Controlul tehnic al calității la SC Pirelli Tyres Spa Slatina

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE . pag. 4
CAPITOLUL I – Noţiuni generale despre Pirelli . pag. 5
CAPITOLUL II – Controlul calităţii . pag. 9
2.1. Calitatea, noţiuni concrete, complex dinamic . pag. 9
2.2. Caracteristici de calitate . pag. 11
2.3. Standarde, norme, reglementări privind calitatea . pag. 13
2.4. Indicatorii de caracterizare a nivelului calităţii . pag. 15
CAPITOLUL III – Părţile componente ale anvelopei . pag. 25
CONCLUZII . pag. 36
BIBLIOGRAFIE . pag. 39


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă importanţa aplicării managementului calităţii în sectorul serviciilor, mai precis cel terţiar, prin aplicarea celor trei procese principale de management: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii (quality control) şi îmbunătăţirea calităţii. Prin sistemul de management al calităţii se doreşte eficacitatea proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei, prin care să ofere clienţilor garanţia că livrează în mod constant CALITATEA dorită.
În ceea ce priveşte structura lucrării de licenţă, conţinutul acesteia este expus în trei capitole, la care se adaugă concluziile privind atât domeniul abordat, cât si studiul de caz care îl însoţeşte.
Capitolul I cuprinde noţiuni generale despere SC PIRELLI SA.
Capitolul II cuprinde controlul calităţii.
Capitolul III prezintă procesul de fabricare a anvelopelor.
Istoria grupului Pirelli:
- 1872 - inginerul de douăzeci şi patru de ani Giovanni Battista Pirelli formează „Pirelli&C” Milano, prima fabrică de producţie de produse de cauciuc.
- 1879 - începe producţia de cabluri de telegraf.
- 1890 - este lansat cauciucul pentru bicicletă.
- 1901 - este produsă prima anvelopă pentru autoturisme.
- 1902 - Pirelli începe să se extindă din punct de vedere geografic pentru deschiderea unor fabrici în Spania (1902), Marea Britanie (1914) şi Argentina (1917).
CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE DESPRE PIRELLI
Pirelli a luat fiinţă în România în octombrie 2006 începând oficial producţia de anvelope, în cadrul noii fabrici de la Slatina. Complexul este destinat producerii de anvelope de top pentru autoturisme şi SUV (Sport Utility Vehicle) şi se regăseşte în apropierea fabricii Steel-Cord România inaugurată cu un an in urmă.
Noua fabrică de la Slatina, este una dintre cele mai moderne din lume în producţia de anvelope, se bazează pe cele mai bune tehnologii de producţie nerobotizate şi a fost concepută pentru producţia de anvelope cu performanţă ridicată, pentru care Pirelli este lider, cuprinzând gama: Winter (iarnă), HP (High-Performance), SUV.
Compania are peste 1800 angajaţi la începutul lui 2012 şi peste 200 milioane de euro investiţii şi peste 670 de mii de mp expansiune a ariei unde se află fabrica.
În mod normal, noua fabrică este capabila să producă anual peste 5,5 milioane de anvelope cu performanţă ridicată.
Structura organizatorică a companiei. Din punct de vedere al structurii organizaţionale, Pirelli este formată din următoarele departamente:
- A&C (Administraţie şi Control) garantează fluxul corect al informaţiilor economico- financiare în interesul societăţii. Totodată, prin analiză şi interpretarea informaţiilor, ajută managementul în alegerea deciziilor oportune pentru profitabilitate.
- Financiar asigură planificarea activităţilor strategice de business corelate tematicilor financiare. Cercetează totodată resursele financiare potrivite necesităţilor Grupului şi dispune de alocare lor. Optimizează şi coordonează gestiunea fluxurilor financiare interne.
- H.S.E. (Sănătate, Securitate în Muncă şi Mediu) se ocupă de respectarea politicilor referitoare la mediu, ecologie, siguranţă şi sănătate la locul de muncă.
- I.T. (Tehnologia informaţilor) garantează tehnologiile informative adecvate sprijinirii afacerilor. Asigură de asemenea training-ul, asistenţa, suportul pentru utilizatori şi pentru implementarea serviciilor.
- Legal gestionează toate activităţile juridice, sprijinind sectoarele de business la negociere şi selectează, în conformitate cu legea, soluţiile juridice cele mai adecvate pentru societate.
- Resurse Umane are ca obiectiv principal recrutarea şi gestionarea angajaţilor, garantând activităţile necesare creşterii lor profesionale într-un context internaţional şi de îmbunătăţire continuă. Departamentul „Resurse Umane” îndrumă resursele în fiecare fază a traseului lor profesional, punand maxim accent pe gestiunea talentelor.
- Achiziţii- are ca obiectiv principal garantarea unui flux de aprovizionare coerentă cu bunuri şi servicii în legătură cu dezvoltarea business-urilor societăţii. Pentru aceasta trebuie să asigure o relaţie corectă cu pieţele de furnizori, îmbunătăţirea standardelor de piaţă în termeni internaţionali.
- Securitatea se ocupă de prevenirea şi gestiunea evenimentelor ce pot afecta resursele materiale, nemateriale şi umane ale societăţii. Culege totodată informaţiile ce sprijină deciziile strategice de business, prin suportul acordat analizei fenomenelor macroeconomice generale cu scopul de a tutela elementele concrete şi pe cele mai puţin evidente ale societăţii.
- Operaţiuni- se ocupă de definirea şi implementarea metodologiilor şi proceselor industriale comune, diferitelor business-uri pentru a maximiza eficienţa şi pentru inovarea procesului de producţie. Garantează producţia tuturor familiilor de produse alocate de Supply Chain fabricilor, în concordanţă cu cererea de pe piaţa. Totodată, se ocupă de garantarea dezvoltării de know-how şi de îmbunătăţirea utilajelor şi instalaţiilor de producţie în concordanţă cu standardele de siguranţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul Tehnic al Calitatii la SC Pirelli Tyres SpA Slatina.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Olaru, M. - Managementul calităţii. Tehnici şi instrumente, Editura ASE, Bucureşti, 2009
2. Popescu, S. - Bazele managementului calităţii, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008
- SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii - Cerinţe
- SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calităţii - Principii fundamentale şi vocabular
- SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calităţii - Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor;
- SR EN ISO 9004 - Al - Managementul Calităţii şi elemente ale sistemelor calităţii - Partea a 4-a: Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii;
- SR ISO 10013:2003 - Ghid pentru documentaţia sistemului de management al calităţii;
3. Arhiva personala Pirelli.
4. Pirelli Tyres România - Manualul angajatului - Septembrie 2011


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!