Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

Cuprins licență

1.1 PRODUCTIVITATEA 4
1.2 COSTUL SI RENTABILITATEA 4
1.3 COSTUL DE PRODUCTIE 4
1.4 DELIMITAREA CHELTUIELILOR INTRE CONTABILITATEA FINANCIARA SI CONTABILITATEA DE GESTIUNE 9
1.5 CARACTERISTICILE SI PRINCIPIILE CALCULATIEI COSTURILOR 10
CAP.2 CADRUL TEORETIC PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 13
2.1 CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 13
2.2 CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME - CONT 301- ACTIV 16
2.3 CONTABILITATEA MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR (CONT 303 - ACTIV ) 20
2.4 INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 24
CAP.3 STUDIU DE CAZ - CALCULUL COSTULUI LUCRARILOR EXECUTATE LA SC ELECTROCLEM SRL 32
3.1 PREZENTARE GENERALA A SC ELECTROCLEM SRL 32
3.2 SITUATIA ECONOMICA SC ELECTROCLEM SRL 35
3.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA FUNCTIONALA SI DE PRODUCTIE 38
3.4 INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A MATERIILOR PRIME, IN CAZUL UTILIZARII COSTULUI DE ACHIZITIE 42
3.6 INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A MATERIILOR PRIME, IN CAZUL UTILIZARII PRETULUI DE FACTURA 46
3.8 CONTABILITATEA MATERIALELOR CONSUMABILE 48
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 62
Anexe 63


Extras din licență

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA A LUCRARII
Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea variatiilor la care acesta este supus, calcularea si explicarea rezultatelor financiare, intocmirea situatiei financiare de sinteza, documente care trebuie sa asigure mediului exterior imaginea fidela si retrospectiva a situatiei intreprinderii.
Reflectand relatiile de schimb ale societatii cu mediul exterior, contabilitatea financiara trebuie organizata pe baza de norme unitare pentru a asigura informatiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clientii, furnizorii, asociatii, bancile, statul si sa permita comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare intre diferite unitati.
Pentru relatia cu statul contabilitatea financiara constituie suportul pe baza caruia se evalueaza si se stabilesc obligatiile financiare si sarcinile sociale.
Contabilitatea financiara se caracterizeaza prin urmatoarele:
- este organizata pe baza de norme unitare si obligatorii pentru toate unitatile patrimoniale avand la baza planul general de conturi;
- evidentiaza patrimoniul unitatilor si rezultatele financiare, urmarind in final stabilirea conturilor anuale necesare intocmirii documentelor de sinteza;
- prezinta patrimoniul pe structuri globale.
Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie cuprinde ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul societatii destinate, fie a fi vandute in aceasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consumate la prima utlizare.
Fiind o structura importanta a contabilitatii de ansamblu a intreprinderii, contabilitatea financiara are anumite limite:
- asigura compararea in timp si spatiu a rezultatului global al unei unitati fata de alta;
- nu permite evidentierea contributiei fiecarui sector, produs, lucrare, serviciu;
Aceste limite sunt suplinite de un al doilea circuit al contabilitatii: contabilitatea de gestiune.
Functiile principale ale contabilitatii de gestiune sunt:
- de inregistrare completa a tranzactiilor intreprinderii in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si a rezultatului global;
- de instrument de gestiune ;
- de informare sau de furnizare a informatiilor necesare realizarii de analizelor economico-financiare precum si sintezelor economice.
Contabilitatea financiara se organizeaza la nivelul unitatilor patrimoniale - societati/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare - dezvoltare, societati cooperatiste, dar si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie respectiv contabilitate financiara, si contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii
Contabilitatea financiara se organizeaza la sucursale si alte unitati fara personalitate juridica cu sediul in strainatate dar care apartin persoanelor juridice din Romania.
Contabilitatea financiara trebuie organizata si de catre persoanele fizice care au calitatea de comerciant, presteaza activitati independente sau executa in mod obisnuit activitati economice.
In aceasta lucrarea am prezentat aspecte legate de contabilitatea stocurilor, considerand contabilitatea stocurilor ca parte integranta a contabilitatii financiare si in stransa legatura cu contabilitatea de gestiune. 
In capitolul 2 ,,Cadrul teoretic privind contabilitatea stocurilor" care este consacrat in intregime organizarii si tinerii contabilitatii stocurilor am prezentat modul de organizare al contabilitatii stocurilor, metode de evaluare si metode de contabilitate a stocurilor (metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent), precum si conturile utilizate in cadrul contabilitatii stocurilor.
Considerand ca un studiu de caz avand la baza contabilitatea stocurilor nu ar fi decat o simpla monografie contabila, plecand de la stocurile de materiale de constructii si de la cheltuielile cu materialele de constructii, ca studiu de caz am ales calculul costului lucrarilor executate de S.C. ELECTROCLEM S.R.L. care are ca obiect de activitate fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, cod caen 2511.
Lucrarea a fost fundamentata pe baza normelor juridice care reglementeaza organizarea contabilitatii agentilor economici, atat a contabilitatii financiare, cat si a contabilitatii de gestiune, dintre care amintesc:
-Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale;
-Legea nr. 82 /1991 - Legea contabilitatii, republicata in M.O. nr. 48/2005;
-O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la -organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, publicat in M.O. nr. 23/2004;
O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate 
-O.M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, publicat in M.O. nr. 1174/2004;
-O.M.F.P nr. 1850/2004 privind regidtrele si formularele financiar contabile, publicat in M.O nr. 23 bis/2005;
-O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in M.O. nr.1080/2005;
-Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata;
-Standardul International de Contabilitate IAS


Fisiere în arhivă (1):

 • Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie la SC Electroclem SRL.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

ISAI VIOLETA - Contabilitate Manual pentru clasa a 11a 
PRAHOVEANU EUGEN - Economie Fundamente Teoretice - Ed Lumina Lex Bucuresti 2004
RISTEA MIHAI - Contabilitatea Societatilor Comerciale - Ed Bucuresti 1996


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!