Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere . 3
Capitolul 1. Fenomenul de evaziune fiscală. 5
1.1 Noţiunea şi formele evaziunii fiscale . 5
1.1.1 Evaziunea fiscală la nivel naţional . 6
1.1.2 Evaziunea fiscală la nivel internaţional . 10
1.2 Manifestarea evaziunii fiscale . 13
1.2.1 Modalităţi generale de manifestare a evaziunii fiscale . 15
1.2.2 Evaziunea fiscală cu ajutorul conturilor bancare . 16
1.2.3 Evaziunea fiscală în contabilitate prin intermediul unor conturi . 18
1.3 Evaziunea fiscală şi fenomenul de corupţie . 19
Capitolul 2. Cauzele, factorii favorizanţi, efecte şi metode de combatere a evaziunii fiscale . 22
2.1 Cauzele evaziunii fiscale . 22
2.2 Efectele evaziunii fiscale . 26
2.2.1 Efecte fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului . 26
2.2.2 Efecte economice ale fenomenului de evaziune fiscală . 27
2.2.3 Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală . 29
2.2.4 Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală . 30
2.3 Metode de combatere a evaziunii fiscale . 31
2.3.1 Combaterea si limitarea evaziunii fiscale prin măsuri legislative . 32
2.3.2 Legea pentru combaterea evaziunii fiscale . 34
Capitolul 3. Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale . 37
3.1 Statistici înregistrate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui privind activitatea de control . 37
3.2 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele directe . 44
3.2.1 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitul pe profit . 44
3.2.2 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitul pe dividende . 47
3.2.3 Combaterea şi limitare evaziunii fiscale la impozitul pe venitul din salarii . 48
3.2.4 Combaterea şi limitare evaziunii fiscale la impozitul pe veniturile obţinute din activităţi independente . 51
3.3 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la impozitele indirecte . 52
3.3.1 Combaterea şi limitarea evaziunii fiscale la taxa pe valoare adăugată . 52
Concluzii . 55
Bibliografie: . 58


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre acestea, evaziunea fiscală pare a fi fenomenul cu implicaţiile cele mai mari atât pe plan economic cât şi pe plan social.
Prezenta lucrare a fost concepută în vederea înţelegerii acestui subiect, care pe lângă faptul că este des întâlnit, pe atât de greu este de interpretat şi de analizat. Evaziunea fiscală este o temă foarte sensibilă în ceea ce priveşte dezvoltarea sănătoasă a unui stat democratic. Acest lucru este evidenţiat de însăşi efectele negative înregistrate asupra tuturor domeniilor: economic, politic, cutural, etc.
În prezent se vorbeşte tot mai mult despre cum ar putea influenţa fenomenul evazionist securitatea naţională. În acest sens, economia subterană, din cauza unui nivel al fiscalităţii ridicat, a înregistrat un real progres, în ultima perioadă, prin fondurile obţinute în mod fraudulos prin evaziune fiscală. Personajele acestui tip de economie, vor putea ajunge astfel în situaţia de a crea acele tabere de presiune în vederea influenţării legislativului în momentul în care acesta este gata de a emite noi acte normative.
Complexitatea acestei teme necesită o cercetare amplă atât la nivel mondial cât şi la nivel naţional. În susţinerea celor amintite anterior, motivaţia principală în contextul actual, constă în faptul că, evaziunea fiscală reprezintă o piedică mai mare sau mai mică, în evoluţia fiecărui stat. Raportându-ne la ţara noastră, care de altfel este subiectul acestei teze, putem spune că trecerea României la o economie de piaţă de la o economie planificată a condus la un mediu care a favorizat apariţia şi dezvoltarea aşa numitei economii subterane.
Scopul pentru care a fost creată această lucrare are în vedere: cercetarea şi înţelegerea în primul rând, a problematicilor teoretice referitoare la fenomenul de evaziune fiscală, apoi studierea cauzelor şi a impactului negativ înregistrat asupra întregii economii şi nu numai, iar în ultimul rând, analiza întregului sistem fiscal al României precum şi evidenţierea principalelor metode de combatere. Pentru a ne forma o imagine mai clară a celor subliniate anterior, lucrarea este structurată pe trei capitole, plus concluzii.
În primul capitol sunt prezentate elemente de natură pur teoretică: ce este evaziunea fiscală, formele şi modalităţi de manifestare.
În cel de-al doilea capitol sunt enumerate şi analizate cauzele, efectele fenomenului, dar şi principalele metode de combatere a acestuia.
În capitolul al treilea s-a realizat o cercetarea a impactului pe care evaziunea fiscală îl are asupra bugetului consolidat al statului. S-a apelat la datele care au marcat în ultimii ani, atât evoluţia impozitelor directe, cât şi a celor indirecte.
Capitolul 1. Fenomenul de evaziune fiscală
1.1 Noţiunea şi formele evaziunii fiscale
Încă din vechi timpuri, indivizii au fost tentaţi să-şi minimizeze datoriile fiscale în acest scop folosind o varietate de metode. De-a lungul timpului, excesivitatea presiunii fiscale ce s-a manifestat asupra substanţei impozabile a determinat dispariţia acesteia, ştiindu-se deja că „impozitul omoară impozitul”1. Ca o regulă generală se poate constata faptul că, de obicei, contribuabilii au intenţia de a-şi satisface propriile interese în favoarea interesului general al societăţii. În cadrul actual al economiei de piaţă, organele financiare responsabile se confruntă cu o multitudine de probleme de ordin fiscal, iar dintre toate acestea, cea mai importantă face referire la evaziunea fiscală.
Acest fenomen, în România este reglementat prin intermediul Legii nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Articolul nr.12 defineşte evaziunea fiscală ca fiind “sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili”.
Ulterior, Legea nr.87/1994 a fost abrogată şi înlocuită de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. De remarcat este faptul că această ultimă lege nu mai oferă o definiţie clară a acestui fenomen, ci stabileşte faptele ce pot reprezenta infracţiuni referitoare la evaziunea fiscală.
Profesorul Oreste Atanasiu defineşte evaziunea fiscală ca fiind “totalitatea procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi se sustrag, total sau în parte averea lor, obligaţiunilor stabilite prin legile fiscale”3. O altă definiţie este dată de către doctrina financiară. Aceasta încadrează evaziunea fiscală ca fiind “ansamblul sustragerilor intenţionate de la obligaţiile fiscale, comise nu prin încălcarea directă a legii, ci prin eludarea, prin ocolirea ei cu ajutorul unor acte simulate şi numai aparent reale”4.


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul Financiar de Stat si Combaterea Evaziunii Fiscale.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Lucrări de specialitate:
1. Bistriceanu, GH.D., Sistemul Fiscal al României,Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
2. Cârlescu, N., Evaziunea fiscală-Comentarii şi exemple practice, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2012;
3. Corduneanu, C., Sistemul fiscal în şiinţa finanţelor, Editura Codescs, Bucureşti, 1998;
4. Diaconu, P., Cum fac banii contabili? –Evaziune fiscală – Paradisuri Fiscale- Contabilitate creativă, Editura Economică, Bucureşti, 2004;
5. Filip, Gh., Finanţe Publice,Editura Junimea,Iaşi,2010;
6. Gliga,C.I, Evaziunea fiscală – Reglementare, Doctrină, Jurisprudenţă, Editura CH. Beck, Bucureşti,2007;
7. Hoanţă, N., Economie şi finanţe publice; Editura Polirom, Bucureşti, 2000;
8. Hoanţă, N., Evaziunea fiscală, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1997;
9. Minea, M.Şt., Costaş, C.F., Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului lll, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006;
10. Mihăescu, S., Controlul financiar în firme, bănci, instituţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007;
11. Moraru, D., Nedelescu, M., Stănescu, C., Plăiaşu N., Şindrilă R., Finanţe Publice şi evaziune fiscală, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
12. Pătroi, D., Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspect contravenţional şi caracter infracţional, Editura Economică, Bucureşti, 2007
13. Şaguna, D.D., Rotaru, P., Drept Financiar şi Bugetar, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;
14. Şaguna, D.D, Tutungiu, M.E., Evaziunea fiscală, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995;
15. Şova, D., Drept fiscal, Editura CH. Beck, Bucureşti, 2011;
16. Ştefura G.A., Proces bugetar public,Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 2009;
17. Văcărel, I., Bistriceanu, Gh. D, Anghelache, G., Bodnar,M., Bercea, F., Moşteanu, T., Georgescu, F, Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;
Articole:
18. Pătroi Dragoş, Suprafiscalizarea sărăciei sau subimpozitarea bogăţie, Revista Business Magazin, 14 martie 2014;
19. Buziernescu Radu, Paradisurile fiscale internaţionale, Revista Finanţe-Provocările viitorului, Nr.6, 2007
Legislaţie:
20. Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale , publicată în M.Of. nr.299/24 oct. 1994;
21. Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M.Of., Partea I, nr. 672 / 27 iulie 2005;
22. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în M. Of. nr.126-127/17 noiembrie 1990;
23. Legea nr. 50/2013 din 14 martie 2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în M.Of. nr.146 /19 martie 2013;
24. Legea nr.571/2003 coroborată cu H.G. 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare, actualizat cu O.U.G nr.19 /23 aprilie 2014;
25. Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în M.OF. nr.163/7 august 1991;
26. Constituţia României, publicată în M.Of., nr. 767/31 octombrie 2003;
27. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în M.Of. nr 389/ 29 iunie 2013;
Site-uri:
28. http://www.adevarul.ro;
29. http://www.anaf.ro;
30. http://www.avocatnet.ro ;
31. http://www.business24.ro;
32. http://www.cdep.ro;
33. http://www.codfiscal.net ;
34. http://www.discutii.mfinante.ro;
35. http://www.dreptonline.ro;
36. http://www.dw.de;
37. http://www.ec.europa.eu;
38. http://www.hotnews.ro;
39. http://www.offshore.ro;
40. http://www.transparency.org.ro;
41. http://www.static.anaf.ro;
42. http://www.ziare.com;
Alte surse:
43. Rapoartele de performanţă ale Administraţiei Judeţene de Finanţe Publice Vaslui, 2012-2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!