Controlul financiar

Cuprins licență Cum descarc?

Cap.I-Actul managerial de conducere
1.1-Conceptul de act managerial de conducere
1.2-Functiile actului managerial de conducere
1.3-Trasaturile si instrumentele actului managerial de conducere
Cap.II-Controlul financiar si actul managerial de conducere
2.1-Conceptul de control financiar
2.2-Functiile si trasaturile controlului financiar
2.3-Forme de exercitare ale controlului financiar ca instrument al conducerii
Cap.III- Controlul Financiar-funcţie de bază,a desfăşurării actului de conducere SC Almondo SRL Galaţi- studiu de caz
Concluzii


Extras din licență Cum descarc?

Cap.I-Actul managerial de conducere
1.1-Conceptul de act managerial de conducere
Încă de la inceptu, definiţia managementului a suferit diverse modificări cu scopul de a se ajunge la o forma acceptată de toţi autorii. În literatura de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiţii, cu mici diferenţe de la un autor la altul. 
Din punct de vedere istoric, managementul s-a individualizat ca o artă, dar pe măsura acumulării experienţei şi a apariţiei unor noi concepte şi teorii, managementul a căpătat caracteristicile unei ştiinţe.
Etimologic, termenul de management provine din latinescul „manuss” cu înţelesul de „mână”, fiind o substantivizare a verbului „maneggiare”, sinonim cu verbul „to manage”, care se traduc prin: „a dirija”, „a conduce”, „a coordona” grupuri de oameni.
Complexitatea semantică a termenului i-a determinat pe specialişti să-i atribuie mai multe sensuri, şi anume:
a) managementul constituie o ştiinţă, un ansamblu organizat de concepte, principii, metode şi tehnici prin care sunt analizate şi explicate, în mod sistematic, fenomenele şi procesele care se produc în conducerea organizaţiilor;
b) managementul este o activitate practică, componentă a diviziunii sociale a muncii, în afara căreia este de neconceput dezvoltarea oricărei organizaţii;
c) managementul reprezintă de asemenea o artă, care constă în măiestria managerului de a aplica, la realităţile diferitelor situaţii, cu rezultate bune, în condiţii de eficienţă, cunoştinţele ştiinţifice.
Managementul ca process doreşte atingerea unor obiective utilizând resurse: oameni, materiale, spaţii, timp. Resursele sunt considerate input-uri în proces, iar obiectivele output-uri, succesul unei bune conduceri fiind dat de raportul dintre ieşiri şi intrări, care reprezintă productivitatea organizaţii.
Managementul ca disciplină este un domeniu al ştiinţei cu principii, concepte şi teorii proprii, iar scopul său este ca acestea să fie învăţate şi înţelese pentru a fi aplicate cu succes. Arta conducătorului înseamnă priceperea de a transpune această teorie în practică.
Managementul ca personal face referire la oamenii care, în diferite colective, sunt responsabili de coordonarea şi conducerea organizaţiei. Managerii sunt persoane individuale care conduc un anumit nivel ierarhic al organizaţiei.
Managementul ca mijloc de a face carieră este aplicat si aduce un profit substanţial organizaţiei ,ca atare, persoanele implicate în acest proces au posibilitatea să-şi arate calităţile şi să urce treptele ierarhice, chiar până în vârful piramidei. „ Procesul de management” presupune ca una sau mai multe persoane să coordoneze activitatea altor persoane, pentru a obţine rezultate, care nu pot fi atinse de nici o persoană care acţionează singură.
Managerul persoana a cărei activităţi principale sunt o parte a procesului de conducere. El planifică şi ia decizii, organizează, conduce şi controlează resursele umane, financiare, fizice şi informaţionale. El se confruntă cu o varietate extraordinară de situaţii, muncind chiar şi 60ore/săptămână.
Se disting trei nivele de conducere: conducerea de nivel superior (top management), conducerea de nivel mediu (middle management) şi conducerea de nivel inferior (low management).


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul financiar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Boulescu, M., Ghiţă, M., Control financiar şi expertiză contabilă, Ed. Eficient, Bucureşti, 1996
2. Boulescu, M., (coordonator), Florea, I. ş.a., Control financiar şi expertiză contabilă, Atelier Poligrafic ASE, Bucureşti, 1989
3. Bouquin, H., Le contrôle de gestion, Presse Universitaires de France, Paris, 1991
4. Collins, L., Valin, G., Audit et contrôle interne. Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 4e édition, Editions Dalloz, Paris, 1992
5. Florea, I., Florea, R., Controlul economico–financiar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2000
6. Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2005
7. Gerak, Ph., Contrôle de gestion, Ed. Techniplus, Paris, 1991
8. Munteanu, V. (coordonator) şi alţii, Control şi audit financiar-contabil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003
9. Pigé, B., Audit et contrôle intern, Ed. Litec, Paris, 1997
10. *** H.G. nr. 720 din 10 octombrie 1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 24 aprile 1992
11. *** Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004
12. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 48 din14 ianuarie 2005
13. *** Normele M.F. nr. 63943/1991 aprobate prin H.G. nr. 720/1991, publicate în Monitorul Oficial al României nr.75 din 24 aprilie 1992
14. *** Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv,aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753 din 22 noiembrie 2004
15. *** Ordinul M.F.P. nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 320 din 13 mai 2003
16. *** Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea elementelor de active şi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1174 din 13 decembrie 2004
17. *** Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României nr.598 din 22.08.2003
18. *** Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar reventiv, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 799 din 12 noiembrie 2003


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!