Contractul de mandat

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE DESPRE CONTRACTUL DE MANDAT.6
1.1. Notiunea Contractului de mandat.6
1.2. Elementele Contractului de mandat.11
1.3. Caracterele juridice ale Contractului de mandat.18
1.4. Delimitarea de alte contracte civile.21
CAPITOLUL II. CONDITIILE DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE MANDAT.23
2.1. Capacitatea juridica a partilor. Consimtamintul partilor.23
2.2. Obiectul contractului de mandat si forma mandatului.27
2.3. Efectele Contractului de Mandat.30
CAPITOLUL III. INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT.39
CAPITOLUL IV. ASPECTE PRACTICE PRIVIND INCHEIEREA CONRACTULUI DE MANDAT.45
CONCLUZII .53
BIBLIOGRAFIE.55


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 
Actualitatea temei investigate 
Teza de licenta cu tema "Contractul de mandat", reprezinta o analiza teoretico-normativa si practica privind mecanismul mandatului si raporturile contractuale in aceasta materie. 
In cadrul lucrarii sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de drept, cat si imperfectiunile dispozitiilor legale, fiind propuse solutii teoretice si practice in scopul: realizarii unui salt calitativ al normelor legale; asigurarii unei mai mari stabilitati a raporturilor contractuale; adaptarii continue a unor texte de lege la situatii noi, precum si pentru a contribui, acolo unde se impune, la inlesnirea procesului de solutionare a litigiilor in aceasta materie.
Contractul de mandat constituie unul din cele mai raspindite contracte de reprezentare, considerindu-se a fi fundamentul relatiilor de reprezentare conventionala. Chiar si in conditiile drastice ale sistemului romanic, acest contract s-a infasat ca un veritabil izvor al acestui tip de relatii, de la el ramificindu-se pe parcursul timpului o gama larga de alte contracte similare.
Supranumit de unii autori ,,contractul cu o mie de fete" mandatul a aparut nu numai din necesitatea incheierii unor contracte intre persoane care se gasesc la distanta, dar chiar pentru a suplini inegalitatea de inteligenta si aptitudini dintre oameni, caci uneori recurgem la serviciile altuia pentru a realiza ceea ce nu putem infaptui singuri. 
Contractul de mandat ocupa un loc aparte in randul contractelor civile, deoarece, prin intermediul lui, participantii la circuitul civil pot incheia, in principiu, orice alt act juridic, cu exceptia celor pentru care legea pune expres conditia sa fie incheiate personal de catre parti.
Cu toate acestea, analiza textelor de lege scoate in evidenta necesitatea unor completari si modificari (unele chiar ample si urgente), in vederea realizarii unei reglementari la zi, mai eficiente si real sau egal protectoare pentru partile contractante.
In acest sens, efortul depus, si materializat in rezultatele prezentei lucrari, oglindesc preocuparea noastra de a indeplini un rol considerabil: acela de a veni in sprijinul legiuitorului prin formularea de recomandari sau propuneri exprese de modificare a textelor de lege, care sa constituie solutii de natura a da o eficienta mai mare dispozitiilor legale in aceasta materie.
Actualitatea temei rezida in necesitatea tratarii unor probleme de drept identificate in literatura de specialitate, si cu privire la care solutiile propuse de doctrinari difera, ori nu sunt de natura a sprijini practica in aceasta materie. 
Din aceste puncte de vedere, tratarea temei ,,Contractul de mandat", in cadrul prezentei lucrari, este actuala atat sub aspect practic, cat si teoretic.
Scopul si obiectivele cercetarii. 
Scopul propus prin prezenta teza este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementeaza contractul de mandat, prin propunerea de solutii la problemele de drept identificate ori dezbatute in doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obtinerea unor astfel de solutii. 
Astfel, identificand existenta unor contradictii in cadrul dispozitiilor in materie, ori, pe alocuri chiar neconstitutionalitatea unora dintre acestea, identificand unele lacune legislative care au creat si creeaza inca dificultati instantelor judecatoresti chemate sa solutioneze litigiile in aceasta materie, ne-am propus ca scop semnalarea si analiza acestora in cadrul lucrarii, si avansarea unor opinii proprii, concretizate in propuneri de lege ferenda. 
Analizand legislatia ce reglementeaza contractul de mandat, doctrina si practica judiciara, in comparatie cu legislatia si doctrina altor state, ne-am propus urmatoarele obiective: 
- analiza continutului contractului de mandat, in special din perspectiva legislatia Republicii Moldova cu unele abateri la legislatia Romaniei; 
- aprofundarea dar si reconfigurarea unor teorii doctrinare actuale privind esenta si continutul contractului de mandat, 
- perfectionarea si eficientizarea cadrului legal in acest domeniu, prin avansarea de propuneri de lege ferenda; 
Pentru atingerea scopului si obiectivelor tezei au fost elaborate si efectuate numeroase sarcini, inclusiv: analiza unei serii de acte normative si izvoare stiintifice din domeniul dreptului civil si comercial; stabilirea si formularea bazelor conceptuale referitoare la mandat, cu evidentierea caracterelor specifice; reflectarea punctelor de vedere notorii ale autorilor doctrinari privind problemele de drept in aceasta materie, cadru in care ne-am expus opiniile personale; propunerea de solutii de rezolvare a problemelor de drept identificate.
Suportul metodologic, teoretic si stiintific al investigatiilor 
Suportul teoretico-stiintific al prezentei teze il constituie in special lucrarile doctrinarilor romani si din Republica Moldova, din domeniul dreptului civil (materia contractelor speciale, teoria generala a obligatiilor, drepturi reale), in domeniul dreptului comercial (al afacerilor), dar si in domeniile cu care dreptul civil interactioneaza (Dreptul international privat). 
Astfel, intre autorii de referinta amintim: Hamangiu, C.; Georgean, N.; Alexandresco Dimitrie; Matei B.; Barach Eugen; Deak, Francisc; Barsan, Corneliu; Statescu, Constantin; Beleiu, Gheorghe; Stoica, Valeriu; Macovei, Codrin; Cosmovici, Paul Mircea; Deleanu, Ion; Chibac, Gheorghe; Blosenco, Andrei; Buruiana, Mihail; Efrim, Oleg; Esanu, Nicolae; Eugenia, Cojocari; Baiesu, Aurel; Rotari, Alexandru. etc.


Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de mandat.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative:
1. Codul civil al Republicii Moldova. Adoptat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86/661 din22.06.2002.
2. Codului civil al Republicii Moldova. Comentariul Vol. I. Chisinau: Arc, 2005.
3. Codului civil al Republicii Moldova Comentariul. Vol. II. Chisinau: Arc, 2006.
4. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.1362 din 21.10.2002 privind aprobarea Regulamentului reprezentantilor in proprietatea industriala. In:Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova nr. 146-148/1500 din 31.10.2002.
Tratate si monografii:
5. Chibac Gh., Efrim O., Baiesu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte speciale. Vol. III, Ed. a 2-a. Chisinau: Cartier juridic, 2005. 
6. Chibac Gh., Efrim O., Baiesu A., Rotaru A. Drept civil. Contracte si succesiuni. Vol. III, Ed. a 3-a revazuta si completata. Chisinau: Cartier, 2010. 
7. Chirica D. Drept civil. Contracte speciale. Bucuresti: Lumina Lex, 1997.
8. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucuresti: Actami, 1996. 
9. Deak Fr. Tratat de drept civil. Contracte speciale. Bucuresti: Universul Juridic, 2001. 
10. Deak Fr. Tratat de drept succesoral. Ed. a II-a actualizata si completata. Bucuresti: Universul Juridic, 2002;
11. Ghisoiu N. Obligatiile mandatarului in contractul de mandat comercial. In: Revista de Drept Comercial. 2000, nr 7-8.
12. Golub S. Buna credinta si diligenta. In: Ghidul Judecatorului in materie civila si comerciala. Editie revizuita si completata. Chisinau, f.a.,
13. Ghimpu S., Grossu S. Capacitatea si reprezentarea persoanelor fizice in dreptul R.P.R. Bucuresti: Stiintifica, 1960.
14. Lipton J., Martin C. Intermedierea comerciala. Agentul comercial. Comisionarul profesionist. In: Ghidul Judecatorului in materie civila si comerciala a RM (institutii selectate). Chisinau: Rolsi Media SRL, 2004.
15. Mitu Gh. Actul cu sine insusi si dubla reprezentare. In: Rezumatele comunicarilor, Conferintei stiintifice internationale ,,Invatamintul superior si cercetarea - piloni de baza ai societatii bazate pe cunoastere". Stiinte socio-umanistice. Vol. II. Chisinau, 2006
16. Mitu, Gh. Reprezentarea legala in raporturile patrimoniale dintre soti. Mandatul tacit reciproc al sotilor in regimul comunitatii de bunuri. In: Rezumatele comunicarilor Conferintei stiintifice a masteranzilor si doctoranzilor ,,Cercetare si inovare - perspective de evolutie si integrare europeana", 23 septembrie 2009. Stiinte socioumanistice.
17. Toader C. Contractul de mandat. Aspecte din dreptul intern si de drept comparat. In: Pandectele Romane. Supliment 140 ani de la nasterea lui Constantin Hamangiu. Bucuresti, 2003.
18. Trofimov I. Drept civil. Contracte civile. Chisinau: Elena - V.I. 2004.
Reviste stiintifice:
19. Mitu Gh. Reprezentarea legala in materia obligatiilor. In: Revista Nationala de Drept. 2009, nr. 10-12.
20. Motiu Fl. A. Aspecte controversate privind contractul cu sine insusi in cazul mandatului si comisionului. In: Revista de Drept Comercial. 2005, nr 3, p. 38-49.
21. Nistorescu C. Gestiunea intereselor altei persoane si contractul de mandat. In: Revista destiinte juridice. Craiova 2002, nr.24(2).
22. Popa Nistorescu C. Reprezentarea si mandatul in dreptul privat. Bucuresti: All Beck, 2005.
23. Reghini I. Observatii privind mandatul civil in interes comun. In: Studia Universitates Babes-Bolyai. 2001, nr 2.
24. Rizoiu R. Mandatul irevocabil ca tehnica de garantare a obligatiilor. In: Revista romana de drept privat. 2009, nr. 4.
25. Sprick C. Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova. In: Revista de drept privat. 2002. nr. 4.
26. Stegarescu V. Mandatul aparent. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. 2004, nr. 1-2.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!