Cresterea eficientei functionarii a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin caile de monitorizare a calitatii energiei electrice

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducer.1
Capitolul 1
1.Analiza calitatii energiei electrice, obiective de studiu
1.1 Caracteristica calitatii energiei electrice.4
1.2 Influenta calitatii energiei electrice asupra echipamentelor.6
1.3 Analiza metodelor si mijloace pentru imbunatatirea calitatii energiei electrice.9
1.4 Stabilirea obiectivelor a tezei de licenta.13
Capitolul 2
2 Evaluarea calitatii energiei electrice in Regiunea Oriol (Federatia Rusa)
2.1 Evaluarea calitatii energiei electrice la punctele de cuplare comuna si la delimitarea frontierei intre consumator si furnizor in Regiunea Oriol.15
2.2 Prelucrarea rezultatelor statistice de masurare a calitatii energie electrice.18
Capitolul 3
3 Propunerea a unei metode de determinare a costului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei
3.1 Ajustarea costului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei.22
3.2 Evaluarea experta a coeficientilor de corectie la costul energiei electrice consumate.31
3. 3 Determinarea contributiei efective la calitatea energiei electrice.37
Capitolul 4
4.Metode si mijloace tehnice de monitorizare si ajustare a calitatii energiei electrice
4.1 Metoda de ajustare a costului energiei electrice consumate, in functie de calitatea acesteia si de sursa de denaturare.47
4.2 Dezvoltarea dispozitivului de contorizare a energiei electrice si ajustarea valorii energiei electrice consumate in functie de calitatea acesteia si de sursa de denaturare.49
4.3 Dezvoltarea unei metode si selectarea mijloace tehnice de control al calitatii energiei electrice pentru categoriile studiate de consumatori.54
Capitolul 5
5.Eficacitatea tehnico - economica a implementarii metodelor si mijloacelor de ajustare a pretului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei
5.1 Determinarea investitiilor de capital pentru implementarea metodelor si mijloacelor de ajustare a pretului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei.59
5.2 Determinarea costurilor de exploatare.61
5.3Determinarea eficientei tehnico-economica a implementarii metodelor si mijloacelor de ajustare a pretului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei.62
Concluzie.71
Bibliografie.72


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Descrierea generala a lucrarii
Actualitatea lucrarii. Fabricatia moderna necesita o alimentare cu energie electrica cat mai calitativa. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficientei energetice. Exista un numar mare de documente de reglementare,care stabilesc cerinte fata de CEE, dar in practica acestea nu functioneaza intotdeauna in mod eficient. In acelasi timp, necesitatea mentinerii unei calitati bune a energiei electrice devine o sarcina tot mai actuala in legatura cu utilizarea echipamentelor electrice moderne si sisteme de automatizare, sensibile la fiecare deviere a indicatorului calitatii energiei electrice (ICEE). A crescut numarul de consumatori care se adreseaza catre organizatiile de furnizare a energie electrica in legatura cu calitatea proasta a energiei electrice. Nerespectarea CEE conform actelor de reglementare duce la pierderi economice, prin reducerea productivitatii intreprinderilor, cresc pierderile electrice si alte consecinte negative.
In distorsiunea CEE poate fi vinovat furnizorul de energie electrica cat si consumatorul. Pentru mentinerea efectiva a CEE este necesar de decizii complexe tehnico - economice, in ceea ce priveste atat consumatorii cat si organizatiile de alimentare cu energie electrica. Acest lucru necesita investitii suplimentare, la care ambele parti sunt reticente. Neavand nici o metoda eficienta de determinare a costului energiei electrice consumate in dependenta de calitatea ei si nici mijloace tehnice care permit de a controla CEE in mod online.
Utilizarea sistemului existent de reduceri si indemnizatii nu da o garantie ca alimentarea va fi constanta si va asigura peste tot nivelul necesar de CEE. La fel lipsesc mijloace tehnice si fonduri, pentru un control direct al ICEE si pentru controlul indirect prin ajustarea costului energiei electrice consumate, in functie de calitatea acestuia. Prin urmare, problema cresterii eficientei de functionare a sistemelor de alimentare cu energie prin monitorizarea CEE este o sarcina de importanta pentru timpul de fata.
Scopul lucrarii este de a creste eficienta sistemelor de alimentare cu energie electrica, prin dezvoltarea a noi metode si mijloace de monitorizare a CEE.
Ideea lucrarii consta in faptul, ca mentinerea CEE la nivelul indicat in documentele normative se realizeaza cu ajutorul monitorizarii in timp real al ICEE la granita de trecere de la distribuitor la consumator, rezultatele obtinute pot fi utilizate in diferite moduri, pentru un control individual si control de grup a ICEE si controlul indirect datorita ajustarii costului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei.
Inovatia stiintifica consta in:
- metoda alcatuita, se diferentiaza de cele cunoscute prin faptul, ca manipularea calitatii energiei electrice se realizeaza in dependenta de rezultatele obtinute la monitorizarea ICEE la delimitarea frontierei intre distribuitor si consumator;
- algoritmi alcatuiti si mijloace tehnice, se diferentiaza de cele cunoscute prin faptul, ca permit marirea functionarii eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin mijloacele de monitorizare a CEE si ajustare rapida a costului energiei electrice consumate in functie de calitatea ei;
- in modelul matematic alcatuit sistemele de contorizare a energiei electrice, se deosebesc prin faptul, ca ia in considerare modificarile costului energiei electrice in functie de calitate ei si nivelul de distorsiune;
- in propunerile argumentate coeficientul de corectie al costului energie electrice in dependenta de nivelul de abatere a unuia sau a catorva indicatori ai calitatii energiei electrice de la valoarea nominala.
Valoarea practica. Realizarea metodelor alcatuite, mijloacele tehnice de monitorizare si ajustarea CEE asigura cresterea functionarii eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrica datorita unei executii operative de ajustare a costului energiei electrice in functie de calitatea ei, in asa fel stimuland consumatorii si organizatiile de furnizare a energiei electrice in mentinerea CEE la nivelul standardizat.
In urma cercetarilor efectuate a fost creat un mecanism tehnico - economic, introducerea caruia va permite marirea fiabilitatii si functionarii eficiente a sistemelor de alimentare cu energie electrica datorira stimularii consumatorilor si a organizatiilor de furnizare a energiei electrice in mentinerea calitatii la nivelul standardizat.
Aplicarea algoritmilor elaborati si a resurselor de programe de realizare a metodelor propuse este profitabil din punct de vedere economic cu o perioada de rambursare de la 0,1 pana la 7 ani si permite reducerea consumului de energie electrica a intreprinderii, pierderilor in retelele electrice, imbunatatirea calitatii productiei, micsorarea pagubelor, cauzate de defectarea echipamentelor electrice.
Metode si obiecte de studiu. In lucrare este utilizata o abordare complexa, inclusiv metode de statistici matematice, teoria probabilitatilor, metode de estimari ale expertilor, teoria sistemelor electrice, teoria modelarii matematice si experiment de inginerie. Obiectul de cercetare este CEE livrata consumatorului.
Fiabilitatea rezultatelor este confirmata: date statistice; formularea sarcinilor de cercetare, realizate pe baza unei analize complexe a documentelor de reglementare si a literaturii profesionale; comparabilitatea rezultatelor cercetarilor teoretice cu datele experimentale; folosind principii metodologice conventionale ale stiintei moderne si metode bine cunoscute de analiza si sinteza; consecventa calcule matematice si conversii.
In aparare sunt:
- rezultatele statistice a masurarii ale CEE la punctele de cuplare comune si punctele de delimitare a frontiere dintre compania de alimentare cu energie si a consumatorului;
- metoda de crestere a functionarii efective a sistemelor de alimentare prin mijloace de monitorizare a CEE datorita ajustarii operative a costurilor de energie electrica consumata, in functie de calitatea acesteia;
- evaluarea de experti a factorilor de corectie pentru costul energiei electrice consumate;
- metoda de reglare in grup a CEE;
- Metoda de ajustare a costului energiei electrice consumate, in functie de calitatea ei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea eficientei functionarii a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin caile de monitorizare a calitatii energiei electrice.pdf

Bibliografie

1. ?????????, ?.?. ???????-????????????? ?????? ???????? ?????????????? ? ?????????????? / ?.?. ?????????, ?.?. ??????, ?.?. ?????????????; ??? ???. ?.?. ?????????????; ?-?? ????. ? ????. ????. ??????????? ?????, 1977. - ?.320
2. ?????????, ?. ????????? ? ????????????? ???????? / ?. ??????, ?. ???- ???. - ?.: ???????????????, 1990. - 309 ?.
3. ???????? ?. ?. ????????? ? ????????? ?? ???????????????? ???????? ??- ?????? ?????????????? ? ??????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????? / ?. ?. ????????, ?. ?. ??????? // ????????????? ???????. - 1999. - No 1. - ?.11-19.
4. ???????, ?.?. ????????? - ?????????????? ?????? ?????????? ??????/ ?.?. ???????, ?.?. ??????. - ?.: ??????????, 1980. - 244 ?.
5. ????, ?.?. ????????????? ???? ? ??????? / ?.?. ????. - ?????? ?????, 1986. - 432 ?.
6. ???????, ?.?. ???? ????????? ???????? ?????????????? ?? ????????- ???? ??? /?.?. ??????? // ????????? ????????????? ??????-???????????? ???- ???????? ??????? ?????? 24-25 ?????? 2012 ?. - 2012. - ?. 329-332.
7. ???????, ?.?. ????????????? ????????? ???????????? ?????????????? ? ??????????? ?? ?? ???????? / ?.?. ???????, ?.?. ?????????? // ???????????? ??????????. - 2013. - No8. - ?. 12-16.
8. ???????, ?.?. ??????????? ???????????????? ? ??????????? ???????? ??? ????????? ???????? ? ??????? ????????????? ????????? ???????????? ????- ?????????? ? ??????????? ?? ?? ???????? / ??????? ?.?. // ??????????? ???????- ????? ? ???????????????? ????????? ???????????? ????????????????????? ???- ?????????. ????????? ????????????? ??????-???????????? ??????????? 4-5 ?????? 2013. - 2013. - ?. 343-348.
9. ???????, ?.?., ??????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????????- ??????? ????????????????????? ???????????? / ??????? ?.?., ?.?. ?????? // ????????? ????????????? ??????-???????????? ??????????? 4-5 ?????? 2013.- 2013. - ?. 380-386.
10. ???????, ?.?., ??????????? ?? ?????????? ????????? ?????????????? ? ???????? ???????????????? ????????? ????????? / ?.?. ???????, ?.?. ???????- ???, ?.?. ?????? // ????????????????? ? ???????????????? ? ???????? ?????????. ????? 6-? ????????????? ??????-??????????? ??????????? (13-14 ??? 2008 ??- ??, ?. ??????, ??? ?????). ? 5 ??????. ????? 1. ???????? ????????????????? ? ????????????????. - 2008. - ?. 200-206.
11. ???????, ?.?. ????????? ????????????? ????????????? ???????????- ??? ? ???????? ????????????????? / ?.?. ???????, ?.?. ?????, ?.?. ?????????? ? ??. - ????: ??????? ?????, 1990. - 240?.
12. ??????, ?.?. ????????? ?????????? ???????????????? ????????????- ???????? ???????????? / ?.?. ??????, ?.?. ???? // ?????? ???????? ?? ????????? "????????? ?????????? ???????????????? ????????? ?????????" (28 ???????? - 2 ???????). - 1982. - ?. 61-62.
13. ??????, ?.?. ?????????????? ? ???????????????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????? ????????????? ????? / ?.?. ??????, ?.?. ????, ?.?. ????? // ?????? ???????? ??????????? ??????-????????????? ??- ??????? <<????????????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ?????????- ???? ?????>> (27-29 ????????). - 1984. - ?. 11-14.
14. ??????, ?.?. ???????????????? ????????? ????????? / ?.?. ??????, ?.?. ?????????, ?.?. ???????? - ?.: ?????, 2000. - 536 ?.
15. ??????, ?.?. ???????????????? ???????????????????? ??????????? ? ?????????? ??????? / ?.?. ??????, ?.?. ??????, ?. ?. ????? - ?.: ?????, 1975. - 287 ?.
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!