Contractul de Asigurare

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
1. CONTRACTELE ALEATORII 5
2. CONTRACTUL DE ASIGURĂRI 7
2.1. Noţiune. Caractere juridice 7
2.2. Elementele contractului de asigurare 10
2.3. Clasificarea asigurărilor 13
2.3.1. Clasificarea asigurărilor după obiectul lor 13
2.3.2. Asigurări obligatorii sau facultative 13
2.3.3. Alte asigurări 15
2.4. Principalele tipuri de asigurări 18
2.4.1. Asigurarea de bunuri 18
2.4.2. Asigurarea de răspundere civilă 21
2.4.3. Asigurarea de persoane 23
2.5. Reasigurarea 26
2.6. Contractul de asigurare CARGO 27
2.7. Contractul de asigurare CASCO 29
2.8. Părţile contractului de asigurare 31
2.8.1. Asiguratorul 31
2.8.2. Intermediarii în asigurări. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 32
2.8.3. Asiguratul 34
3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE. DECLARAŢIA DE ASIGURARE 35
4. CONŢINUTUL, DURATA, ŞI PROBA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 37
5. EFECTELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE 40
6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 43
ÎNCHEIERE 45
BIBLIOGRAFIE 47


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Riscul este definit în dicţionarul explicativ al limbii române ca posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă. Dorinţa omului de a proteja familia şi patrimoniul s-a materializat, ca urmare a organizării ştiinţifice a solidarităţii umane, în asigurare. Aceasta presupune acordarea unei indemnizări financiare victimelor unor evenimente, precum catastrofe naturale, accidente. 
Din punct de vedere juridic riscul este evenimentul viitor şi incert (dar posibil), de a cărui realizare este legată producerea unor efecte juridice. El are importanţă pentru asigurator, deoarece din analizarea şi evaluarea lui rezultă nivelul primei şi corespunzător al indemnizaţiei de asigurare. 
Relaţia asigurare-risc este una de cauzalitate imediată: prezenţa unui risc a creat nevoia de asigurare. Modul în care acest mijloc de protecţie a evoluat este strâns legat de evoluţia civilizaţiei umane, de fenomene demografice, economice şi de modul în care catastrofele naturale au fost percepute de-a lungul timpului. În forme primare, asigurările au fost prezente odată cu primele grupuri sociale organizate, care într-o formă sau alta, încercau să-şi ajute membrii în caz de nevoie. 
Prin mecanisme economice, asigurarea poate avea şi rolul de a preveni producerea evenimentului dăunător prin impunerea asiguratului a unei conduite preventive (de exemplu, în cazul asigurării pentru incendiu, persoanele fizice sau juridice care nu iau măsuri de protecţie sunt supuse unor tarife de prime mai mari).
În vremea noastră, aşa cum putem constata în fiecare zi, tehnologia evoluează cu paşi repezi, în fiecare zi apar fel şi fel de aparaturi foarte performante şi foarte costisitoare în diverse domenii ai industriilor şi nu numai, care sunt în permanenţă ameninţaţi de pericolele cu care se confruntă societatea contemporană (calamităţi, nivelul ridicat de infracţionalitate etc.). De aceea, asigurările de bunuri şi dreptul asigurărilor şi-au găsit o importanţă foarte mare, chiar esenţială în evoluţia şi protecţia societăţii umane. Cum dreptul este menit ca să protejeze şi să asigure buna desfăşurare a relaţiilor interumane în vasta lor diversitate într-o societate, la fel şi dreptul asigurărilor, studierea acestei ramuri de drept şi eforturile pentru perfectarea ei sunt foarte importante.
Scopul şi obiectivele tezei. Această teză îşi propune prezentarea cadrului teoretic şi practic necesar înţelegerii noţiunilor şi conceptelor privind contractul de asigurare, interpretarea contractului, legea aplicabilă şi efectele contractului de asigurare 
Nivelul de cercetare al temei propuse. Având în vedere importanţa temei propuse, a fost cercetată de mai mulţi specialişti în domeniu, putând exemplifica pe Brânduşa Ştefănescu, Vasile V.Longhin, Violeta Ciurel, Ion Văcărel. De o mare importanţă este lucrarea prof. dr. Francisc Deak, Tratat de Drept Civil - Contracte Speciale, dare şi lucrarea teoreticienilor C. Alexa şi E.Sebe, Elementele contractului de asigurare. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional.
Structura tezei. Pentru realizarea obiectivelor propuse, am considerat necesară structurarea tezei în 6 capitole, astfel.
1. Primul capitol „Contractele aleatorii”, este dedicat tratării noţiunilor generale privind contractele aleatorii 
2. Capitolul al doilea, intitulat „Contractul de asigurări”, este structurat în opt secţiuni, care tratează următoarele teme: 2.1. Noţiune. Caractere juridice; 2.2. Elementele contractului de asigurare; 2.3. Clasificarea asigurărilor; 2.4. Principalele tipuri de asigurări; 2.5. Reasigurarea; 2.6. Contractul de asigurare CARGO; 2.7. Contractul de asigurare CASCO; 2.8. Părţile contractului de asigurare.
3. Capitolul al treilea, „Încheierea contractului de asigurare. Declaraţia de asigurare”, se referă la cererea de asigurare, evaluarea riscului şi reguli generale referitoare la acesta, momentul încheierii contractului şi principii pe care se bazează încheierea şi derularea contractului.
4. Cel de al patrulea capitol abordează aspecte privind „Conţinutul, durata, şi proba contractului de asigurare”.
5. Capitolul 5, intitulat „Efectele contractului de asigurare”, se referă la drepturile şi obligaţiile asiguratului, drepturile şi obligaţiile asiguratorului şi la sisteme de acoperire a daunei.
6. Ultimul capitole, cel de al 6-lea, intitulat „Încetarea contractului de asigurare”, tratează modalităţile de încetare a contractului de asigurare la expirarea termenului, la producerea cazului asigurat, ori prin denunţarea sau rezilierea acestuia.
În încheierea tezei am prezentat concluziile studiului efectuat şi bibliografia ce a stat la baza elaborării lucrării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de Asigurare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 505 din 15 iulie 2011
Legea nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România, actualizată. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=16981
Legea nr.32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000. www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22619
Legea nr.47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt =11626
II. Tratate, monografii, articole de specialitate 
Alexa C., Ciurel V., Sebe E. ş.a. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Bucureşti: All Beck, 2006. 344 p.
Alexa C., Sebe E. Elementele contractului de asigurare. Asigurări şi reasigurări în comerţul internaţional. Bucureşti: ALL, 1992. 342 p.
Bistriceanu Gh. Asigurări şi reasigurări în România. Bucureşti: Editura Universitară, 2006. 512 p.
Bistriceanu Gh., Bercea Fl., Macovei E.I. Dicţionar de asigurări. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991. 395 p.
Cistelecan L., Cistelecan R. Asigurări Comerciale. Târgu Mureş: Dimitrie Cantemir, 1996. 385 p.
Ciurel V. Asigurări şi reasigurări, abordări teoretice şi practice. Bucureşti: All Beck, 2000. 653 p.
Constantinescu D.A., Dobrin M., Ungureanu A.M. ş.a. Tratat de asigurări. Bucureşti: Semne '94, 1999. 696 p.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!