Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. Elemente de teoria generală a obligaţiilor 6
1.1. Obligaţia 6
1.2. Contractul – principalul izvor al obligaţiilor 6
CAPITOLUL II. Generalităţi şi caractere juridice ale contractului de vânzare-cumpărare comercială 8
2.1. Noţiuni generale referitoare la contractul de vânzare-cumpărare comercială 8
2.2. Definiţia contractului de vânzare-cumpărare comercială 8
2.3. Caracterele juridice ale vânzării-cumpărării comerciale 9
2.3.1. Caracterul sinalagmatic al contractului de vânzare-cumpărare comercială 9
2.3.2. Caracterul oneros al contractului de vânzare-cumpărare comercială 11
2.3.3. Caracterul consensual al contractului de vânzare-cumpărare comercială 13
2.3.4. Caracterul comutativ al contractului de vânzare-cumpărare comercială 14
2.3.5. Caracterul translativ de proprietate al contractului de vânzare-cumpărare comercială 16
CAPITOLUL III. Formarea contractului. Condiţii esenţiale. 19
3.1. Principiul libertăţii de voinţă contractuală 19
3.2. Elementele structurale ale încheierii valabile a contractului 19
3.2.1. Capacitatea de a contracta 20
3.2.2. Consimţământul 23
3.2.3. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare comercială 28
3.2.4. Cauza 31
3.3. Forma contractului 32
3.3.1. Consensualismul 32
3.3.2. Forma cerută ad validitatem (ad solemnitatem) 33
3.3.3. Forma ad probationem 33
3.3.4. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 34
3.3.5. Contractele electronice 34
CAPITOLUL IV. Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercial 35
4.1. Strămutarea proprietăţii şi momentul transferului dreptului de proprietate 35
4.2. Obligaţiile vânzătorului 36
4.2.1. Obligaţia de predare a lucrului vândut 36
4.2.2. Sancţiunea aplicată în cazul nepredării lucrului vândut 38
4.2.3.Obligaţia de conformitate, aferenta livrării produsului 38
4.2.4. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii 39
4.2.5. Efectele obligaţiei de garanţie contra evicţiunii 40
4.2.6. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut 41
4.2.7. Efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii 42
4.2.8. Răspunderea profesionistului pentru neconformitatea produsului vândut 42
4.3.Obligaţiile cumpărătorului 42
4.3.1. Obligaţia de plată a preţului şi dobânda preţului vânzării 43
4.3.2. Sancţiunea neplăţii preţului 43
4.3.3. Obligaţia de a prelua bunul vândut şi de a suporta cheltuielile vânzării 44
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE 49


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. 
Importanţa studiului evidenţiat pe parcursul lucrării constă în prezentarea sistematică şi comparativă a regimului juridic al contractului din perspectiva normelor juridice corespunzătoare reglementării Codului civil din 1864, respectiv Noului Cod civil. 
În acest sens, studiul debutează cu prezentarea chestiunilor generale ce privesc contractul civil, fiind reliefate modificările aduse de dispoziţiile Noului Cod civil şi analizate implicaţiile pe care le presupune introducerea unor noi instituţii în materia contractelor, inclusiv prin referire la instituţiile reglementate de Noul Cod civil, fără însă a face abstracţie de opiniile oferite de doctrină şi de soluţiile jurisprudenţiale aferente reglementării anterioare. 
Prin urmare, sunt evidenţiate şi analizate aspectele diferenţiate dintre vechea şi noua reglementare în materia contractelor civile prin sublinierea şi cercetarea aprofundată a prevederilor Noului Cod civil. 
Prezenta lucrare constituie rezultatul unui studiu aprofundat ce a urmărit, în principiu, următoarele obiective: identificarea sediului materiei prin raportare la noile dispoziţii ale Noului Cod civil; evidenţierea modificărilor realizate de prevederile Noului Cod civil; identificarea rolului şi a importanţei contractului de vânzare-cumpărare comercială.
Suportul teoretico-ştiinţific. Pentru atingerea obiectivelor tezei am consultat o vastă bibliografie de specialitate, în special lucrări ale unor autori consacraţi din dreptul românesc, ca de exemplu: Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Smaranda Angheni, Vasile Nemes, Stanciu D. Cărpenaru, Gheorghe Beleiu s.a.
Structura lucrării. Pentru realizarea sarcinilor propuse, am considerat utilă structurarea lucrării în patru capitole, împărţite la rândul lor în secţiuni şi, respectiv subsecţiuni.
Conţinutul propriu-zis al lucrării este precedat de un capitol introductiv în care sunt precizate tema cercetării precum si structura lucrării.
Capitolul I este intitulat ,,Elemente de teoria generală a obligaţiilor” şi este structurat în două secţiuni. 
Prima secţiune ,,Obligaţia” prezintă noţiuni generale cu privire la obligaţie fiind definită noţiunea din punctul de vedere al noilor dispoziţii introduse în materie de noul Cod civil. 
Secţiunea a II-a a Capitolului I ,,Contractul-principalul izvor al obligaţiilor” defineşte contractul atât din punctual de vedere al Codului civil de la 1864 cât şi potrivit reglementarilor Noului Cod civil în vigoare.
Capitolul al II-lea intitulat ,,Generalităţi şi caractere juridice ale contractului de vânzare-cumpărare comercială” este structurat în trei secţiuni şi cuprinde noţiuni generale ale contractului de vânzare cumpărare comercială, definiţia acestuia, precum şi prezentarea, în mod detaliat a caracterelor juridice ale contractului. 
Prima secţiune ,,Noţiuni generale referitoare la contractul de vânzare-cumpărare comercială” face o scurtă incursiune în istoria contractului pentru a putea face legătura imediată cu Secţiunea a II-a, a Capitolului II, unde defineşte contractul de vânzare cumpărare comercială, care potrivit reglementarilor în vigoare este asemănător contractului de vânzare în materie civilă.
Secţiunea a III-a ,,Caracterele juridice ale vânzării-cumpărării comerciale” sunt analizate într-un mod detaliat în cele cinci subsecţiuni care abordează fiecare în parte câte unul din cele cinci caractere juridice ale contractului şi anume caracterul sinalagmatic, oneros, comutativ, consensual şi translativ de proprietate.
Capitolul al III-lea ,,Formarea contractului. Condiţii esenţiale.” este format la rândul său din trei secţiuni.
Prima secţiune scoate în evidenţă elementele de noutate ale Noului Cod civil care reglementează principiul libertăţii de a contracta, precum şi pe cel al buneicredinţe atât la negocierea cât şi la încheierea contractului. Din aceste dispoziţii legale rezultă, sintetic, conţinutul principiului libertăţii contractuale, şi anume că, dacă se respectă legea şi bunele moravuri (morala), subiectele de drept civil sunt libere să încheie convenţii.
Secţiunea a II-a cuprinde consideraţii de ordin general privind capacităţile şi incapacităţile celor ce vând sau cumpără, precum şi o analiză aprofundată a cerinţelor valabilităţii consimţământului în modul în care se regăsesc reglementate de dispoziţiile Noului Cod civil, anume cerinţa ca respectivul consimţământ să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice şi să fie liber.


Fisiere în arhivă (1):

  • Contractul de Vanzare-Cumparare Comercial - Regimul Juridic.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil - Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Editura Hamangiu, Bucureşti - 2012
Mari legiuitori ai lumii - Vladimir Hanga, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994
Conferinţele Noului Cod Civil, septembrie, 2011 - Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr.53, sector 5 
Instituţii de Drept Civil în Noul Cod Civil, Bucureşti, 2010 - Judecător ÎCCJ Adina Georgeta Nicolae, Profesor doctor Marilena Uliescu
Drept comercial – conf. univ. dr. Romulus Morega, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2011
Drept civil şi comercial pentru învăţământul superior economic – Radu Stancu, Doinel Dinuică, Mădalina Stancu – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006
Drept comercial - Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000
Drept comercial român - Raul Petrescu , Editura Oscar Print, Bucureşti 1996
Drept comercial - Stanciu D. Cărpenaru, Editura All, Bucureşti 1996
Drept comercial - Smaranda Angheni, Magda Volonciu, Camelia Stoica, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
Drept comercial român, Stanciu Cărpenaru, Ediţia a 6-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009 
Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a VIII-a, revizuita şi adăugita – Gheorghe Beleiu - actualizată de Marian Nicolae şi P. Truşcă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001 
Unele aspecte teoretice şi practice privind eroarea de drept – Jozsef Kocsis, Revista Dreptul nr. 8/1992
Drept comercial - Vasile Nemes, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Conformitatea lucrului vândut – I.F. Popa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!