Contenciosul Administrativ în România

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I. Noţiuni introductive.Evoluţia istorică a contenciosului administrativ.6 
Secţiunea 1. Introducere în contenciosul administrativ român.6
1.1 Consideraţii preliminare.9
1.2. Noţiunea de contencios administrativ.10
Secţiunea 2. Evoluţia istorică a contenciosului administrativ în România.15
2.1 Perioada 11 februarie 1864 – 12 iulie 1866.15
2.2 Perioada 12 iulie 1866 – 1 iulie 1905.16
2.3 Perioada 1 iulie 1905 – 25 martie 1910.16
2.4 Perioada 25 martie 1910 – 17 februarie 1912.17
2.5 Perioada 17 februarie 1912 – 23 decembrie 1925.17
2.6 Perioada 23 decembrie 1925 – 9 iulie 1948.18
2.7 Perioada 9 iulie 1948 – 1 septembrie 1967.20
2.8 Perioada 1 septembrie 1967 – 8 decembrie 1990.21
Secţiunea 3.Legea contenciosului administrativ în Roamnia.Consideraţii critice.24
Capitolul II . Contenciosul administrativ – condiţii, forme şi cazuri speciale de aplicabilitate.30
Secţiunea 1. Principalele forme şi categorii ale contenciosului administrativ.30
Secţiunea 2. Condiţii de admisibilitate ale acţiunii de contencios administrativ.35
2.1 Condiţia ca actul atacat să fie un act administrativ.36
2.2 Condiţia referitoare la calitatea procesuală.38
2.3 Condiţia vătămării unui drept sau unui interes legitim.40
2.4 Condiţia ca actul atacat să emane de la o autoritate publică.42
2.5 Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile.44
2.6 Condiţia introducerii într-un termen legal.52
Secţiunea 3. Excepţiile de la controlul judecătoresc direct.55
Secţiunea 4. Cazuri speciale de aplicare a contenciosului administrativ.62
4.1 Neconstituirea consiliului local ( nou ales ).63
4.2 Dizolvarea de drept a consiliului local pentru nefuncţionalitate.64
4.3 Atacarea în justiţie a măsurii validării sau invalidării mandatului de consilier şi a celui de primar.65
4.4 Suspendarea din funcţie a consilierului, a primarului şi viceprimarului.66
4.5 Demiterea din funcţie a primarului pentru activităţi ilegale.66
4.6 Dizolvarea consiliului pentru activităţi ilegale.67
4.7 Încetarea mandatului consilierului.67
4.8 Dreptul la acţiunea în contencios administrativ.67
Capitolul III .Procedura în contencios administrativ.69
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti competente să judece litigiile de contencios administrativ.69
1.1 Competenţa de fond.69
1.2 Competenţa de control judecătoresc exercitată asupra administraţiei publice.72
1.3 Competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona căile de atac împotriva hotărârilor instanţei inferioare având ca obiect litigii de natură administrativă.72
Secţiunea 2. Procedura de soluţionare a cererilor.73
2.1 Obiectul cererii judiciare.73
2.2 Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului.74
2.3 Acţiunea introdusă de o terţă persoană.76
2.4 Acţiuni în contenciosul administrativ introduse de Avocatul Poporului.77
2.5 Actele necesare pentru introducerea acţiunii.78
2.6 Citarea părţilor.79
2.7 Suspendarea executării actului.79
2.8 Judecarea cererilor.80
2.9 Soluţiile pe care le poate da instanţa.81
Secţiunea 3. Procedura în faţa instanţei de recurs.82
Secţiunea 4. Procedura de executare.Titlul executoriu.83
Capitolul IV. Controlul judecătoresc indirect.85
Secţiunea 1. Noţiune şi condiţii.85
Secţiunea 2. Formele controlului judecătoresc indirect.87
2.1 Controlulul judecătoresc indirect în baza legilor speciale.88
2.2 Controlul judecătoresc indirect general.89
Secţiunea 3. Procedura de soluţionare şi efectele controlului judecătoresc indirect.90
CONCLUZII.


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE.
EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
SECŢIUNEA 1
INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN
Sarcina de a asigura aplicarea legilor, de a edita acte normative în scopul executării legilor, de a asigura funcţionarea seviciilor publice, de a lua măsuri pentru executarea contractelor administrative, ocrotirea drepturilor persoanelor şi satisfacerea cerinţelor acestora, menţinerea ordinii publice, revine administraţiei statului. 
Tot mai mulţi cetăţeni consideră că, în îndeplinirea acestor sarcini, administraţia lezează drepturile sau interesele persoanelor. Acestea au însă posibilitatea de a formula o contestaţie juridică care să fie rezolvată în mod legal de către organele competente.
Se consideră şi astăzi că reglementarea legală privind contenciosul administrativ nu se ridică la înalţimea cerinţelor actuale privind garantarea efectivă şi eficientă a apărării drepturilor şi libertăţilor omului, a înlăturării arbitrariului şi abuzurilor posibile ale administraţiei statului. În prezenta lucrare vom arăta evoluţia contenciosului administrativ în timp , vom puncta cele mai importante aspecte legate de procedura in fata instanţei si vom aborda unele probleme legate de aplicarea legii contenciosului in practică.
Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux = contencios) din latinescul contentiosus = certăreţ, adjectivul substantivului contentio =conflict,dispută,confruntare.
Instituţia contenciosului administrativ are vechi tradiţii în ţara noastră, însă in perioada comunistă, legiuitorul a desfiinţat-o, considerând-o ca fiind inadecvată pentru societatea socialistă.
După Revoluţia din decembrie 1989, legiuitorul nostru a repus instituţia contenciosului administrativ în drepturile sale fireşti, prin adoptarea Legii nr. 29/1990, legea contenciosului administrativ care, a marcat „un important pas înainte în construcţia acestei importante instituţii a statului de drept”. Cu certitudine, Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 s-a constituit într-un element determinant în edificarea şi consolidarea statului de drept postrevoluţionar.
Evoluţia legislaţiei, dar, mai ales revizuirea Constituţiei României au impus o nouă lege a contenciosului administrativ, Legea 554/2004 ,care a abrogat vechea reglementare.
Noţiunea de contencios administrativ este o noţiune tradiţională a dreptului administrativ, fiind utilizată pentru a delimita căile de atac jurisdicţionale împotriva actelor şi operaţiunilor administrative . Un recurs, deci o cale de atac, dobândea caracter jurisdicţional (contencios) ori de câte ori autoritatea care-l soluţiona avea calitatea de judecător. In felul acesta s-a ajuns – atât în doctrină, cât şi în legislaţie, mai ales în perioada interbelică – să se utilizeze în mod curent termenii: contencios administrativ; acţiuni de contencios administrativ; instanţă (organ) de contencios administrativ (uneori instanţa în materie de contencios administrativ); legea contenciosului administrativ; hotărâri de contencios administrative.
Noţiunea de contencios administrativ are o sferă de cuprindere mai largă, sau mai restrânsă, după cum include totalitatea litigiilor juridice dintre administratia publică şi cei administrati, fie numai o parte dintre acestea şi anume cele care se soluţionează de anumite instanţe de judecată şi potrivit anumitor reglementări juridice, pe baza principiilor de drept public . Atât în accepţia generală cât şi în cea restrânsă, noţiunea contenciosului administrativ are un sens material şi unul formal, organic.
Sensul material priveşte litigiile juridice pe care le cuprinde şi regimul juridic aplicabil (dreptul comun sau dreptul administrativ)
Sensul formal (organizatoric) se referă la organele de jurisdicţie care sunt competente să soluţioneze respectivele litigii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contenciosul Administrativ in Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. APOSTOL Tofan Dana, Drept administrativ, volumul II, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
2. BREZOIANU Dumitru, Contenciosul administrativ, Editura Metropol, Bucureşti, 1995
3. GIURGIU Liviu, Consideraţii privind excepţia de nelegalitate a actelor administrative în reglementarea instituită prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
4. IORGOVAN Antonie, Tratat de drept administrativ, volumul II, Ediţia a IV-a, restructurată, revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
5. IORGOVAN Antonie, Noua lege a contenciosului administrativ, Editura Roata, Bucureşti, 2004
6. IORGOVAN Antonie, Tratat de drept administrativ, volumul II, Ediţia a III-a, restructurată, revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2002
7. IORGOVAN Antonie, Drept administrativ, volumul II, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1994
8. LAZĂR Rozalia Ana, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc şi drept comparat, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
9. NEGOIŢĂ Alexandru, Contenciosul administrativ şi elemente de drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1992
10. NICOLA Iordan, Drept administrativ: curs universitar, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2007
11. POPA Eugen, Consideraţii teoretice şi practice cu privire la noua Lege a contenciosului administrativ, nr. 554/2004, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005
12. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
13. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 1995
14. PRISĂCARU Valentin, Contenciosul administrativ român, Editura All Beck, Bucureşti, 1994
15. RARINCESCU Constantin, Contenciosul administrativ român, Editura Universală Alcalay, Bucureşti, 1936
16. SANTAI Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, volumul II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
17. SANTAI Ioan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 1999
18. TRĂILESCU Anton, Drept administrativ, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
ACTE NORMATIVE
1. Constituţia României
2. Codul de procedură civilă
3. Codul de procedură fiscală
4. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004
6. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
7. Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, abrogată


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!