Contractul de Comodat

Cuprins licenta Cum descarc?

1.4. Restituirea lucrului 33
1.5. Scadenta obligatiei de restituire 37
1.6. Prescriptia actiunii personale in restituire 38
1.7. Raspunderea comodatarului 39
Sectiunea 2. Obligatiile comodantului 41
2.1. Regula 41
2.2. Restituirea cheltuielilor de conservare 42
2.3. Plata despagubirilor 42
Sectiunea 3. Suportarea riscurilor in materia imprumutului de folosinta 44
Sectiunea 4. Incetarea contractului de comodat (stingerea efectelor) 45
4.1. Incetarea prin restituirea bunului 45
4.2. Incetare prin reziliere 46
4.3. Incetare prin moartea comodatarului 46
CAPITOLUL 4: PRACTICA JUDICIARA IN MATERIA IMPRUMUTULUI DE FOLOSINTA 47
Sectiunea 1. Raspunderea in instanta. (in cazul nerespectarii obligatiilor) 47
Sectiunea 2. Problematica si aspecte de practica notariala 56
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 65


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE IMPRUMUTULUI DE FOLOSINTA (COMODAT) 4
Sectiunea 1. Elemente si notiuni introductive cu privire la contractul de imprumut 4
1.1. Consideratii generale 4
1.2. Contractul de imprumut de folosinta (comodatul) 4
Sectiunea 2. Caractere juridice ale contractului de comodat 8
CAPITOLUL 2: CONTRACTUL DE COMODAT: CONTINUT, PARTICULARITATI, FORMA 11
Sectiunea 1. Capacitatea de a incheia contracte de comodat 11
Sectiunea 2. Obiectul contractului de comodat 12
Sectiunea 3. Consimtamantul valabil al persoanelor ce incheie contractul de comodat 18
Sectiunea 4. Forma. Conditie de valabilitate 20
Sectiunea 5. Cazuri de inregistrare fiscala ale contractului de comodat 21
CAPITOLUL 3: EFECTELE CONTRACTULUI DE COMODAT. INCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT 30
Sectiunea 1. Obligatiile comodatarului 30
1.1. Conservarea lucrului 30
1.2. Folosirea lucrului potrivit destinatiei 31
1.3. Suportarea cheltuielilor de folosinta 33
INTRODUCERE
Imprumutul de folosinta este acel contract prin care o parte, numita comodant, transmite cu titlu gratuit folosinta temporara asupra unui lucru determinat catre cealalta parte, numita comodatar, care se obliga sa restituie bunul in individualitatea sa (art. 1560 C. civ.).
Contractul de comodat prezinta urmatoarele caractere juridice:
- este un contract unilateral deoarece naste obligatii numai in sarcina comodatarului;
- este posibil ca pe parcursul executarii contractului, sa se nasca obligatii si in sarcina comodantului, obligatii care nu au, insa, ca temei acordul de vointa al partilor, ci deriva dintr-un fapt accidental si ulterior incheierii contractului, neavand, deci, aptitudinea de a converti comodatul intr-un contract bilateral (ex.: cheltuielile suportate de catre comodatar cu producerea si culegerea fructelor predate comodantului);
- este un contract cu titlu gratuit intrucat are drept cauza imediata intentia comodantului de a procura comodatarului un folos gratuit, fara a urmari obtinerea unei contraprestatii; ca si contract cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta reprezinta un act dezinteresat deoarece folosul gratuit procurat comodatarului nu are ca efect micsorarea patrimoniului comodantului; potrivit art. 1561 C. civ., comodatul este esential gratuit, prin urmare daca comodantul ar pretinde o contravaloare pentru dreptul de folosinta transmis asupra bunului, intelegerea partilor nu ar mai putea fi calificata drept contract de comodat (eventual, ar putea fi vorba despre un contract de locatiune); clauza contractuala care obliga comodatarul sa suporte contravaloarea uzurii suferite de lucru ca urmare a folosintei nu contravine caracterului esentialmente gratuit al contractului de comodat;
- este un contract real deoarece pentru formarea sa nu este suficienta simpla manifestare de vointa a partilor, ci este necesar sa aiba loc remiterea materiala a bunului care formeaza obiectul derivat al contractului; intelegerea partilor, prealabila predarii, valoreaza antecontract (promisiune unilaterala sau bilaterala); daca bunul se afla deja in posesia/detentia comodatarului, contractul se incheie solo consensu, fiind suficienta manifestarea de vointa a partilor contractante;
- este un contract cu executare succesiva, prin urmare sanctiunea aplicabila in cazulneexecutarii sau executarii necorespunzatoare de catre o parte a obligatiei ce ii incumba va fi rezilierea;
- este un contract generator de drepturi de creanta intrucat comodatarul dobandeste doar un drept de folosinta asupra lucrului; in consecinta, proprietarul bunului, iar nu comodatarul, va avea toate drepturile si va suporta toate consecintele ce decurg din calitatea de proprietar.
Elemente de noutate ale noului Cod Civil
Articolele 2.144 si urmatoarele din Codul civil trateaza despre contractul de imprumut, imprumutul fiind de doua feluri - de folosinta, numit si comodat, de care ne ocupam in cele ce urmeaza, si imprumutul de consumatie.
Comodatul, sau imprumutul de folosinta este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numita comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte parti, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.
In ce priveste calitatea de comodant, daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoana care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.
Ca obligatii, comodatarul este tinut sa pazeasca si sa conserve bunul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar.
Comodatarul nu poate folosi bunul imprumutat decat in conformitate cu destinatia acestuia determinata prin contract ori, in lipsa, dupa natura bunului. El nu poate permite unui tert sa il foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului.
Pieirea sau deteriorarea bunului. Comodatarul nu raspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului rezultata numai din folosinta in scopul careia bunul i-a fost imprumutat. Daca insa comodatarul foloseste bunul cu alta destinatie decat aceea pentru care i-a fost imprumutat sau daca prelungeste folosinta dupa scadenta restituirii, comodatarul raspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar daca aceasta se datoreaza unei forte majore, afara de cazul cand dovedeste ca bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forte majore.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Comodat.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Barbu V., Cernat C., Genoiu I., Drept civil. Contracte speciale, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009
Cantacuzino, M. B., ,,Elementele dreptului civil", Editura All Beck, Bucuresti, 1998
Ciurea A., Prescure T., Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007
Codrin, Macovei, ,,Drept civil: contracte. Suport de curs, anul 3", Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2005
Cosma, D., ,,Teoria generala a actului juridic civil", Editura Stiintifica, Bucuresti, 1969
Cosmovici, P. M., ,,Drept civil. Drepturi reale. Obligatie. Legislatie", Editura All, Bucuresti, 1996
Crisu C., Codul Juristului, Editura Juris Argessis, Bucuresti, 2009
Dogaru, Ion, Draghici, Pompil, ,,Bazele dreptului civil: Teoria generala a obligatiilor, Vol. III", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009
Deak, Francisc, ,,Tratat de drept civil: contracte speciale. Vol. III, Editia a IV-a", actualizata de Lucian Mihai si Romeo Popescu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007
Deak, Francisc, ,,Tratat de drept civil: contracte speciale", editia a III-a actualizata si completata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002
Economu, V., ,,Tratat de drept civil. Partea generala, Vol. I", Editura Academiei, Bucuresti, 1967
Francis, Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucuresti, 1996 
Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil, Hamangiu, 2012
H. et L. Mazeaud, J., Mazeaud, Lecons de drept civil, Vol. IV. Paris, 1963
Liviu Stanciulescu, Drept civil-Contracte si succesiuni, Hamangiu, 2008
Macovei, Codrin, ,,Contracte civile", Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006
Macovei, Codrin, ,,Drept civil: contracte, suport de curs anul 3", Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Motica, Radu I., Motiu, Florin, ,,Contracte civile: sinteza teoretica si practica judiciara", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!