Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Cuprins licență

Introducere 4
Capitolul I - Delimitarea cheltuielilor si veniturilor 6
1.1. Delimitari privind veniturile 6
1.2. Delimitari privind cheltuielile 10
1.3. Abordari ale rezultatului economic 12
Capitolul 2- Organizarea contabilitatii veniturilor si a cheltuielilor 20
2.1. Reflectarea in contabilitate a veniturilor 20
2.2. Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor 27
Capitolul 3- Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL 33
3.1. SC Prime Telekom-prezentare generala 33
3.2. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL 35
3.3. Analiza cheltuielilor si a veniturilor aferente SC Prime Telecom SRL 41
Concluzii si propuneri 43
Bibliografie 47


Extras din licență

Introducere
Aparuta din nevoia gestionarii patrimoniului, in scopul pastrarii si dezvoltarii acestuia, contabilitatea se structureaza si se conduce in toate entitatile patrimoniale. De cele mai multe ori considerata un simplu dispozitiv de prezentare a informatiei, bazat pe folosirea principiului partidei duble, contabilitatea este un procedeu de reflectare, de modelare a entitatii, utilizata sa informeze utilizatorii informatiei asupra functionarii sale. 
Contabilitatea a ajuns astfel un domeniu important al stiintelor economice care prezinta un sistem de informatii important si verificat ce aduce o mare contributie in economie, fara a lasa loc subiectivismului si avansand rigurozitatea in prezentarea fenomenelor economice si financiare. 
Informatiile pe care contabilitatea le furnizeaza contribuie astfel, intr-un anumit tip la reglarea sociala. Contabilitatea produce un aport important in economie, ea fiind considerata atat un simplu sistem de furnizarea a informatiei, cat si un instrument de modelare si o modalitate sociala de reglare.
In conceptia macroeconomica veniturile si cheltuielile sunt studiate ca si indicatori agregati, avuti in vedere la analiza proceselor economice. De remarcat, interesul deosebit al politicilor sociale in studierea rezultatelor financiare ale entitatii, a caror analiza determina de cele mai multe ori directiile de actiune. In deosebi acesti termeni se refera la resursele monetare, dar intr-un cadru mai larg aici se cuprind si resursele nomonetare pe care entitatile patrimoniale le pot folosi.
Din perspectiva economica din Romania, bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument important de programare pe de o parte a rezultatelor financiare iar pe de alta parte a resurselor necesare. Prin buget, entitatile patrimoniale isi estimeaza pe o perioada de timp, de regula, douasprezece luni si detaliat pe trimestre, veniturile financiare, respectiv cheltuielile financiare, avand drept scop realizarea unui echilibru financiar al entitatii patrimoniale.
Prin aceasta lucrare voi cercetare si studia organizare detaliata a contabilitatii veniturilor si a cheltuielilor SC Prime Telecom SRL. In realizarea acestui obiectiv au fost urmarite urmatoarele obiective:
- studierea notiunilor fundamentale ale modului de calcul si de evidenta a rezultatelor financiare ale entitatii patrimoniale si a modului de organizare a acestora;
- stabilirea si definirea unor concluzii privind la rezultatele obtinute de catre entitatea patrimonila cercetata pe baza rezultatelor din situatiile financiare si din celelalte documente contabile ale entitatii patrimoniale;
- trasarea propunerilor privind imbunatatirea sistemului economic si financiar al entitatii patrimoniale.
Tema cercetarii o reprezinta evidenta contabila a veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatelor obtinute la SC Prime Telecom SRL. Am ales aceasta tema deoarece exprima, pe de-o parte, rezultatul sec al activitatii economice a entitatii patrimoniale intr-o perioada data, iar, pe de alta parte, o interpretare diversa a modului de repartizare a rezultatului, in functie de obiectivele avute in vedere de actionari sau asociati.
In contextul desfasurarii activitatii economice din cadrul unei entitati patrimoniale, trebuie observat, la sfarsitul unei perioade de referinta, performantele inregistrate de catre aceasta. Astfel, din analiza veniturilor realizate si a cheltuielilor aferente efectuate, se deduce rezultatul economic al exercitiului, daca entitatea a inregistrat profit sau pierdere.
Capitolul I - Delimitarea veniturilor si a cheltuielilor
1.1. Delimitari privind veniturile
Veniturile constituie cresteri ale castigurilor economice obtinute pe parcursul exercitiului financiar, sub forma de intrari sau majorari ale valorii bunurilor ori scaderi/reduceri ale datoriilor, care se materializeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, diferite decat cele obtinute din contributiile actionarilor(conform ordinului nr. 1802 din anul 2014, actualizat 2017, ordin pentru pentru aprobarea reglementarilor contabile )
Veniturile sunt recunoscute, in contul de profit si pierdere in momentul cand a avut loc o majorare a castigurilor economice viitoare obtinute prin cresterea unui bun(activ) sau diminuarea unei datorii, modificare care trebuie sa poate fi masurata in mod credibil.
In structura veniturilor se cuprind atat sumele sau valorile primite sau sumele de incasat in nume propriu din activitatile desfasurate in mod curent, cat si beneficiile obtinute din alte surse.
Castigurile reprezinta cresteri ale castigurilor economice care pot aparea sau nu, ca rezultat din activitatea desfasurata in mod curent, dar nu sunt diferite ca natura de veniturile din aceasta activitate.
Veniturile din activitatile desfasurate in mod curent se pot identifica sub denumiri diferite, cum ar fi: vanzari, castiguri din comisioane, venituri din dobanzi si dividende.
Sumele adunate de o entitate patrimoniala in numele altor parti, vorbind aici si de contractele de mandat sau contractele de comision, nu sunt incluse in categoria veniturilor din activitatea curenta. In aceast caz, veniturile din activitatea curenta sunt de fapt de comisioanele obtinute pentru activitatea de intermediere.
Totalul veniturilor obtinute dintr-o tranzactie este determinate, de regula, printr-un acord intre cel care vinde si cel care cumpa bunului/serviciului lund in considerare si suma altor reduceri comerciale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Benta Adrian, Benta Mihaela, Croitoru Robert, (2017), Tratat de contabilitate practica. Contabilitate aplicata, Editura CH Beck
Anghel Marcel, Gheorghe Ilie, (2005), Analiza economico-financiara a intreprinderii, Ed. Artifex, Bucuresti
Chirica Lefter, (2003), Contabilitate si Fiscalitate, Editura Economica, Bucuresti
Duca, Florinita, (2010), Bazele contabilitatii, Bucuresti, Editura Artifex
Feleaga Niculae, Feleaga Liliana, (2008), Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala, Editura Economica
Mihai Ristea, (2008), Contabilitatea financiara - Editura Universitara
Ristea Mihai., Dumitru Corina, (2005), Bazele contabilitatiii, Editura Universitara
Raileanu Vasile, Raileanu Adriana Sofia, Dumitrescu Dan-Gabriel, (2016), Contabilitatea si gestiunea fiscala a societatilor comerciale, Editura Economica
State Violeta, Voinea Cristina Maria, Tanase Loredana Cristina, (2018), Contabilitatea financiara a societatilor comerciale.Elemente de teorie si aplicatii practice, Editura Editura Pro Universitaria
Victor Munteanu,( 2003), Contabilitate Financiara, Editura Lumina Lex
Vintila Georgeta, (2008), Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale. Editia a II-a, Editura Economica
Vacarel Ioan, (2005), Finantele publice, Editura Didactica si Pedagogica
xxx - Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate 
xxx -  Legea Contabilitatii nr. 82/1991
xxx- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, actualizata
- xxx- www.ectap.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!