Contractul Colectiv de Muncă

Cuprins licență

CAP. I: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ- IZVOR DE DREPT AL MUNCII
1.1 Scurt istoric
1.2 Noţiunea şi terminologia contractului colectiv de muncă
1.3 Natura juridică a contractului colectiv de muncă
1.4 Importanţa contractului colectiv de muncă
1.5 Categorii de contracte colective de muncă
CAP. II: NEGOCIEREA ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
2.1 Părţile contractului colectiv de muncă şi reprezentarea acestora
2.2 Procedura negocierii
2.3 Încheierea contractului colectiv de muncă
CAP. III: CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
3.1 Dispoziţii generale
3.2 Timpul de muncă
3.3 Sănătatea şi securitatea în muncă
3.4 Salarizarea şi alte drepturi băneşti
3.5 Concedii şi alte zile libere
CAP. IV: EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ
4.1 Executatea contractului colectiv de muncă
4.2 Modificarea contractului colectiv de muncă
4.3 Suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

INTRODUCERE
„Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc 
pentru leneşi...temeiul unui stat e munca...
bogaţia unui popor nu stă în bani, ci iarăşi în
muncă...Fiecare, şi mare şi mic, datoreşte
un echivalent de muncă societăţii în care traieşte”
Mihai Eminescu
Munca este o trasatură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune efort în mod conştient în vederea obţinerii unor foloase. În acelasi timp, munca reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta munca nu se pot obţine bunurile necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a bunăstării indivizilor.
Munca constituie pentru economişti factor de producţie, o activitate prin care oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice şi intelectuale, în scopul obţinerii de bunuri şi beneficii.
Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la începutul organizării societăţii umane prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul evoluţiei structurilor etatice, munca s-a prestat şi în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare parte a membrilor societăţii munca silnica.
Munca se poate presta într-o multitudine de forme, care se integrează potrivit specificului lor, diverselor ramuri de drept. Din acest motiv mi-am ales spre analiză şi cercetare aceasta tema –Contractul colectiv de munca.
Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.
Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi proces de transformare.Datorită acestui fapt, preocupările noastre s-au îndreptat spre abordarea comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.
Activitatea desfăşurată în vederea realizării proiectului ma ajutat să mă formalizez cu terminologia şi limbajul juridic, ceea ce îmi va fi de un real folos în viitoarea activitate de tehnician în administraţia publică.
Lucrarea de faţă va conţine patru capitole şi anume: 
• Cap. I. „Contractul colectiv de muncă-izvor de drept al muncii”
• Cap.II. „Negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă”
• Cap. III. „Conţinutul contractului colectiv de muncă”
• Cap. IV. „Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă”
Primul capitol va prezenta un scurt istoric al contractului colectiv de muncă, apariţia contractului colectiv de muncă, evolutia acestuia, noţiunea şi terminologia contractului colectiv de muncă, natura juridică a acestuia, importanţa contractului colectiv de muncă şi principalele categorii de contracte colective de muncă.
Vom vorbi despre procedura negocierii şi încheierea contractelor colective de muncă, despre părţile contractului colectiv de muncă, pe întregul parcurs al capitolului II. La părţile contractului colectiv de muncă vom evidenţia care sunt partenerii sociali şi problematica reprezentării partenerilor sociali (sindicate şi patronat). La procedura negocierii o sa dezbat subiecte precum definirea negocierii şi negocierii colective, pregatirea negocierii, principiile de bază ale negocierii, modalitaţi de negociere, desfăşurarea negocierii, durata negocierii urmând ca şi în subcapitolul urmator să punem în lumină subiectul despre încheierea contractului colectiv de muncă.
Capitolul III va elucida probleme legate de conţinutul contractului colectiv de muncă, dezvoltând subiecte precum:timpul de muncă, condiţiile de muncă şi protecţia muncii, salarizarea şi alte drepturi baneşti, concedii şi zile libere.
Ultimul capitol va reflecta modalităţile de executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului colectiv de muncă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul Colectiv de Munca.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!