Contractele Administrative

Extras din licență Cum descarc?

Introducere 
În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor beneficii indiscutabile în realizarea interesului general, obţinute de administraţie prin încheierea unor contracte în regim de drept administrativ.
Contractele administrative au, astfel, o importanță din ce în ce mai mare în activitatea administraţiei publice. Orice cetăţean trebuie să aibă acces la serviciile de utilitate publică, accesul la acestea fiind făcut în baza contractelor administrative de furnizare.
Contractele administrative sunt acte juridice pe care le încheie organele administraţiei publice cu cei administraţi, acte care cuprind un acord de voinţă generator de drepturi şi de obligaţii pentru părţile contractante şi care sunt supuse unor reguli de drept public care fac parte din regimul juridic administrativ.
În România, ţară aflată în plină dezvoltare economică, administraţia a început să utilizeze avantajul contractului administrativ, acesta fiind folosit mai ales sub forma contractului de concesiune, de achiziţii publice, de închiriere de bunuri, de executare de lucrări, de prestări de servicii etc.
Din aceste motive, lucrarea de licență, intitulată Contractele administrative, analizează, într-un mod cât mai complex, problematica contractelor administrative abordată, inițial, din perspectiva dreptului francez și, ulterior, din perspectiva dreptului român. 
Lucrarea este structurată pe trei capitole, fiecare tratând teme majore referitoare la contractele administrative.
În primul capitol al lucrării - Contractele administrative. Noțiuni generale – am abordat, într-o primă secțiune conceptul de contract administrativ și originile sale, trăsăturile sale specifice, dar și clasificarea acestor contracte şi rolul lor în realizarea administraţiei publice. 
Am analizat, într-o altă secțiune, drepturile și obligațiile părților contractante, precum și procedura de încheiere a acestor contracte, efectele și condițiile de valabilitate. Am analizat, astfel, elementele necesare pentru încheierea valabilă a contractului administrativ, subliniind faptul că încheierea contractului se realizează în momentul în care părțile își dau acordul de voință asupra clauzelor contractuale.
Cel de-al doilea capitol al lucrării a vizat caracteristicile principalelor contracte administrative. Printre contractele administrative analizate fac parte: contractul de concesiune de puburi publice, contractul de achiziții publice, contractul de împrumut și contractul de grant. 
În funcţie de tipul contractului administrativ încheiat, particularul contractant are ca obligaţie principală, după caz: asigurarea continuităţii funcţionării serviciului public, executarea unor lucrări publice, furnizarea unor bunuri autorităţii publice, exploatarea unui teren public etc.
Pe lângă obligaţia principală, în orice contract administrativ vom găsi şi obligaţii accesorii, cum ar fi: obligaţia restituirii bunurilor de retur libere de orice sarcini la încheierea contractului, obligaţia de plată a redevenţei, care se întâlneşte în cazul contractelor de concesiune, executarea unor lucrări de investiţii prevăzute în contract. 
Printre drepturile co-contractantului autorităţii publice se numără: dreptul de a exploata serviciul public, dreptul de a percepe tarife de la utilizatorii serviciului public, drepturile asupra bunurilor ce fac obiectul contractului.
Un alt capitol (capitolul trei) a urmărit analiza critică a modului în care a fost încheiat contractul de concesiune de servicii de salubrizare a orașului Tg-Jiu.
Pentru a cerceta modul în care este pus în practică un contract administrativ, am realizat, în cadrul acestui capitol un studiu de caz, făcând o scurtă analiză a condițiilor în care a fost încheiat contractul, obiectului contractului, obligațiilor și drepturilor părților implicate. De asemenea, am studiat necesitatea și oportunitatea concesionării serviciului de salubrizare și am analizat procedura prin care s-a atribuit contractul. 
Cercetarea a avut ca scop evindețierea elementelor teoretice ale contractelor administrative, aplicate la un caz concret. Am constatat faptul că, în Tg-Jiu, procedura de atribuire a contractului și procedura de desfășurare a licitației au respectat normele legislative, iar concesionarea contractului de servicii de salubrizare era necesară pentru protecția sănătății locuitorilor orașului Tg-Jiu.
Capitolul I. Contractele administrative. Noțiuni generale
1.1. Originea și evoluția teoriei contractelor administrative
Teoria contractelor administrative s-a format în dreptul francez, fiind o creație a jurisprudenței Consiliului de Stat, jurisprudență care a fost conceptualizată apoi de doctrina administrativă. Unul dintre primii autori francezi care dezvoltă această teorie a fost Laffetiere, iar fondatorul concepției clasice este profesorul Gaston Jeze .
În literatura franceză se subliniază că natura administrativă, respectiv regimul administrativ al unui contract poate fi decis în trei moduri : 
- De legiuitor, ori de câte ori acesta consideră că regimul administrativ este mai potrivit decât regimul de drept privat pentru problema de fapt ce trebuie rezolvată,
- De anumite jurisdicții (administrative), care pot stabili că regimul juridic administrativ trebuie aplicat unui anumit tip de contract,
- Prin acordul de voință al părților.
Despre ultima metodă se arată că, în practică, adesea, părțile nu au în vedere libertatea de alegere oferită, de aceea, dacă în contract se inserează anumite elemente ce țin de regimul general al contractelor administrative, cum ar fi clauze asupra sancțiunilor, asupra controlului sau rezilierii, înseamnă că redactorii contractului au avut intenția de a-l supune regimului dreptului public și, deci, trebuie să se deducă caracterului administrativ al contractului .


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractele Administrative.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru Sorin Ciobanu, Florin Coman-Kund, Drept administrativ, partea a II-a, Sinteze teoretice și exerciții practive pentru activitatea de seminar, Ediția a III-a, revăzută, actualizată și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2008
2. Anton Trăilescu, Drept administrativ, Ediția 2, Editura All Beck, București, 2005
3. Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediția a treia, Editura C.H. Beck, București, 2008
4. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol I., Biblioteca Juridică Nemira, București, 2000
5. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Volumul II, Ediția III, Editura All Beck, București, 2002
6. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, volumul II, ediția IV, Editura All Beck, București, 2005
7. Cătălin Silviu Săraru, Contractele administrative, Reglementare, Doctrină, Jurisprudență, Editura C. H. Beck, București, 2009
8. Emanuel Albu, Dreptul contenciosului administrativ, Editura Universul Juridic, București, 2008
9. Dr. Ion Rusu, Drept administrativ , Editira Lumina Lex, București, 2000
10. Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009
Legislație: 
11. Legea nr. 219/1998
12. Ordonanța de urgență nr. 54/2006
13. Codul Civil
14. Hotărârea de Guvern nr. 925/2006
15. O. G nr. 34/2006
Alte surse: 
16. www.acad.ro/grant2005/doc/contractgrant2005.doc accesat la 16.06.2013 
17. http://www.ziarulunirea.ro/polaris-m-holding-invinge-salprest-ul-si-dupa-a-doua-contestatie-a-licitatiei-pentru-salubrizare-in-alba-iulia-178914.html accesat la 18.06.2013
18. http://licitatiipublice.clubafaceri.ro/licitatie/delegarea-degestiune-prin-concesiune-a-serviciului-de-148412.html accesat la 18.06.2013
19. http://www.ipp.ro/library/ctrservloc/tgjiu%20salubrizare.pdf accesat la 18.06.2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!