Controlul Cenzorilor

Cuprins licenta Cum descarc?

1.NOTIUNI GENERALE 1
1.1 Prezentarea societatii comerciale 1
1.2 Obiectul de activitate 1
1.3 Structura organizatorica 2
2.ROLUL, LOCUL, NUMIREA SI REVOCAREA CENZORILOR 5
2.1 Rolul si locul cenzorilor in societatea comerciala 5
2.2 Numirea cenzorilor si constituirea comisiei de cenzori 6
2.3 Cerinte formulate cenzorilor si modalitatile de confirmare a indeplinirii lor 7
2.4 Incetarea functiei si activitatii cenzorilor 8
3.STATUTUL LEGAL AL CENZORILOR IN CADRUL SOCIETATII COMERCIALE 9
3.1 Functia de cenzor 9
3.2 Descrierea, evaluarea si analiza functiei de cenzor 11
3.3 Mandatul cenzorului 12
3.4 Drepturile si obligatiile cenzorilor 13
4.ATRIBUTII,COMPETENTE SI RESPONSABILITATI ALE CENZORILOR18
4.1 Atributiile cenzorilor 18
4.2 Competentele cenzorilor 21
4.3 Responsabilitatile cenzorilor 22
5.ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A CENZORILOR 25
5.1 Organizarea si functionarea comisiei de cenzori 25
5.2 Obiective, principii, activitati si lucrari ale cenzorilor in societatile comerciale 26
6.METODE, TEHNICI SI PROCEDURI DE LUCRU UTILIZATE DE CENZORI IN EXERCITAREA MANDATURILOR 28
6.1 Cenzorii si principalele modificari ale statutului societatii comerciale 28
6.2 Patrimoniul si averea societatii comerciale in atentia cenzorilor 33
6.3 Cenzorii si rezultatele societatii comerciale 35
6.4 Cenzorii si implicarea lor directa in sistemul societatii comerciale 37
7. CONCLUZII SI PROPUNERI 42
7.1 Concluzii 42
7.2 Propuneri 42
BIBLIOGRAFIE 44


Extras din licenta Cum descarc?

CAPITOLUL 1
NOTIUNI GENERALE
1.1 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE
Denumire agent economic: SC AGROMEC SA Honorici.
Sediul: Romania, localitatea Honorici, jud. Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/1002/1995, avand CUI R 7732399.
Forma juridica: persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul.
Capitalul social: la infiinsarea societatii a fost de 66.385.000 lei iar in prezent este de 1.842.510.000 lei. Capitalul poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in numerar sau natura. Reducerea capitalului social se face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Propunerea trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre consiliul de administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale extraordinare a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri.
Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limitele actiunilor pe care le-au subscris. 
1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Obiectul de activitate al societatii la infiintare a fost ,,Prestari servicii mecanizate" iar pe parcurs s-a diversificat cuprinzand activitati de:
- morarit;
- cresterea si valorificarea porcinelor;
- transport tehnologic;
- produse panificatie.
In anul 1999 societatea a cumparat in comuna Gavojdia un activ constand in moara macinat grau cu o suprafata de teren intravilan de 5.000 mp. Capacitatea morii este de 964 Kg grau/ora.
La finele anului 2002 societatea a cumparat teren arabil in suprafata de 120 ha, exploatarea acestuia se face cu mijloace agricole proprii, achizitionate in aceasta perioada. De la infiintare,ana de an societatea a inregistrat profit, cifra de afaceri crescand, astfel, ca la 31.12.2003 aceasta era de 4.722.447.000 lei, ir la 31.12.2004 de 8.860.068.000 lei, aproape dublandu-se.
La sfarsitul anului 2004 societatii i-a fost acordat un fond de 500.000 Euro prin programul ,,SAPARD" pentru infiintarea unei ferme vegetale si animale, in conformitate cu cerintele Normelor Uniunii Europene.
Pe parcursul anului 2004 din surse proprii societatea a pus in functiune un complex comercial. Numarul de actionari la finele anului era in numar de 5. numarul angajatiilor a crescut in fiecare an datorita diversificarii activitatii, astfel ca in prezent cifra acestura se ridica la 35.
Din cele de mai sus rezulta ca societatea s-a preocupat permanent pentru cresterea rentabilitatii prin reinvestirea profitului anual.
1.3 STRUCTURA ORGANIZATORICA
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
- aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si
normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- alege membrii consiliului de administratiesi ai comisiei de cenzori, inclusiv
cenzorii supleanti, le stabileste atributiile si ii revoca;
- alege directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
- stabileste nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administratie, directorului, membrilor comitetului de directie si al comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe
exercitiul urmator;
- examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa
analiza rapoartelor consiliului de administratie si al comisiei de cenzori , aproba
repartizarea profitului;
- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung,
inclusiv a celor externe ; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar
acordat de societate;
- hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de succursale, filiale si agentii;
- hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
- hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum si la
transformarea formei juridice a societatii;
- hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
- analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele
societatii cu referire la profil si dividende, pozitia pe piata interna si internaionala, nivelul
tehnic, calitatea, forma de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
- hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
Adunarea generala a actionarilor se convoca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedintii, pe baza imputernicirii data de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.


Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Cenzorilor.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!