Coordonate Privind o Contabilitate Financiară Grevată pe Cadrul Conceptual Internațional

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.3
Cap. I CADRUL CONCEPTULUI INTERNATIONAL.5
1.1 Coordonate economice şi juridice privind contabilitatea întreprinderii S.C.M. COPADIMEX.5
1.2. Necesitatea cadrului conceptului internaţional şi caracterizarea componentelor sale.7
Cap. II SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII.13
2.1 Bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii.13
2.1.1 Abordări contemporane privind bilanţul contabil.14
2.1.2 Avantajele şi inconsistenţele bilanţului contabil.16
2.2 Contul de profit şi pierdere .16
2.2.1 Abordări privind contul de profit şi pierdere.17
2.2.2 Contul de profit şi pierdere în refereţialul contabil internaţional.20
2.2.3 Avantajele şi inconsistenţele contului de profit şi pierdere.24
2.3. Tabloul fluxurilor de trezorerie.25
2.3.1 Conţinutul şi delimitarea conceptelor de trezorerie.25
2.3.2 Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie.25
2.3.3 Metode de prezentare a fluxurilor de trezorerie referitoare la activităţile de exploatare.28
2.3.4 Avantajele şi inconsistentele tabloului fluxului de trezorerie.31
CAPITOLUL III COORDONATE ALE ANALIZEI FINANCIARE PE BAZA PREZENTĂRII ŞI PUBLICĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE FINALE.32
Concluzii . .44
Bibliografie .46


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Contabilitatea financiară este un instrument de modelare a întreprinderilor. Un model care poate căpăta un conţinut, un rol şi o structură, pe măsura evoluţiei entităţii reprezentate, a mediului său economic şi social, a apariţiei de noi cereri din partea utilizatorilor de informaţii.
Înainte de toate, contabilitatea financiară este un instrument prin care managerii unei organizaţii răspund diverşilor parteneri economici şi sociali, cu privire la misiunea încredinţată.
Contabilitatea financiară descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitate şi structuralitatea sa. Obiectivul principal îl constituie furnizarea de informaţii privind poziţia financiară, performanţele si modificările poziţiei financiare.
Contabilitatea financiară are în vedere înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii.
Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.
Contabilitatea a fost considerată dintotdeauna o ştiinţă socială, deoarece ea studiază unele din activităţile pe care le desfăşoară oamenii şi care influenţează în mare măsură existenţa lor. Dintotdeauna conţinutul obiectului contabilităţii a fost abordat, studiat în contextul procesului reproducţiei sociale, unde contabilitatea urmăreşte acele laturi ce vizeză activităţile economice desfăşurate în sfera producţiei şi circulaţiei şi care se exprimă în etalon bănesc.
Evident că prima definiţie a contabilităţii a fost dată de însăşi întemeietorul ei, respectiv Luca Paciolo, care de altfel a şi dat acestei ştiinţei denumirea de contabilitate. Luca Paciolo scria că „.obiectul contabilităţii îl constituie tot ceea ce după părerea negustorului, îi aparţine pe sume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte, în ordinea în care au avut loc”.
Contabilitatea este strâns legată de procesele economice şi de relaţiile de producţie , care se schimbă în diferitele etape istorice ale societăţii. Pe măsura dezvoltării forţelor de producţie şi a relaţiilor de producţie, contabilitatea a dobândit anumite particularităţi şi a devenit mai importantă şi mai necesară.
Făcând dovada modernizării şi dezvoltării în timp a contabilităţii, precum şi a importanţei şi necesităţii acesteia într-o econonomie de piaţă, consider că pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o acţiune de maximă importanţă şi actualitate.
Ţin, pe această cale, să le mulţumesc cadrelor didactice şi colegilor care m-au sprijinit în elaborarea acestei lucrari, în special îndrumătorului meu, Prof.univ.dr. Niculae Feleagă.
CAPITOLUL I
CADRUL CONCEPTULUI INTERNATIONAL
1.1 Coordonate economice şi juridice privind contabilitatea întreprinderii S.C.M. COPADIMEX
Societatea cooperativa meşteşugărească COPADIMEX funcţionează ca o organizaţie economică autonomă, în sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti, cu respectarea regulilor si normelor de reglementare internă convenite de formele asociative ale sistemului.
Adunarea generală, valabil constituită, este organul de conducere al S.C.M. COPADIMEX de gradul I care deliberează şi adoptă hotărâri asupra problemelor care privesc activitatea acesteia, alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori.
În S.C.M. fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale pe care le deţin.
Hotărârile adunării generale luate în conformitate cu prevederile statutare sunt obligatorii pentru toţi membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra ori s–au abţinut.
Preşedintele S.C.M. COPADIMEX face parte din consiliul de administraţie şi este de drept preşedintele acestuia.
Preşedintele şi ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie au o răspundere disciplinară, patrimonială, civilă şi penală pentru prejudiciile aduse societăţii cooperative meştesugăreşti – rezultate din faptele lor, pentru abaterile de la statut şi de la prevederile reglementarilor în vigoare, precum şi pentru erorile în administrarea societăţii.


Fisiere în arhivă (3):

  • Capitolul I.docx
  • Capitolul II.docx
  • Capitolul III.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!