Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .4
CAPITOLUL 1 - CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADĂUGATĂ - NOŢIUNI TEORETICE GENERALE.6
1.1. Consideraţii generale cu privire la taxa pe valoare adăugată.6
1.1.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã.6
1.1.2. Teritorialitatea taxei pe valoarea adãugatã .9
1.1.3. Regimuri de impozitare privind taxa pe valoarea adãugatã.10
1.1.4. Scutiri de la plata taxei pe valoarea adãugatã.10
1.2. Plãtitorii taxei pe valoarea adãugatã.16 
1.3. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã.16
1.4. Baza de impozitare. Cotele de impozitare.19
1.4.1. Baza de impozitare.19
1.4.2. Cotele de impozitare.20
1.5. Regimul deducerilor taxei pe valoarea adãugatã.22
1.6. Determinarea taxei pe valoarea adãugatã de platã.25
1.6.1. Determinarea taxei pe valoarea adãugatã colectatã.25
1.6.2. Determinarea taxei pe valoarea adãugatã deductibilã.25
1.6.3. Determinarea taxei pe valoarea adãugatã de platã.25
1.7. Obligaţiile plãtitorilor de taxã pe valoarea adãugatã.26
1.8. Sancţiuni şi cãi de atac privind taxa pe valoarea adãugatã .27
CAPITOLUL 2 - STUDIU DE CAZ PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S.C. MARBAD S.R.L.29
2.1. Prezentarea societãţii.29
2.1.1. Scurt istoric.29
2.1.2. Obiectul de activitate.30
2.1.3. Structura capitalului social al societãţii.30
2.1.4. Piaţa şi comercializarea.31
2.1.5. Structura organizatoricã.32
2.2. Fluxul documentelor privind taxa pe valoarea adãugatã la S.C. MARBAD S.R.L.33
2.3. Monografia contabilã privind taxa pe valoarea adãugatã la S.C. MARBAD S.R.L.37
CAPITOLUL 3 CONTROLUL FISCAL PRIVIND TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ.45 
3.1. Conceptul de control fiscal.45
3.2. Organizarea si exercitarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adãugatã .46
3.3 Competenţele, drepturile şi obligaţiile inspectorilor şi plătitorilor de TVA.47
3.4. Modalitãţi de efectuare şi finalizare a controlului fiscal.50
3.5. Caz practic de control fiscal privind taxa pe valoarea adãugatã.53
CAPITOLUL 4 SISTEMUL INFORMAŢIONAL.60
4.1. Necesitatea automatizãrii fluxurilor informaţionale în cadrul unitãţii economice.60
4.2. Rol, obiective şi funcţii al sistemului informaţional.60
4.3. Programul utilizat de S.C. MARBAD S.R.L.63
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.69
BIBLIOGRAFIE.71


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei.
Contabilitatea în cadrul firmei reuneşte ansamblul proceselor în care se înregistreazã şi evidenţiazã valoric resursele material şi financiare din firmã.
Totodatã contabilitatea sigurã evidenţa realizãrilor şi a rezultatelor economice pe baza întocmirii bilanţului contabil şi a situaţiilor privind indicatorii economico-financiari. 
Evidenţierea corectã a taxei pe valoarea adãugatã necesitã o cunoaştere amãnunţitã a legilor referitoare la aceastã taxã, înţelegerea lor.
Tema Taxei pe valoarea adãugatã este un subiect foarte discutat în Parlament, ea reprezentând un real interes pentru economia naţionalã. De aceea, majorarea taxei pe valoarea adãugatã ar putea avea efecte benefice asupra economiei României şi implicit românilor. 
Titlul lucrãrii “ Contabilitatea, analiza şi controlul fiscal privind taxa pe valoarea adãugatã la S.C. MARBAD S.R.L” se referã la prezentarea şi contabilizarea unui impozit indirect care se datoreazã bugetului de stat.
Am ales aceastã temã, tocmai pentru cã este un subiect de actualitate de perspectivã. Realizând un studiu de caz pe aceastã temã, puteam observa ce se întâmplã cu adevãrat la nivelul unei societãţi comerciale în ceea ce priveşte acest impozit indirect.
Contabilizând TVA-ul putem afla cum influenţeazã aceastã taxã preţul produselor, cât şi cum revine statului din valoarea adãugatã practicatã. 
Pentru consumatorul fiscal este o taxã de consum şi ca urmare se aplicã numai în ţara în care se consumã bunurile, iar din punct de vedere al statului este un impozit indirect.
Am tratat aceastã temã în patru capitole.
În primul capitol este prezentatã fundamentarea teoreticã a taxei pe valoarea adãugatã, precum şi caracteristicile, sferele de aplicare, plãtitorii şi obligaţiile acestora, operaţiunile scutite, faptul generator, exigibilitatea, baza de impozitare, cotele şi regimul deducerilor privind taxa pe valoarea adãugatã.
În al doilea capitol am realizat studiu de caz cu monografia contabilã a taxei pe valoarea adãugatã a firmei S.C. MARBAD S.R.L, unde am fãcut şi documentarea, monografia fiind fãcutã pe baza înregistrãrilor contabile din luna decembrie 2010.
Al treilea capitol cuprinde noţini generale privind controlul fiscal asupra taxei pe valoarea adãugatã, precum şi un caz practic de inspecţie fiscalã la S.C. MARBAD S.R.L.
În al patrulea capitol şi ultimul, am prezentat sistemul informaţional pe care S.C. MARBAD S.R.L îl utilizeazã în contabilizarea operaţiunilor sale contabile.
Sfârşitul lucrãrii constã în concluzii şi propuneri.
Pentru întocmirea lucrãrii am consultat bibliografia de specialitate contabil-financiar, precum şi legile referitoare la taxa pe valoarea adãugatã.
Taxa pe valoarea adãugatã este un subiect cât se poate de actual, controversat şi chiar un subiect de perspective, din cauza importanţei lui pentru economia naţionalã.
CAPITOLUL 1
CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ
NOŢIUNI TEORETICE GENERALE
1.1. Consideraţii generale privind taxa pe valoare adãugatã
Taxa pe valoarea adăugată reprezintă venitul bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplică asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri mobile, transferul proprietăţii bunurilor imobile, impozitul pe bunuri, prestările de servicii, precum şi operaţiunile asimilate acestora. Este un impozit indirect, bazat pe criteriul deductibilitãţii.
Din punct de vedere economic valoarea adãugatã este un indicator care permite mãsurarea valorii nou create de întreprindere în urma activitaţii sale.
Valoarea adãugatã poate fi definitã ca diferenţã între valoarea bunurilor şi serviciilor produse de întreprindere şi cea a serviciilor şi bunurilor utilizate pentru realizarea lor – numite consumuri intermediare .
Din punct de vedere contabil valoarea adãugatã este definitã ca diferenţã între producţia exerciţiului cu marja comerciala şi consumurile provenite de la terţi.
1.1.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoare adãugatã
Condiţii care trebuie îndeplinite pentru ca o operaţiune sã intre sub incidenţa TVA:
- Sã constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuatã cu platã sau o operaţiune asimilatã acestora;
- Sã fie efectuatã de persoane impozabile;
- Sã rezulte din una dintre activitaţi economice cum sunt activitaţile producãtorilor, comercianţilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitaţile extractive, agricole şi cele ale prefesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economicã exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri.
Persoana impozabilã este orice persoanã, indiferent de statutul sãu juridic, care efectueazã de o manierã independentã activitaţi economice, oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activitãţi.
Instituţiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitaţile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publicã, de apãrare şi siguranţa statului, pe care le desfãşoarã în calitate de autoritaţi publice, chiar dacã pentru desfãşurarea acestor activitãţi taxe, redevenţe, cotizaţii sau onorarii. 
Sfera de aplicare a TVA : 
- Livrarea de bunuri 
- Prestarea de servicii
- Importul


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Taxei pe Valoare Adaugata.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

• Lefter Chiricã: Curs complet de contabilitate şi fiscalitate, Editura Economicã, Bucureşti, 1999
• Pântea Iacob Petru, Bodea Gheorghe: Contabilitatea financiarã româneascã conform cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva, 2007
• Oprea Cãlin, Mihai Ristea: Bazele contabilitãţii, Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti, 2007
• Lucian Ţâţu, Cosmin Şerbãnescu, Delia Cataramã, Dan Ştefan, Adrian Nica: Fiscalitate - de la lege la practicã, Edit. All Bank, 2004-2005
• Legea Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vigoare de la 1 ianuarie 2011
• Profesor C.I. Jitaru, Jurist Mihaela C. Jitaru: Contabilitatea impozitelor şi taxelor , Editura Danubius, Brãila, 2008
• Vasile Juravle, Lucian Ţâţu: Fiscalitate aplicatã în economie, Editura Rolcris, Bucureşti, 2001
• OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene
• Florentina Moisescu, Bazele contabilitãţii, Editura VOX, 2001
• Violeta Isai, Contabilitatea Financiarã, Editura Didacticã şi Pedagogicã R.A. Bucureşti, 2000
• ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile
• Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de Procedurã Fiscalã
• Mircea Boulescu, Marcel Ghiţã: Control Financiar, Editura Eficient, Bucureşti,1997
• Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de Procedurã Fiscalã
• Mircea Boulescu: Control Financiar Fiscal, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti,2006


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!