Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I:Noţiuni generale privind veniturile,evaluarea şi constatarea acestora
1.1.Noţiunea de venituri,componenţa şi clasificarea acestora 10
1.2.Modul de evaluare şi constatare a veniturilor 13
Capitolul II:Contabilitatea veniturilor
2.1.Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională 21
2.2.Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională 28
2.3.Determinarea rezultatului financiar şi modul de reflectare a
veniturilor în raportul de profit şi pierderi 36
Capitolul III:Analiza veniturilor
3.1.Analiza structurală şi factorială a veniturilor din vînzări 42
3.2.Analiza veniturilor din vînzări în corelaţie cu capacitatea de
producţie 47
3.3.Analiza suficienţei veniturilor din vînzări pentru acoperirea 
consumurilor şi cheltuielilor şi formarea profitului 52
Încheiere 55
Bibliografie 57


Extras din licență Cum descarc?

Annotation.
Dans l'économie de marché, la comptabilité est nécessaire pour s'assurer que l'information objective et véridique contenues dans les rapports financiers des entreprises, tous les groupes d'utilisateurs tels que les propriétaires d'entreprise et les employés, les investisseurs et les créanciers, les actionnaires, l'impôt de service et autres entités étatiques.
Une fois la transition vers l'économie de marché est particulièrement important problème de comptabilité d'entreprise chiffre d'affaires. Preuve de revenus est l'une des zones les plus difficiles de la comptabilité, dans le secteur formant l'indicateur de la comptabilité financière - résultat financier. Grâce à ses résultats financiers permettent économique des recettes et des dépenses unité d'analyse, ces résultats financiers est nécessaire pour l'évaluation de l'activité future passé, le présent et les prévisions de l'entité.
L'objectif est d'examiner comment l'analyse constatation, d'évaluation, la comptabilité et des revenus à l'entreprise SARL "PATPANEX".
Tâches pour la réalisation de la thèse de premier cycle sont les suivantes:
a) la structure et d'approfondir les connaissances théoriques liées au thème choisi;
b) d'examiner comment oraganizare et le maintien de comptable et financière et économique date de la société d'analyse;
Les objectifs de ce document est d'étudier les aspects suivants: 
a) théoriques et pratiques de comptabilité pour les revenus;
b) la composition, la structure, la constatation et l'évaluation du revenu d'entreprise, 
c) la façon de déterminer les résultats financiers et la façon dont la divulgation de rapports financiers des revenus records. 
Introducere.
În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sunt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, serviciul fiscal şi alte organe de stat. 
Odată cu trecerea la economia de piaţă o importanţă deosebită revine problemei contabilizării veniturilor întreprinderii. Evidenţa veniturilor constituie unul din cele mai dificile sectoare din contabilitate, în cadrul acestui sector formîndu-se indicatorul contabilităţii financiare - rezultatul financiar. Prin intermediul rezultatului financiar se permite analiza veniturilor şi cheltuielilor unităţii economice, astfel rezultatul financiar este necesar pentru evaluarea activităţii anterioare, prezente şi prognozarea activităţii viitoare a entităţii.
Relaţiile de schimb pe piaţa competitivă prin esenţa lor întotdeauna stipulează rezultatele calitative ale producătorului de produse Astfel,fiecare entitate ,ce activează în baza principiilor economiei de piaţă trebuie să aibă o imagine clară privitor la mecanismul formării şi repartizării cheltuielilor şi acoperirii acestora cu venituri obţinute.Pentru orice entitate o problemă mare constă în sporirea veniturilor şi reducerea cheltuielilor ,respectiv de majorare continuă a profitabilităţii întreprinderii.
Informaţia necesară privind, componenţa, modul de evaluare şi constatare, precum şi de contabilizare a veniturilor din activitatea operaţională şi neoperaţională este reglementat de prevederile Standardului Naţional de Contabilitate (SNC )18”Venitul”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea Veniturilor Entitatii Economice si Analiza Acestora.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!