Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Cuprins licență

Introducere 3
Capitolul 1. Activele circulante. Notiuni introductive 4
1.1 Clasificarea activelor circulante din punct de vedere al gestionarii 4
1.1.1 Stocurile propriu-zise si productie in curs de fabricatie 5
1.1.2 Active circulante din punct de vedere al apartenentei la patrimoniu 8
1.1.3 Active circulante din punct de vedere al provenientei lor 8
1.1.4 Active circulante din punct de vedere al fazelor ciclului de exploatare in care se regasesc 8
1.1.5 Active circulante din punct de vedere al formei in care se afla 8
1.1.6 Active circulante din punct de vedere al surselor financiare de finantare 8
Capitolul 2. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie 11
2.1 Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar la intrarea in patrimoniu 14
2.2 Evaluarea stocurilor de materii prime ,materiale consumabile si obiecte de inventar la inventariere 15
2.3 Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitiului prin bilant contabil 16
2.4 Evaluarea in contabilitate a stocurilor la iesirea din patrimoniu 17
Capitolul 3. Studiu de caz. La S.C. Confectii Textile SRL 20
3.1. Scurt istoric 20
3.2. Obiectul de activitate al S.C. Confectii Textile SRL 20
3.3. Statutul juridic 21
3.4. Caracterizare privind situatia economico -  financiara a S.C Confectii Textile SRL 24
3.5. Organizarea compartimentului financiar -  contabil 33
3.6. Organizarea contabilitatii stocurilor 38
Bibliografie 67


Extras din licență

Introducere
De la inceputurile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea si inregistrarea in etalon valoric a faptelor si fenomenelor economice dintr-un perimetru dat. Prin indeplinirea acestor sarcini, contabilitatea ofera celor interesati informatii exprimate in unitatea monetara din momentul derularii operatiunilor economice, adica in valoare nominala (costuri istorice). Cu alte cuvinte, se poate spune ca contabilitatea prezinta o "istorie monetara" a faptelor si a fenomenelor economico-juridice dintr-un perimetru contabil bine delimitat.
In economia de piata putem afirma cu certitudine ca "contabilitatea este o necesitate si nu o dorinta. Intr-o lume fiscala de o amploare fara precedent stiinta contabilitatii ofera solutii pentru dezvoltare si reflectarea activitatii oricarui agent economic".
In Romania, tara aflata in plina tranzitie spre o economie de piata, preocuparile privind modernizarea contabilitatii agentilor economici nu s-au concretizat explicit in realizarea unui plan contabil general, ci in emiterea unor acte normative care formeaza un tot unitar, cunoscut sub denumirea de "Sistem contabil al agentilor economici din Romania". Acesta cuprinde: Legea contabilitatii 82/ '91, Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, Planul de Conturi si normele de utilizare ale acestuia.
Actualmente, putem afirma ca, cea mai clara tendinta de integrare a contabilitatii romanesti in normalizarea internationala se observa odata cu adoptarea "Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene (CEE) si a standardelor de contabilitate internationale" de catre Ministerul Finantelor la finele anului 1999.
Concluzionand, este de precizat faptul ca tranzitia in Romania la economia de piata a impus, si impune inca, o multitudine de masuri si actiuni reformatoare in plan economico-financiar, intre care se numara si acelea vizand adoptarea si implementarea unui nou sistem de contabilitate.
Capitolul 1. Activele circulante. Notiuni introductive
1.1 Clasificarea activelor circulante din punct de vedere al gestionarii
Activele circulante sunt o parte a activului economic care se caracterizeaza prin transformarea permanenta a formelor functionale, prin consumarea lor, de regula, intr-un singur ciclu de exploatare si transmiterea valorii integrale asupra productiei in care se incorporeaza. Din activele circulante fac parte elemente ca: materii prime si materiale, combustibili productie neterminata, semifabricate, produse finite, clienti, mijloace banesti etc. Se includ in categoria activelor circulante si urmatoarele elemente: obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata, echipamentul, imbracamintea si materialele de protectie, care prezinta unele deosebiri din punct de vedere al duratei si modului de transmitere a valorii fata de celelalte active circulante. Acestea se aseamana mai mult cu activele fixe intrucat participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit valoarea asupra noului produs, fie dintr-o data, fie esalonat. Includerea acestora in categoria activelor circulante s-a efectuat deoarece nu intrunesc cumulativ cele doua conditii (valoare si durata) precum si pentru simplificarea evidentei tehnico-operative a activelor fixe si a finantarii acestora.
Activele circulante se regasesc sub forma de stocuri in diverse faze ale ciclului de exploatare, iar necesarul de stocuri depinde, in principal, de durata ciclului ce exploatare, valoarea productiei, ritmicitatea aprovizionarii si desfacerii.
Stocul trebuie sa aiba un nivel optim, intrucat un stoc peste cel obiectiv necesar imobilizeaza inutil capitalul, iar un stoc insuficient poate provoca intreruperea ciclului de exploatare.
Structura concreta a activelor circulante variaza de la o intreprindere la alta in functie de specificul si obiectul procesului de productie si de nomenclatorul produselor finite.
Ponderea elementelor de active circulante in totalul lor, difera de la o intreprindere la alta si mai ales de la o ramura la alta, in functie de specificul procesului de productie, de conditiile de aprovizionare si desfacere. Spre exemplu, materia prima in unele ramuri ocupa locul cel mai important in volumul activelor circulante (industria moraritului si panificatiei), pe cand in alte ramuri au o pondere redusa sau nu exista (industria extractiva).
Activele circulante sunt rapid lichidabile, transformabile in disponibilitati banesti, care, la randul lor, pot fi folosite pentru onorarea datoriilor scadente, pentru efectuarea de plasamente in stocuri materiale sau chiar in active imobilizate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie.DOC

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Chirata Caraiani,
Mihaela Dumitrana Bazele contabilitatii Ed. InfoMega, Bucuresti, 2015
2. A.Dutescu Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Ed Ceccar
3. O.Calin, M.Ristea Bazele contabilitatii, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2013
4. M.Ristea, C.Dumitru Contabilitatea intreprinderii, Ed.Margaritar, Bucuresri, 2011
5. O.Calin, M.Ristea Bazele contabilitatii, Ed.National, Bucuresti, 2010
6. M.Ristea Optiuni si metode contabile de intreprindere, Ed Tribuna Economica, Bucuresti, 2011
7. N.Feleaga,
L.Malciu Politici si optiuni contabile, Ed.Economica, Bucuresti, 2012
8. M.Ristea Baza si alternativ in contabilitatea intreprinderii, Ed.Tribuna economica, Bucuresti, 2003
9. N.Feleaga, I.Ionascu Tratat de contabilitate financiara, Ed.Economica, Bucuresti, 1998
10. Gheorghe V.Lepadatu Gestiunea Datoriei Publice, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2017
11. Gheorghe V.Lepadatu Contabilitate Financiara, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2018
12. Gheorghe V.Lepadatu Standarde, Teorii si Sisteme de Conducere a Contabilitatii pe Plan Mondial, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2018
13. Gheorghe V.Lepadatu Contabilitate de Gestiune, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2019
14. Gheorghe V.Lepadatu Contabilitatea Activitatii de Comert Exterior, Editura
ProUniversitaria, Bucuresti, 2016
15. Gheorghe V.Lepadatu Audit (intern si statutar), Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2017
- ** Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRSSTM) incluzand Standardele Internationale de Contabilitate (IASSTM) si interpretarile lor la 01.I.2007, Ed. CECCAR, Bucuresti, 2007;
- ** Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1066/17.XI.2004, modificata prin Legea nr. 302/24.X.2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 953/27.X.2005;
- ** Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 48/04.01.2005;
- ** O.M.F. Publice nr. 907/27 iunie 2005, privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv reglementari contabile conforme cu Directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 597/11.VII.2005;
- ** O.M.F. Publice nr. 1802/2014 pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!