Cooperarea Economică Internațională

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
ADNOTARE 7
CAPITOLUL I. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ
1.1. Cooperarea economică internaţională: conţinut, trăsături,
Forme 9
1.2. Organizaţiile internaţionale ca componentă esenţială a societăţii comerciale 14
1.3. Tipologia organizaţiilor internaţionale 19
CAPITOLUL II. PRINCIPALELE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE 23
2.1. Rolul Organizaţiilor Internaţionale în crearea unei economii
mondiale mai stabile 23
2.2. Structura Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) 30
2.3. Orgaizaţii interguvernamentale şi nonguvernamentale 36
CAPITOLUL III. COOPERAREA ŞI INTEGRAREA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAŢIUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL 50
3.1. Cooperarea economică cu UE – un imperativ pentru dezvoltarea Republicii Moldova 50
3.2. Parteneriatul strategic dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Parteneriat realist, previzibil şi viabil: premise,obstacole,opţiuni 54
3.3. Evoluția relaţiilor economice interne și externe ale Republicii Moldova 66
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 70
LISTA ABREVIERILOR 76
BIBLIOGRAFIE 78
ANEXE 80


Extras din licență Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE
Am ales tema ’’Cooperarea economică internaţionala’’ pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces. Pornind de la definiţia cooperării economice internaţionale, urmând a detalia organizaţiile prin care se realizează această colaborare şi terminând cu cooperarea şi integrarea economica a Republicii Moldova în spaţiul economic internaţional.
Cooperarea economică internaţională reprezintă cea mai modernă şi cea mai echitabilă formă a schimbului reciproc de activităţi între state.
Cuvinte cheie: dezvoltare economică, organizaţii internaţionale, economie, cooperare, activitate internaţională, comerţ internaţional, colaborare, dezvoltare, integrare economică, sistem monetar internaţional etc.
Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia constă în importanţa pe care o are cooperarea internaţională pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Lucrarea se axează pe o amplă studiere a relaţiilor economice dintre state,cît şi pe relaţiile economice a acestor state cu organizaţiile economice internaţionale.
Scopul principal al activităţilor de cooperare internaţională este acela de a integra comuniţăţile economice într-o singură comunitatea internaţională prin: creşterea nivelului de excelenţă, armonizarea tendinţelor naţionale de dezvoltare a potenţialului ştiinţific, tehnologic de producţie şi servicii cu tendinţele înregistrate pe plan internaţional. Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, producţie şi servicii prin însuşirea unor tehnici moderne în managementul proiectelor internaţionale.
Principalele obiective strategice ale cooperărilor economice internaţionale şi al organizaţiilor internaţionale sunt de a promova cooperarea întreprinderilor şi organizaţiior în cadrul unor parteneriate realizate la nivel european şi euro-atlantic, cu scopul de a obţine beneficii semnificative pentru participanţi, stabilizarea şi întărirea potenţialului naţional la nivel internaţional,instituirea unor concepte moderne de organizare şi management în producţie, servicii, cercetare-dezvoltare inovare şi integrarea acestora în economia de piaţă.
Obiectivul cercetării este de a prezenta cît mai succinct dezvoltarea şi diversificarea cooperării bilaterale şi multilaterale în conformitate cu principiile şi normele legislaţiei internaţionale, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea iniţiativei individuale şi colective a întreprinderilor şi companiilor implicate direct în procesul de cooperare economică şi dezvoltarea colaborгrii economice dintre organizaţiile economice internaţionale şi ţările în curs de dezvoltare.
Sarcinile cooperarii economice şi al organizaţiilor internaţionale sînt de a menţinerea unui sistem de relaţii comerciale deschise şi credibile, să se sporirească gradul de stabilizare a pieţei produselor de bază şi încurajarea eforturilor de diversificare a producţiei, de examinarea unor noi modalităţi care să faciliteze accesul ţărilor în curs de dezvoltare la cuceririle tehnologice avansate, găsirea unor soluţii generale şi viabile problemelor vizând datoria externă, promovarea procesului de cooperare şi integrare economică la scara mondială şi sprijinirea ţărilor est-europene în eforturile lor de integrare în economia mondială
Din moment ce, în lumea contemporană, statele trebuie să coopereze în cele mai diverse domenii, să-şi interesele şi să recurgă la compromisuri pentru a-şi promova interesele comune şi pentru a soluţiona problmele care, prin implicaţiile lor,depăşesc graniţele naţionale ale unui stat sau altul, apare logic ca statele să creeze, în acest scop, variate forme de cooperare, dintre care cele mai eficiente rămîn organizaţiile internaţinale.
Metodologia cercetării. Având în vedere complexitatea temei de cercetare, cooperarea economică între state a fost studiată atât de academicieni străini cât şi de academicieni români, neputându-se realiza o definiţie clară a acestui fenomen însă s-a putut formula o definiţie generală. Cooperarea economică internaţională reprezintă o colaborare între două sau mai multe ţări, scopul acesteia fiind de a realiza obiective comerciale, turistice, industriale, agricole etc. 
În capitolul I am abordat elemente teoretice cu privire la cooperarea economică internaţională.
Principiul cooperării internaţionale "este un principiu nou, a cărui apariţie şi dezvoltare se datorează condiţiilor epocii noastre, în care nici un stat nu poate trăi într-o izolare totală şi în care este necesar ca eforturile fiecărui stat pentru dezvoltarea sa multilaterală sa fie conjugate cu eforturile celorlalte state, într-o cooperare activă, singura cale de soluţionare a problemelor majore ale contemporaneităţii."
În al doilea capitol este realizată o prezentare generală a principalelor organizaţii internaţionale,
acest capitol prezintă o descriere simplă a stabilirii unei cereri colective în economia mondială, care arată importanţa mecanismelor despre care se crede că sunt răspunzătoare pentru ghinioanele economiei mondiale, evoluţia economiei mondiale în perioada postbelică, se mai descriu şi două căi posibile pentru reconstrucţia sistemului monetar internaţional proiectat pentru a asigura consecvenţa intereselor a diferite ţări.
În al treilea capitol intitulat „Cooperarea şi integrarea economică a Republicii Moldova în spaţiul economic internaţional” este substanţa principală a lucrării. Aici sînt descrise problemele principale cu care se confrunta Republica Moldova cu Uniunea Europeană şi Federaţi Rusă. În acest capitol se mai abordează şi evoluţia relaţiilor externe al RM, unde este prezentată starea economică a acesteia. Susţinerea cooperării internaţionale necesită sprijin intern; ignorând cererile cetăţenilor săraci şi a clasei mijlocii de măsuri va inflama opiniile anti-globalizarea, făcând cooperarea internaţională mult mai dificilă. Guvernele sunt cele care sunt în măsură să facă sacrificii necesare pentru a susţine cooperarea internaţională în cazul în care poate invoca, la rândul său, sprijinul politic intern pentru o economie mondială deschisă.
Principiul cooperării internaţionale "este un principiu nou, a cărui apariţie şi dezvoltare se datorează condiţiilor epocii noastre, în care nici un stat nu poate trăi într-o izolare totală şi în care este necesar ca eforturile fiecărui stat pentru dezvoltarea sa multilaterală sa fie conjugate cu eforturile celorlalte state, într-o cooperare activă, singura cale de soluţionare a problemelor majore ale contemporaneităţii."
Organizaţiile economice interstatale au luat fiinţă ca o încercare de răspuns la diferitele probleme cu care statele lumii sunt confruntate, întâi au aparut problemele şi apoi aceste noi entităţi şi nu invers.Organizaţiile economice subregionale, regionale sau interregionale au fost create ca urmare a preocupărilor comune ale unui anumit grup de state. 
Atunci când statele lumii au început sa fie confruntate cu probleme globale, de interes general, a căror rezolvare impunea cooperarea întregii comunităţi internaţionale (pacea, securitatea, iar, mai apoi, subdezvoltarea, comerţul, circulaţia monetară, alimentaţia etc.) au fost înfiinţate OEI cu vocaţie universală. Unele dintre aceste organizaţii sunt specializate, deoarece îşi concentrează eforturile asupra unui anumit domeniu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cooperarea Economica Internationala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!