Creșterea cifrei de afaceri în cadrul farmaciilor Sensiblu

Extras din licență Cum descarc?

1. Stadiul actual al cercetării
Cifra de afaceri exprimă totalitatea veniturilor obţinute din activităţi comerciale curente, fiind unul dintre cei mai importanţi indicatori de măsurare a performanţelor economice ale unei întreprinderi. Practic, cifra de afaceri permite determinarea poziţiei pe piaţă a unei societăţi, oferă informaţii despre dinamica activităţii, şansele de extindere a afacerii sau importanţa întreprinderii în cadrul sectorului.
În analiza economică-financiară sunt operaţionali următorii indicatori: 
Cifra de afaceri netă (CA) reprezintă un indicator al contului de profit şi pierdere, format din totalitatea veniturilor obţinute din vânzarea de bunuri, lucrări şi servicii aflate în categoria activităţilor curente ale unei întreprinderi, inclusiv subvenţiile pentru exploatare, după scăderea reducerilor comerciale. Este indicatorul cel mai utilizat în diagnosticarea activităţii pe baza cifrei de afaceri. 
Cifra de afaceri medie, denumită şi preţ mediu de vânzare, constituie venitul obţinut pe o unitate de produs sau serviciu şi se determină pe baza relaţiei: 
, în care Q reprezintă volumul fizic al vânzărilor.
Cifra de afaceri marginală (Cam) reflectă variaţia veniturilor din vânzări generată de creşterea cu o unitate a volumului fizic al vânzărilor: 
Cifra de afaceri critică (CAcr) evidenţiază pragul de rentabilitate a întreprinderii şi constituie acel nivel al veniturilor din vânzări necesar acoperirii integrale a cheltuielilor de exploatare. Relaţia de calcul a fost stabilită pornind de la ipoteza de bază, conform căreia profitul este nul în momentul atingerii pragului de rentabilitate, iar cheltuielile totale în raport cu volumul de activitate se grupează în cheltuieli variabile: , în care:
Chf – suma cheltuielilor fixe;
Rv – rata cheltuielilor variabile, respectiv cheltuielile variabile medii la un leu cifră de afaceri, respectiv: 
Cifra de afaceri are o abordare complexă, putând fi analizată din punctul de vedere al dinamicii, al structurii, al factorilor de influenţă şi al consecinţelor economice pe care le generează modificarea sa asupra principalilor indicatori ai întreprinderii.
1.1 Analiza dinamicii cifrei de afaceri
Pentru a aprecia activitatea întreprinderii în timp, orice analiză a unui indicator trebuie să includă şi o descriere în dinamică a acestuia. Caracterizarea evoluţiei cifrei de afaceri în timp se realizează pe baza metodelor statistice cunoscute. Studiul în timp al indicatorilor trebuie să cuprindă informaţii aferente unei perioade de trei-cinci ani, iar pe baza concluziilor desprinse, pot fi stabilite strategiile de dezvoltare pentru anii următori, ţinându-se cont de condiţiile interne şi de factorii conjunturali care pot influenţa activitatea economică a întreprinderii. Analiza evoluţiei în timp a cifrei de afaceri este mult mai sugestivă dacă se realizează pe bază de comparaţii cu indicatorii de efort ai înteprinderii (număr mediu scriptic de personal, active fixe, stocuri, timp de muncă, cheltuieli etc.). 
Analiza în dinamică a cifrei de afaceri, pentru o anumită perioadă de timp (0;n), se realizează pe baza: 
Modificărilor (abaterilor) absolute cu bază fixă (BF) sau în lanţ (BL): 
sau 
Indicilor cu bază fixă sau în lanţ:
sau 
Ratelor de creştere cu bază fixă sau în lanţ:
sau 
Ritmului mediu anual de creştere:
Studiul cifrei de afaceri pe o perioadă mai mare de timp oferă informaţii despre activitatea întreprinderii şi tendinţa ei, prin încadrarea acesteia sau a obiectului de activitate (produs/serviciu) în una dintre fazele ciclului de viaţă: lansare, creştere, maturitate, declin. 
Pentru a avea relevanţă în stabilirea strategiei de dezvoltare a întreprinderii, dinamica societăţii analizate trebuie comparată cu dinamică pieţei, respectiv a sectorului de activitate. Dacă sectorul este mai dinamic decât societatea, se va observa că întreprinderea studiată va pierde din cota de piaţă fie datorită creşterii într-un ritm superior a volumului vânzărilor concurenţei deja existente, fie datorită apariţiei unor noi concurenţi, fie urmare a interacţiunii celor două cauze. 
Într-o economie de piaţă cu inflaţie galopanta (cu două sau trei cifre), analiza cifrei de afaceri, în dinamică, numai în unităţi monetare curente este irelevantă, iar concluziile şi setul de măsuri adoptat sunt fără o valoare economică deosebită. Inflaţia afectează toate laturile activităţii economice: exploatare, investiţii, finanţare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cresterea Cifrei de Afaceri in Cadrul Farmaciilor Sensiblu.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!