Creditul bancar - alternativă de finanțare a economiei moderne

Cuprins licență Cum descarc?

I Sistemul bancar din România
1. Cadrul juridic al organizării societăţii bancare
2. Sistemul bancar din România
3. Băncile şi operaţiunile bancare
II Principii, trăsături şi concepte privind noţiunea de credit
1. Conceptul si trăsăturile creditului bancar
2. Principii de creditare
3. Locul şi rolul creditului în activitatea bancară
4. Elementele esenţiale în analiza procesului de creditare
5. Condiţiile dezvoltării şi funcţionarii creditului
6. Resursele de creditare
7. Categorie de credite acordate pe piaţa bancară româna
III Tehnici privind acordarea ,gestionarea şi controlul creditelor
1. Evaluarea clienţilor
2. Riscul în activitatea bancară
3. Forme de garantare a creditelor
4. Gestionarea creditelor
5. Controlul creditelor
IV Politica de creditare la ROMEXTERRA BANK SA sucursala Piteşti
1. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare la ROMEXTERRA BANK SA sucursala Piteşti
2. Categorii de clienţi ce pot beneficia de credite
3. Tipuri de credite acordate de ROMEXTERRA BANK SA
4. Analiza bonităţii clienţilor
5. Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea si rambursarea
V Studiu de caz : “Creditarea SC Alpha SRL” 
VI Concluzii


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ
I.1. CADRUL JURIDIC AL ORGANIZĂRII
SOCIETĂŢII BANCARE
În economia de piaţa sectorul bancar are un rol major, el acţionând ca “vârf de lance” în promovarea reformei şi manifestarea concreta a mecanismului autoreglării economice. În manifestarea lui permanenta, sectorul bancar este o parte componenta de baza a sistemului economico-financiar. 
O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani. O companie este bancă, dacă este recunoscută oficial, ca bancă. 
Banca reprezintă unitatea economica funcţional - instituţională, a cărei funcţie principală este de a colecta, de a transfera şi de a repartiza disponibilităţile financiare. Rolul băncii este deci acela de a pune în legătura, pe baze comerciale, unităţile economice care se află în căutare de fonduri cu cei care caută plasamente.
Potrivit reglementărilor care guvernează activitatea bancară din ţara noastră “Societăţile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice şi fizice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum şi acordarea de credite.” 1(Legea numărul 33 / 1991).
Băncile din România sunt preocupate de atingerea standardelor bancare internaţionale în scopul recunoaşterii lor de către comunitatea bancară internaţională şi de către clienţi, ca bănci cu un bun renume. 
Activitatea băncilor româneşti este reglementată de legislaţia specifică domeniului, respectiv Legea privind activitatea societăţilor comerciale, numărul 31 / 1990 şi Legea privind activitatea bancară, numărul 33 / 1991. În acelaşi timp, activitatea băncilor comerciale este sub autorizarea şi supravegherea băncii centrale. 
Băncile comerciale se pot constitui în România numai cu respectarea prevederilor Legii numărul 31/ 1990 privind societăţile comerciale şi pe baza autorizaţiei Băncii Naţionale Băncile comerciale au , în general, un rol operativ Ele nu au dreptul să încheie contracte înţelegeri, convenţii, care să le asigure o poziţie dominantă pe piaţa monetară sau în politica financiar – bancară 
Societăţile bancare conform Legi 33/1991 li se interzice să încheie contracte sau înţelegeri , să adopte practici de orice fel care le-ar asigura poziţii dominante pe piaţa monetară, financiară sau valutară ori să se angajeze în operaţiuni pentru a obţine neloial avantaje pentru ele sau pentru terţe persoane
În activitatea lor, societăţile bancare se vor opune reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere a societăţilor bancare
În întreaga activitate de creditare, banca va respecta întocmai prevederile Legii numărul 58/1998 privind activitatea bancară, a legii numărul 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise de Banca Naţională a României în calitatea să de bancă centrală cu atribuţii de reglementare în domeniile monetar, de credit, valutar şi de plăţi, precum şi propriile norme şi instrucţiuni de lucru.
I.2. STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA
Având în vedere rolul şi importanta pe care le au băncile la buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei de ansamblu , s-a impus ca, în perioada de tranziţie la economia de piaţă , să se creeze un sistem modern, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii bancare de un nivel calitativ superior, care să satisfacă exigentele tuturor categoriilor de agenţi economici din economia de piaţă 
Datorită evoluţiei istorice şi particularităţilor tranziţiei către o economie de piaţă, sistemul bancar românesc prezintă unele probleme şi aspecte comune cu situaţia sistemelor bancare din alte ţări est şi central europene. Luând în considerare modelul structurii unui sistem bancar pe doua nivele :
A ) BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI care a fost reorganizată şi a intrat, astfel, în sarcinile sale fireşti de Bancă Centrală, cu următoarele funcţii:
- Funcţia de emisiune monetară. Banca Centrală este unicul organism emitent de monedă efectivă sub forma bancnotelor şi a monedei metalice. Din punct de vedere contabil, emisiunea monetară a băncii centrale este înregistrată în pasivul bilanţului acesteia ca o obligaţie a ei de a asigura un echilibru între masa monetară în circulaţie şi bunurile şi serviciile existente pe piaţă. Acoperirea emisiunii centrale s-a realizat iniţial prin intermediul metalelor preţioase ulterior au fost adăugate devizele, iar în prezent acoperirea emisiunii monetare se realizează prin intermediul creditelor pe care le acordă Banca Centrală băncilor comerciale şi statului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Creditul Bancar - Alternativa de Finantare a Economiei Moderne.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!