Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNURILOR IMOBILE.
1.1 Noţiunea şi particularităţile contractului de vânzare-cumpărare.
1.2 Istoricul evoluției contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
1.3 Noțiunea, importanța și domeniul de aplicare a contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
1.4 Caracterele juridice ale contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor imobile.
CAPITOLUL II. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A BUNURILOR IMOBILE.
2.1 Subiecţii contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
2.2 Bunul imobil ca obiect a dreptului de proprietate şi a contractului de vânzare-cumpărare.
2.3 Preţul contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
2.4 Forma contractului de vânzare-cumpărare.
CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢILE JURIDICE ALE VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII A DEFERITOR CATEGORII DE BUNURI IMOBILE.
3.1 Încăperile de locuit – obiect juridic al contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
3.2 Pămîntul – obiect juridic al contractul de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
CONCLUZIE.
BIBLIOGRAFIE.


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația bunurilor sau crearea de noi valori de întrebuințare. Normele juridice, care reglementează contractul, în principiu reprezintă aplicarea principiului autonomiei de voință în stabilirea condițiilor în care se încheie sau se stinge contractul dintre părțile acesteia.
Actualitatea temei investigate. Odată cu apariția monedei, contractul de vînzare-cumpărare a devenit instrumentul de bază cel mai frecvent utilizat de negustori. De-a lungul timpului contractul de vînzare-cumpărare nu și-a pierdut importanța, el apare ca unul din cele mai flexibile modalității de reglementare a rapoartelor sociale.
Contractul de vînzare-cumpărare reprezintă și astăzi una din instituțiile tradiționale principale ale dreptului civil. În prezent contractul de vînzare-cumpărare este cel mai răspîndit contract, ce asigură atît circuitul civil, cît și cel comercial.
Fiecare dintre noi de nenumărate ori se încadrează în diverse raporturi contractuale, fără că acestui fapt să-i fie acordată o careva atenție deosebită. Aceasta are loc doar pentru că, de regulă, se realizează contracte de vînzare-cumpărare elementare, cotidiene, cum ar fi procurarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, alte mărfuri destinate uzului personal de la piață sau de la vre-o instituție comercială.
De asemenea, se încheie și contracte mai complete după natura lor, cum ar fi vînzarea la licitație, cu arvună, vînzarea unei succesiuni, vînzarea unor imobilelor, privatizarea, inclusiv și care reglementează relațiile pe plan internațional, de exemplu contractul de vînzare internațională de mărfuri. 
În baza contractului de vînzare-cumpărare, cetățenii au posibilitatea nu numai de a cumpăra ci și de a vinde surplusul de bunuri acumulate. Contractul de vînzare-cumpărare, reprezintă motorul de bază a activității antreprenoriat. În bussnies el persistă în toate relațiile acestuia. Contractul de vînzare-cumpărare rămîne a fi instrumentul juridic principal de realizare a circulației bunurilor.
Motivul alegerii temei respective. Autorul a anlizat contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor, din motiv că această tema i-a prezentat interes în activitatea practică, necesitatea cotidiană, în ceea ce privește diversitatea opiniilor întîlnite 
Scopul și obiectivele propuse.
Scopul prezentei lucrării constă în evidențierea specificlui contractului de vînzare-cumpărare, și anume, a condițiilor de valabilitate a acestora și a rolului acestora în eficiența contractului de vînzare-cumpărare, prin generalizarea teoriei și practicei.
Pentru realizarea scopului menționat, au fost elaborate următoarele sarcinii:
- determinarea conceptului teoretic a contractului de vînzare-cumpărare și condițiilor de valabilitate a acestuia;
- cercetarea evoluției istorice a contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor immobile;
- analiza şi determinarea particularităţile obiectului, subiecţilor, formei şi preţul contractului de vânzare-cumpărare a încăperii de locuit;
Suportul metodologic și tehnico-științific a lucrării.
Metodologia reprezintă sistemul principiilor generale de investigație ce rezultă din sistemul celor mai generale legi obiective.
Lucrarea este bazată pe următoarele izvoare normative:
 Constituția Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1 1994;
 Codul civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul Oficial, nr.082 din 22.06.2002.
Structura tezei de licență a fost determinată în funcţie de scopul şi obiectivele preconizate. Ea constă din introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative:
1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994;
2. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1125-XV din 13.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002;
3. Codul Funciar Nr.828-XII din 25.12.1991 // Monitorul Parlamentului al Republicii Moldova 1993, nr. 3, art. 58, 60; Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1995, nr.13, art. 133; nr.24, art.279; 1997, nr.43-44, art.383; 1998, nr. 108, art.656; 1999, nr.90-92, art.460; 
4. Legea cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22.01.1991 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-4-5-6 din 30.06.1991;
5. Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.92 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 12/366 din 30.12.1992;
6. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/515 din 04.09.1997;
7. Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr.1217-XIII din 25.06.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-60/518 din 11.09.1997;
8. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5/126 din 10.05.1993;
9. Legea cu privire la notariat nr. 1153 din 11.04.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 61/520 din 16.09.1997;
10. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 44-46/318 din 21.05.1998;
11. Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 246 din 03.05.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35-37/268 din 11.06.1996;
12. Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează şi terenurilor aflate în folosinţa întreprinderilor private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-76/610 din 21.11.1996;
13. Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 982 din 26.10.99 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 75-76 din 21.11.1996;
14. Regulamentul licitaţiilor „cu reducere” aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 662 din 28.11.96 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 7 din 30.01.1997;
15. Hotărârea Guvernului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor nr.192 din 20.02.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.30-33/225 din 09.04.1998;
16. Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate publică nr.837 din 14.08.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-105 din 24.08.2001;
17. Hotărîrea pentru adoptarea Regulamentului cu privire la vînzare cumpărarea terenurilor aferente nr.1428 din 16.12.2008// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226-229/1437 din19.12.2008.
17. Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96/996 din 22.10.1998;
18. Hotărârea Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de oficiile cadastrale teritoriale nr.718 din 20.07.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/810 din 28.07.2000.
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!