Contractul de vânzare

Cuprins licență

Introducere 3
Capitolul I. Capacitatea juridica a partilor contractante 5
Sectiunea I. Capacitatea de a contracta 5
1. Capacitatea de a contracta - regula 5
Sectiunea a II-a. Incapacitatea de a contracta - exceptia 7
1. Incapacitatea de a cumpara 9
1.1 Incapacitatea de a cumpara drepturi litigioase a persoanelor care participa la infaptuirea justitiei 9
1.2 Incapacitatea de a cumpara a mandatarilor si administratorilor 13
1.3 Incapacitatea cetatenilor straini si apatrizilor de a dobandi terenuri in Romania 14
Capitolul II. Consimtamantul partilor 22
Sectiunea I. Valabilitatea consimtamantului 22
1. Consimtamantul - definitie, conditii de valabilitate a consimtamantului 22
2. Viciile de consimtamant 26
2.1 Eroarea - generalitati 26
2.1.1 Eroarea nescuzabila 28
2.1.2 Eroarea asumata si eroarea de calcul 28
2.1.3 Invocarea erorii cu buna-credinta si adaptarea contractului 29
2.2 Dolul - generalitati 29
2.2.1 Dolul comis de un tert 31
2.3 Violenta - generalitati 31
2.3.1 Amenintarea cu exercitarea unui drept si starea de necesitate 32
2.3.2 Violenta savarsita de un tert 33
2.4 Leziunea - generalitati 33
Sectiunea a II-a. Contracte anticipative vanzarii-cumpararii 35
1. Pactul de optiune privind contractul de vanzare 35
2. Promisiunea unilaterala de vanzare 36
3. Promisiunea unilaterala de cumparare 40
4. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare 41
Sectiunea a III-a. Formele dreptului de prioritate la cumparare 43
1. Pactul de preferinta 43
2. Dreptul de preemptiune 44
2.1 Reglementari cu caracter general ale dreptului de preemptiune instituite prin noul Cod civil si noul Cod de procedura civila 44
2.2 Dreptul de preemptiune in cazul vanzarii-cumpararii de terenuri agricole situate in extravilan 48
2.3 Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier 51
2.4 Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor arendate 54
2.5 Dreptul de preemptiune al chiriasului la cumpararea locuintei si dreptul de preemptiune instituit prin Legea nr.10/2001 54
2.6 Discutii privind existenta unui drept de preemptiune al chiriasului 57
Capitolul III. Obiectul contractului de vanzare 58
Sectiunea I. Notiunea de obiect al contractului si obiect al obligatiei 58
Sectiunea a II-a. Lucrul vandut - conditii 59
1. Sa fie un lucru 59
2. Lucrul vandut sa fie posibil 59
3. Lucrul vandut sa existe sau sa poata exista in viitor 60
4. Lucrul vandut sa se afle in circuitul civil 62
4.1 Regula 62
4.2 Limitari ale principiului liberei circulatii a lucrurilor 62
4.3 Exceptii ale principiului liberei circulatii a lucrurilor 62
4.3.1 Inalienabilitatea legala 63
4.3.2 Inalienabilitatea conventionala 65
5. Lucrul vandut sa fie determinat sau determinabil 67
6. Lucrul vandut sa fie in proprietatea vanzatorului. Vanzarea bunului altuia 68
Sectiunea a III-a. Pretul 72
1. Notiunea de pret 72
2. Conditiile pretului 73
2.1 Pretul trebuie sa fie stabilit in bani 73
2.2 Pretul sa fie determinat sau determinabil 73
2.3 Pretul trebuie sa fie real si serios 76
Sectiunea a IV-a. Instrumente internationale si pret 78
Capitoul IV. Cauza contractului de vanzare 80
Sectiunea I: Evolutia notiunii de cauza in materia contractelor 80
Sectiunea a II-a. Cauza - notiune si conditii 81
Sectiunea a III-a. Proba cauzei 83
Concluzii 85
Bibliografie 89


Extras din licență

Introducere
Lucrarea de fata isi propune sa trateze ca tema de licenta ,,Conditiile de fond ale contractului de vanzare" deoarece evolutia vanzarii ca si institutie juridica a fost una spectaculoasa, devenind in scurta vreme elemental central al circuitului civil. In prezent contractul de vanzare s-a raspandit atat de mult incat, aproape zilnic, fiecare dintre noi incheiem un astfel de contract pentru satisfacerea propriilor nevoi economice si sociale, vanzarea fiind considerata cel mai adecvat instrument de circulatie a banilor si valorilor. Astfel, necesitatea abordarii temei s-a impus din nevoia de cunostere a conditiilor in care poate fi incheiat un astfel de contract, evitandu-se in acet mod interventia sanctiunilor civile specifice nerespectarii conditiilor de validitate.
Din perspectiva metodologica, lucrarea de licenta intitulata ,,Conditiile de fond ale contractului de vanzare" cuprinde 90 de pagini, continand o parte introductiva, patru capitole si o parte aferenta concluziilor. Cele patru capitole care alcatuiesc structura lucrarii de licenta au permis realizarea unei analize a conditiilor de fond specifice contractului de vanzare in contextul adoptarii Legii nr. 287/2011. Accentul lucrarii de licenta este pus pe elementele de noutate aduse de actuala reglementare, controversele existente la nivelul doctrine si jurisprudentei privitoare la conditiile de validitate ale contractului de vanzare, precum si pe prezentarea principalelor aspecte ce tin de tema aleasa. 
Perspectiva cronologica fost consacrata cunoasterii evolutiei istorice a conditiilor de fond a contractului de vanzare incepand cu dispozitiile C. civ. din 1864 si ajungand la textele Noului cod civil. 
Perspectiva pozitivista a fost gandita sa analizeze cadrul normativ actual in materia contractului de vanzare in general, si a conditiilor de fond ale acestuia, in special. 
Primul capitol ,,Capacitatea juridica a partilor contractante" a avut ca obiectiv analiza capacitatii persoanelor fizice si juridice de a incheia in mod valabil un contract de vanzare, precum si incapacitatile speciale de a vinde si/sau de a cumpara reglementate de legiuitor, fiind accentuate si exceptiile de la aceste limitari ale capacitatii contractuale.
Cel de-al doilea capitol intitulat ,,Consimtamantul partilor contractante" a avut ca obiectiv principal cunoasterea si analiza conceptelor juridice cu privire la consimtamant si viciile acestuia pe de o parte, dar si o analiza succcinta a contractelor anticipative vanzarii cumpararii si a formelor de prioritate la vanzare. Acest capitol scoate in evidenta legatura dintre consimtamant si vointa juridica, corelatia dintre vointa interna si vointa declarata, precum si conditiile de valabilitate ale consimtamantului, incearcand sa releve specificul formarii si mai ales manifestarii de vointa pentru incheierea vanzarii. 
Capitolul al III-lea, intitulat ,,Obiectul contractului de vanzare" a atins problema distinctiei existente in actuala reglementare intre obiectul contractului si obiectul obligatiei, cu referiri si la opiniile exprimate sub imperiul C. civ. din 1864. Plecand de la obligatiile specifice vanzatorului (transferul dreptului vandut) si cumparatorului (plata pretului), cerintele de validitate nu privesc atat aceste prestatii, cat obiectele lor, care reprezinta obiecte derivate ale obligatiilor esentiale, lucrarea tratand in cadrul acestui capitol aspectele esentiale cu privire la lucrul vandut si pretul platit.
Capitolul al IV-lea, intitulat ,,Cauza contractului de vanzare" si-a plasat ca obiectiv central problematica valabilitatii si probei cauzei ca element esential al vanzarii. Avand in vedere scopul propus, au fost identificate controversele existente cu privire la conditiile de valabilitate ale cauzei, precum si modul in care se realizeaza proba acesteia. De asemenea, au fost analizate si opiniile care au fost promovate de-a lungul timpului cu privire la evolutia cauzei in materia contractelor, accentul fiind pus pe principalele curente conturate la nivel european.
Studiul ce face obiectul lucrarii de licenta se finalizeaza cu concluziile ce reitereaza elementele principale studiate, observatiile si constatarile ce au rezultat din studiu, dar si propunerile de lege ferenda. 
Capitolul I. Capacitatea juridica a partilor contractante
Sectiunea I. Capacitatea de a contracta 
1. Capacitatea de a contracta - regula
In doctrina , contractul este considerat a fi rezultatul cadrului normelor individuale, el fiind din aceasta perspectiva, in acord cu interesele partilor contractante, reflectand echilibrul intereselor partilor. In acest context se justifica afirmatia filozofului Fouillee ,,Qui det contractuel, dit juste" .
Capacitatea de a incheia un act juridic civil reprezinta aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii prin incheierea actelor juridice civile . Capacitatea de a contracta poate fi definita ca fiind o parte a capacitatii civile (de folosinta sau de exercitiu) constand in aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a incheia, personal sau prin reprezentare contracte civile .
Potrivit art. 28 C. civ. , capacitatea civila este recunoscuta tuturor persoanelor, astfel incat orice persoana are capacitate de folosinta si, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, capacitate de exercitiu. Capacitatea de folosinta este definita prin art. 34 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii, regula fiind aceea potrivit careia, capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea. Capacitatea de exercitiu este definita de art. 37 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile, ea fiind strans legata de dezvoltarea fizica si psihica a persoanei fizice . Noutatea in materia capacitatii rezida in posibilitatea dobandirii capacitatii de exercitiu anticipate, astfel ca potrivit art. 40 C. civ. ,,pentru motive temeinice, instanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit varsta de 16 ani capacitatea deplina de exercitiu. In acest scop, vor fi ascultati si parintii sau tutorele minorului, luandu-se, cand este cazul, si avizul consiliului de familie". De asemenea, in concordanta cu art. 1.180 C. civ. poate contracta orice persoana care nu este declarata incapabila prin lege, iar, in materia contractului de vanzare, dispozitiile art. 1.652 C. civ. precizeaza ca pot cumpara si vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de vanzare.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
1. Adam, I., Drept civil. Obligatiile. Contractul, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2011.
2. Alexandresco, D., Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, Tomul al 8-lea, Partea I, Vanzarea, Ed. Socec, Bucuresti, 1925.
3. Alexandresco, D., Principiile dreptului civil roman, vol. IV, Ed. Socec, Bucuresti, 1926.
4. Baias, Fl. A., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I., Noul cod civil - Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2012.
5. Beleiu, Gh., Drept civil roman. Introducere in drept civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Sansa, Bucuresti, 1993.
6. Belu Magdo, M. L., Contractul de vanzare in noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014.
7. Boroi, G., Drept civil. Partea generala. Persoanele, ed. a IV-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2010.
8. Boroi, G., Anghelescu, C. A., Curs de drept civil. Partea generala, conform noului Cod civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012.
9. Boroi, G., Stanciulescu, L., Drept civil. Curs selectiv pentru licenta. Teste grila, ed. a 3-a revazuta si actualizata, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006.
10. Chirica, D., Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997.
11. Chirica, D., Tratat de drept civil. Contracte special. Volumul I. Vanzarea si schimbul, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2008.
12. Cojocaru, A., Contracte civile, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2008.
13. Constantin, M., Muresan, M., Ursa, V., Dictionar de drept civil, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980.
14. Constantinescu, M., Muraru, I., Iorgovan, A., Revizuirea Constitutiei Romaniei. Explicatii si comentarii, Ed. Rosseti, Bucuresti, 2003.
15. Cosma, D., Teoria generala a actului juridic, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1969.
16. Deak, Fr., Mihai, M., Popescu, R., Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vanzarea-cumpararea si schimbul, ed. a IV-a actualizata de L. Mihai si R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2006.
17. Dinca, R., Contracte civile speciale in noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013.
18. Dogaru, I., Draghici, P., Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002.
19. Ghestin, J., Traite de droit civil, la formation du contract, L.G.D.J., Paris, 1993.
20. Hamangiu, C., Rosetti-Balanescu, I., Baicoianu, Al., Tratat de drept civil, vol. II, Ed. Nationala, Bucuresti, 1929.
21. Ionascu, A.(coord), Principiul asigurarii respectarii legalitatii si a regulilor de convietuire sociala in domeniul actelor juridice prin largirea continutului notiunii de cauza, in contributia practicii judecatoresti la dezvoltarea principiilor dreptului civil roman, vol. I, Ed. Academiei, Bucuresti, 1973.
22. Ionescu, I., Antecontractul de vanzare-cumparare, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012.
23. Les, I., Noul cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Ed. C. H. Beck, Bucuresti, 2013.
24. Macovei, C., Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006.
25. Macovei, D., Cadariu, I. E., Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, Iasi, 2004.
26. Malaurie, Ph., Aynes, L., Yves-Gautier, P., Drept civil : contracte speciale, trad. D. Danisor, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009.
27. Motiu, F., Contracte speciale in noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
28. Motiu, F., Contracte speciale, ed. a V-a, revazuta si adaugita, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014.
29. Nicolae, M., Prescriptia exctinctiva, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.
30. Noul Cod Civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta (colectiv), vol. III, Ed. Hamangiu, 2012.
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!