfel încât produsul să corespundă cu cerinţele de calitate impuse de client.
9) Produsul verificat este preluat de ambalator, care îi aplică etichetele de carton, îl introduce în sac de plastic , după care predă lotul de produse la magazia de produse finite.
În concordanţă cu structura organizatorică a firmei se stabilesc următoarele sectoare pentru calculaţia costurilor :
- secţia de fabricaţie (unităţile 1A, 2A, 1B, 2B);
- sectoarele auxiliare (creaţie, sală de croit, transport, atelier mecano-energetic);
- sectorul administrativ, magazia de materii prime şi cea de produse finite.
Secţiile de fabricaţie se află în aceeaşi clădire şi sunt delimitate pe următoarele suprafeţe: 
- unitatea 1A – 180 mp;
- unitatea 1B – 175 mp;
- unitatea 2A – 200 mp;
- unitatea 2B – 150 mp;
- Sectoarele auxiliare – 300 mp;
- Sediul administrativ – 200 mp.
SCHEMA FLUXULUI TEXNOLOGIC 
1.2. Consideraţii privind importanţa contabilităţii în cadrul sistemului informaţional al SC Transfer 5 SA
Prin analiza si evaluarea sistemului existent se urmareste evidentierea performantelor si limitelor sistemului informational in raport cu cerintele sistemului de conducere si evaluarea gradului de pregatire al unitatii economice studiate pentru introducerea unui sistem informatic. Formularea de aprecieri asupra sistemului informational are la baza ansamblul criteriilor de calitate impuse acestuia prin prisma informatiilor economice prelucrate si difuzate de diferiti utilizatori.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Stocurilor.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!