Contractul de leasing

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 3
1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing 3
1.2. Noţiunea de leasing si precizări privind leasingul 4
1.2.1. Noţiunea de leasing 4
1.2.2. Precizări privind leasingul 5
1.3. Natura juridică, structura şi mecanismul operaţiunilor de leasing 8
1.3.1. Natura juridică 8
1.3.2. Structura şi mecanismul operaţiunilor de leasing 9
1.4. Domeniul de aplicare al leasingului în România 14
CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE LEASING 20
2.1. Caractere juridice, clasificare şi obiectul contractului de leasing. 20
2.2. Părţile contractului de leasing. 28
2.3. Forme ale contractului de leasing. 29
2.3.1. Leasingul alternativă la creditarea bancară 35
2.4. Încheierea contractului de leasing. 41
2.4.1. Formarea contractului de leasing mobiliar. 42
2.4.2.Formarea contractului de leasing imobiliar 51
2.5. Efectele contractului de leasing. 53
2.5.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante 54
2.5.2. Riscul contractului de leasing 60
2.6. Cesiunea contractului de leasing. 61
2.7. Încetarea contractului de leasing. 65
CAPITOLUL III. ALTE OPERAŢIUNI CE AU ACEEAŞI NATURĂ JURIDICĂ CA ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING IN DREPTUL INTERNATIONAL 69
3.1. Lease (S.U.A.). 70
3.2. Renting (Franţa) 72
3.3. Hire 73
3.4. Konsumguterleasing (Germania şi Suedia). 73
3.5. Hersteller (Franţa şi Germania). 73
CAPITOLUL IV. RELAŢIILE LEASINGULUI CU ALTE INSTRUMENTE JURIDICE. 74
4.1. Asemănări şi deosebiri între contractul de leasing şi contractul de credit. 74
4.2. Asemănări şi deosebiri între contractul de leasing şi contractul de locaţie. 76
4.3. Leasingul şi vânzarea cu plata preţului în rate. 79
4.4. Leasingul şi mandatul comercial. 81
CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE.87


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL
1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing 
În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Desigur, există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate în viitor), însă procesele de economisire sunt prezente într-o măsură mai mare sau mai mică, pe termene mai lungi sau mai scurte şi moduri foarte variate la nivelul fiecărei persoane, fizice sau juridice. Aceste procese de economisire au însă un rol important şi la nivelul întregii economii naţionale.
Desigur, alegerea căilor celor mai potrivite de economisire şi investiţie se poate dovedi a fi un proces dificil, având în vedere o serie de factori precum multitudinea instrumentelor disponibile, instabilitatea pe care o traversează anumite pieţe, recesiunea economică, etc. În aceste condiţii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat, care să ofere o păstrare în siguranţa cea mai deplină a acestor economii, dar şi multiplicarea lor în timp, devenind practic dintr-un instrument de economisire unul de investire. Decizia reprezintă un proces dinamic de interacţiune a tuturor participanţilor confruntaţi cu o politică de alegere, un proces de selecţie a unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunsuri potenţiale.
Unul din principalele motive pentru care leasingul este o alternativă financiară atât de populară în lume, este acela care sintetizează de fapt “filosofia” leasingului: nu proprietatea asupra mijloacelor fixe ci utilizarea lor efectivă este aceea care duce la profit. 
Leasingul este o soluţie care permite depăşirea neajunsurilor şi obţinerea în folosinţă, cu un minim de capital investit a unor echipamente moderne, performante, care măresc eficienţa şi atrag mărirea volumului afacerii şi al activităţii, ceea ce înseamnă în final mai mult profit.
Interesul practic al leasingului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei. De aceea leasingul – ca tehnică de finanţare – vizează, în primul rând, întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.
Am încercat să fac o cercetare asupra leasingului, pentru a înţelege cauzele dezvoltării rapide a acestei tranzacţii, de ce se spune că leasingul este o tranzacţie de sine stătătoare şi care sunt elementele care îl diferenţiază de celelalte modalităţi de investire cunoscute. De asemenea am căutat să văd care sunt noutăţile interesante ale acestei noţiuni, căutând o anumită explicaţie pentru eventuala supremaţie a acestei variante de investiţie faţă de celelalte alternative posibile, însă trebuie arătat faptul că şi leasingul are limitele si riscurile sale.
În continuarea lucrării am analizat particularităţile şi avantajele leasingului, de asemenea am făcut comparaţie între diferitele posibilităţi de investiţie şi am prezentat diferitele variante de leasing. Pentru a arăta care este importanţa industriei leasingului în România, parcurg condiţiile existente pentru dezvoltarea acestuia, efectuând o abordare financiară a leasingului. 
1.2. Noţiunea de leasing si precizări privind leasingul
1.2.1. Noţiunea de leasing 
Leasing-ul este acea formă de închiriere de către societăţi financiare a unor maşini, utilaje, mijloace de transport şi a altor bunuri din categoria mijloacelor fixe, întreprinderilor care nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate pentru a le cumpăra. Leasing-ul este, deci, o formă de comerţ şi de finanţare prin locaţie de către societăţi financiare specializate în aceste operaţiuni, de instituţii financiare sau direct de către producătorii de bunuri mijloace fixe.
În demersul pe care l-am facut consultând o serie de autori şi materiale care tratează problematica de leasing, m-am oprit asupra definiţiei date de către Roberto Rouzi considerând că răspunde cel mai bine tematicii alese.
Astfel, în opinia autorului italian Roberto Rouzi, "leasing-ul este o operaţiune de finanţare pe termen mediu şi lung ce are la bază un contract de locaţie de bunuri mobile şi imobile. Aceasta se realizează printr-un intermediar financiar, care intervine între firma producătoare a bunului ce constituie obiectul contractului şi firma care solicită folosinţa lui, cumpărând de la prima bunul în cauză şi dându-l în locaţie celei de-a doua, care se obligă să plătească intermediarului, într-un număr determinat de rate, o chirie a cărei valoare să depăşească costul bunului respectiv, care la sfârşitul contractului poate trece, cu titlu oneros, din proprietatea finanţatorului-locator în proprietatea utilizatorului-locatar, la iniţiativa celui din urmă" .


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de leasing.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

C.Bârsan ş.a., „Drepturile reale”, Bucureşti , Ed. All Beck, 1996
C.Stănescu, „ Teoria generală a drepturilor reale”, Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973,
Cărpenaru Stanciu -„Drept Comercial Român”, Ed. All, 2003
D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Operaţiuni de leasing, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
D. Voiculescu, M. Coraş, Leasing, Editura Ştiinţifică si Enciclopedică, Bucureşti 1985
D.Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Operaţiunile de leasing”, Editura Lumina Lex, 2000
Deak Fr., Cărpenaru D.- Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
Dr. Eugeniu Safta Romano, „Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993, 
Gabriel Tiţa Nicolescu- Regimul juridic al operaţiunilor de leasing, Editura All. Beck, Bucureşti, 2003
Gabriel Tiţa-Nicolescu- Regimul juridic al operaţiunilor de leasing, Ed: All Beck, Bucureşti, 2003
Gheorghe Beleiu -„Drept Civil Român”, Ed. Universul Juridic, 2003.
Ialomiţeanu Gh., Voinescu L.- Aspecte juridice, fiscale şi contabile privind leasingul, Editura Ecran Magazin, Bucureşti, 2000
L.Pop,”Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998
M. Andreica, Leasingul – cale de finanţare a I.M.M.-urilor, Editura Crimm, Bucuresti 1997
Mazilu Dumitru- Dreptul comerţului internaţional, Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
Molico Tatiana , Wunder Eugen –„Leasingul, un instrument modern de investitie si finantare”, editura CECCAR, Bucuresti 2003 
Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice- Tehnici de afaceri economice interne şi internaţionale, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003
Puiu Alexandru-"Managementul afacerilor intemationale", Editura Didactica si Pedegogica, Bucuresti, 1996
Roxana Munteanu.
S.Cărpenaru, Fr. Deak în „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex,1993
T.R.Popescu ş.a., „Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional”, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980
T.R.Popescu, “Dreptul comertului international”(tratat), Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1976
T.R.Popescu, P.Anca, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968 
Zinveliu, „Contracte civile”, Editura Dacia, Cluj, 1978,
Doctrina straina:
*** World Bank, , Leasing in Emerging Markets, Washington D.C., 1996
Moret, El Nilo y la Civilizacion Egipcia, Ed. Cervantes, 1927.
C.O. Livlin, The History of Leasing, 1986
André J. Charlier, Le leasing immobilier et les formes de placement collectif, Centre d'Etudes Bancaires et Financières, 1971
G. Gloty, The Greek City, 1957.
Legislatie si reviste de specialitate:
Cod Civil, Cod procedură civilă 
Convenţia UNIDROIT.
D.Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Leasingul” R.D.C., 5/1997
Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 din 21/04/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Ordonanţa Guvernului nr.51/1997
Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu Contractul de leasing, efectele fata de terti, in Revista de Drept Comercial nr. 10/1997.
Ion Cernaianu, Contractul comercial international de leasing, in Revista de Drept Comercial, nr. 3/1993.
Diana Andrasoni, Leasingul: din creatie a practicii comerciale, in operatiune definita de Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 50 din 28 august 1997 Definire si terminologie, in Revista de Drept comercial, nr. 11/1997


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!