Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere….4
Capitolul I. Conceptul de control si audit 6
1.1. Conceptul de control…….6
1.1.1. Definirea conceptului de control6
1.1.2. Controlul – functie eficienta a managementului…7
1.1.3. Rolul, obiectul si functiile controlului…….9
1.1.4. Formele controlului….……12
1.2. Conceptul de audit.21
1.2.1. Scurt istoric – evolutie……21
1.2.2. Auditul public intern.23
1.1.2.1. Obiectivele si sfera de activitate a auditului public intern….23
1.2.2.2. Organizarea si atributiile structurilor de audit intern.24
1.2.2.3. Tipuri de audit27
1.3. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar la nivelul Ministerului Apararii Nationale……28
Capitolul II. Controlul financiar propriu în cadrul institutiilor publice….31
2.1. Control financiar preventiv propriu……31
2.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu.31
2.1.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu32
2.1.2.1.Viza de control financiar preventiv propriu…32
2.1.2.2. Procedura de control.33
2.1.2.3. Refuzul de viza…….34
2.1.3. Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.….35
2.1.3.1. Conditiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati35
2.1.3.2. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv37
2.1.3.3. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu.39
2.1.4. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu în unitatile militare…39
2.2. Auditul financiar….41
2.2.1. Definire, obiective, rol, principii….41
2.2.2. Clasificarea auditului financiar…….43
2.2.3. Auditul financiar intern…….44
2.2.3.1. Organizarea si exercitarea activitatii de audit financiar intern44
2.2.3.2. Desfasurarea auditului intern45
2.2.3.3. Statutul, numirea, obligatiile si interdictiile auditorilor interni…….…47
2.3. Control intern versus audit intern.…48
Capitolul III. Metodologia de exercitarea a controlului financiar.50
3.1. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar…….50
3.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar….51
3.2.1. Stabilirea obiectivelor controlului si determinarea tematicii de control.….51
3.2.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control……52
3.2.3. Organele de control financiar competente sa efectueze controlul asupra obiectivelor stabilite….…54
3.3.Orientarea actiunilor de control spre obiectivele esentiale si prioritare…….….56
3.3.1. Planificarea actiunilor de control.….56
3.3.2. Organizarea si pregatirea actiunilor de control.……56
3.4. Stabilirea surselor de informare necesare efectuarii controlului57
3.5. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului.….…59
3.5.1. Controlul documentar-contabil….….60
3.5.2. Controlul faptic….….63
3.6. Sintetizarea concluziilor controlului si caracterizarea activitatilor controlate…….…65
3.7. Valorificarea constatarilor si urmarirea realizarii masurilor stabilite….66
3.7.1. Etapele valorificarii concluziilor controlului66
3.7.2. Raspunderea materiala……67
3.7.2.1. Definirea, conditiile stabilirii si elementele raspunderii materiale67
3.7.2.2. Trasaturile raspunderii materiale….68
3.7.2.3. Formele raspunderii materiale…….69
3.7.2.4. Particularitatile privind raspunderea materiala a militarilor71
Capitolul IV. Studiu de caz privind derularea misiunii de audit public intern în cadrul unitatilor militare………73
Concluzii si propuneri98
Bibliografie…100
Anexe…103


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul scontat, dar acest deziderat depinde de inteligenta întreprinzatorului, de gradul dezvoltarii cercetarii în domeniile respective, de priceperea cu care este organizata si desfasurata activitatea economica propriu-zisa si alte elemente ale activitatii tehnice si tehnologice care sa permita, în jocul liberei concurente, realizarea profitului maxim.
Urmarind cu atentie evolutia relatiilor socio - umane, se poate observa cu usurinta pleiada încercarilor la care este supusa societatea umana în urma tuturor evenimentelor legate de existenta acesteia.
Asadar, în raza oricarui câmp de activitate umana a existat, ce-i drept la început sub forma autoritara, o anumita forma de control, devenita indispensabila în cadrul tuturor ramurilor dezvoltarii societatii.
Acest fenomen s-a datorat nevoii acute manifestata de catre societate prin reprezentantii sai, de a cunoaste în fiecare moment situatia în detaliu, a unei ramuri a existentei sociale, atât faptic cât si scriptic.
Latura economica a unei societati a reprezentat, de la bun început, criteriul stabilirii unei viabilitati solide a entitatii în cauza, manifestându-se astfel un vadit interes în aceasta directie. Astfel, controlul sub toate formele sale s-a dezvoltat extrem de mult si a luat amploare fenomenul de participare activa la restructurarea sistemului economic, din partea elementelor abilitate ce activeaza în subsistemele de control.
Periodicitatea efectuarii controlului, sub toate formele sale, fie intern sau extern, fie financiar sau fiscal, a determinat aparitia momentelor de stabilire a concluziilor necesare derularii activitatilor imediat urmatoare. De asemenea, tot controlul are menirea de a concretiza paleta de criterii luate în considerare la fundamentarea programelor si prognozelor.
În cadrul reformei institutionale, un element important îl constituie ameliorarea sistemului de control financiar public existent, în care sa prevaleze principiile recunoscute conform bunei practici europene în domeniul constituirii, gestionarii si utilizarii unei terminologii adecvate în consens cu definitiile si recomandarile formulate de catre institutiile europene care evalueaza sistemul de control financiar din România. Trebuie amintit si faptul ca o conditie prealabila functionarii unui sistem de control financiar adecvat o reprezinta existenta unui cadru juridic ( sistemul legislativ si reglementarile secundare) coerent si exhaustiv care sa defineasca principiile, structurile si functionarea sistemului de control.
Masurile ce trebuiesc luate în acest domeniu, vizeaza, în mod evident o mai buna functionare a sistemului, catre o finalitate de bun augur pentru o mai buna pastrare a patrimoniului entitatii nationale.
Lucrarea prezinta modalitatea teoretica de organizare si exercitare a controlului financiar propriu, în cadrul institutiilor publice, reglementata de prevederile legale în vigoare la aceasta data, precum si modalitatea de transpunere în practica a actelor normative pentru desfasurarea activitatilor specifice controlului financiar propriu.
Se trateaza problematica controlului si auditului intern într-o structura formata din patru capitole. Primele trei capitole ale lucrarii reprezinta abordarea teoretica a temei propuse, urmate si completate de studiul de caz realizat în ultimul capitol.
Se aduc clarificari pentru întelegerea mai buna, atât a conceptelor de control, audit, control financiar preventiv propriu si audit financiar intern, cât si a legaturilor dintre ele, iar în studiul de caz s-au pus în discutie câteva notiuni teoretice privind derularea misiunii de audit si aplicarea acestora în practica.
Lucrarea de licenta se finalizeaza prin prezentarea concluziilor referitoare la tema studiata, cât si a propunerilor care ar trebui respectate în vederea eficientizarii activitatilor de control si audit intern.
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE CONTROL SI AUDIT
1.1. Definirea conceptului de control 
1.1.1. Definirea conceptului de control
Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” .
Controlul în acceptiunea lui semantica este o “analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul ei si pentru a lua masuri de îmbunatatire” . În acelasi timp el semnifica o supraveghere continua, morala si materiala, ca si stapânirea unei activitati, unei situatii.


Fisiere în arhivă (3):

  • Controlul Financiar Propriu - Forma a Controlului Efectuat in Cadrul Institutiilor Publice
    • Coperta.doc
    • cuprins3.doc
    • toata lucrarea.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!