Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. CRIZELE ECONOMICE ȘI CICLICITATEA LOR 4
1.1 DEFINIȚII 4
1.2 CONCEPȚII DOCTRINARE ȘI TEORII REFERITOARE LA CRIZELE ECONOMICE 8
1.3 ISTORIA CRIZELOR ÎN SECOLELE XX ȘI XXI 12
1.4 CAUZE ȘI EFECTE 14
CAPITOLUL 2. CRIZA CA ȘI COMPONENTĂ A CICLICITĂȚII ECONOMICE 16
2.1 FLUCTUAȚIILE ACTIVITĂȚII ECONOMICE 16
2.2 DIVERSITATEA CICLURILOR ECONOMICE 17
2.3 CRIZELE ECONOMICE. CAUZELE EVOLUTIEI CICLICE 19
2.4 POLITICI ECONOMICE ANTICICLICE 21
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ ”CRIZA ECONOMICĂ ÎN EUROPA” 23
3.1 CRIZA DIN PERSPECTIVĂ ISTORICĂ 23
3.1.1 Introducere 23
3.1.2 Mari crize din trecut 24
3.2 CAUZELE FUNDAMENTALE ALE CRIZEI ECONOMICE ACTUALE 28
3.2.1 Introducere 28
3.2.2 Cronologia principalelor evenimente 30
3.2.3 Forțele globale din spatele crizei 32
3.3 EFECTELE CRIZEI ECONOMICE 34
3.3.1 Introducere 34
3.3.2 Evoluția PIB 35
3.3.3 Evoluția ratei șomajului 37
3.3.4 Inflația 39
3.3.5 Deficit bugetar 40
3.4 MĂSURI LUATE PENTRU CONTRACARAREA CRIZEI 41
CONCLUZII 44


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război. Deși mărimea și amploarea ei sunt excepționale, criza actuală are multe caracteristici în comun cu episoade de recesie similare din trecut. Criza a fost precdată de o perioadă lungă de creștere rapidă a creditelor, a primelor de risc reduse, abundența de lichiditate, pârghia puternică, creșterea prețurilor activelor și dezvoltarea bulelor în sectorul imobiliar. 
Astfel de întâmplări au mai avut loc și în trecut (de exemplu în Japonia și țările nordice la începutul anilor 1990, criza din Asia de la sfârșitul anilor 1990). Cu toate acestea, de data aceasta este diferit. Criza actuală este globală și se aseamănă cu evenimentele care au dus la Marea Depresiune din anii 1930.
In timp ce Marea Depresiune este considerată ca fiind cel mai bun punct de referință în ceea ce privește declanșatorii financiari, ea servește de asemenea și ca o lecție bună. In prezent, guvernele și băncile centrale sunt conștienți de necesitatea evitării greșelilor politice comune în acea perioadă, atât în UE cât și în alte părți. Spre deosebire de experiența trăită în timpul Marii Depresiuni, țări din Europa și din alte părți, nu au recurs la protecționism de nivelul celui din anii 1930. Acest lucru demonstrează importanța coordonării Uniunii Europene, chiar dacă criza actuală oferă oportunitatea de noi progrese în acest sens.
In stadiile incipiente, criza s-a manifestat ca o lipsă acută de lichidități în rândul instituțiilor financiare, acestea experimentând condiții tot mai aspre în rostogolirea datoriilor (de obicei de scurtă durată). In această fază, au crescut preocupările instituțiilor financiare legate de solvabilitate, dar un colaps sistemic a fost considerat improbabil. Această convingere s-a schimbat dramatic în 2008, atunci când o mare bancă americană de investiții (Lehman Brothers) a intrat în incapacitate de plată. Increderea s-a prăbușit, investitorii și-au lichidat masiv pozițiile și piețele bursiere au intrat intr-o stare de haos. De atunci, economia Uniunii Europene a intrat în cea mai abruptă recesiune de la Marea Depresiune încoace. Transmiterea problemelor din sistemul financiar la economia reală s-a produs cu o viteză record, afectând investițiile în afaceri și cererea de uz casnic (în special pentru bunuri de folosință îndelungată și locuințe), prin intermediul restrângerii creditelor și a pierderii încrederii. Transmiterea în afara granițelor s-a produs și ea extrem de rapid, ca urmare a legăturilor strânse din cadrul sistemului financiar, și de asemenea, a lanțurilor de aprovizionare puternic integrate pe piețele de produse la nivel global.
Recesiunea aflată în curs de desfășurare este, așadar, capabilă să lase urme adânci și de lungă durată asupra performanței economice, și implică dificultăți sociale de mai multe feluri. Impactul creșterii rapide a șomajului s-au resimțit odată cu crizele de pe piețele imobiliare. 
Rămâne totuși o întrebare, dacă această criză va slăbi stimulentele pentru reforma structurală și va afecta astfel în continuare în mod negativ creșterea potențială, sau dacă aceasta va oferi oportunitatea de a întreprinde acțiuni politice de anvergură.
Am optat pentru alegerea temei ”Criza economică – cauze efecte și răspunsuri” datorită faptului că este o problemă actuală, cu care ne confruntăm în momentul de față, iar o aprofundare a acestui subiect mi s-a părut necesară pentru o mai bună înțelegere a fenomenului de criză în general, și a particularităților crizei actuale în special. Cum astfel de evenimente sunt considerate ca fiind istorice, am profitat de faptul că ea este încă în plină desfășurare și am studiat, am aprofundat și am analizat cauzele, efectele și măsurile de contracarare a efectelor crizei economice din prezent.
Această lucrare este structurată în trei capitole. Primul capitol sintetizează aspecte teoretice importante ale noțiunilor și conceptelor de criză economică, doctrine și teorii economice legate de acest subiect, cât și o scurtă prezentare a celor mai importante crize economice și financiare din trecut, și a cauzelor care au stat la baza producerii lor.
In cel de-al doilea capitol am abordat criza ca și o componentă a ciclicității economice, o formă normală, firească a activității economice. Evoluția vieții economice este una ciclică, ondulatorie și în general ascendentă. Ciclurile economice diferă între ele, nu există două cicluri identice prin configurația fazelor sau prin durata lor, nici în interiorul aceleași țări, dar nici în țări diferite. De aceea, am ales să explic aceste concepte și să evidențiez particularitățile pe care acestea le pot avea.
Cel de-al treilea capitol reprezintă partea practică a acestei lucrări, și anume prezentarea principalelor cauze care au stat la baza declanșării crizei economice actuale globale, a efectelor pe care aceasta le-a avut asupra economiei, și a măsurilor ce s-au impus sau urmează să fie impuse.
La finalul lucrării se află câteva concluzii și perspective legate de actuala criză, despre contextul în care se desfășoară și despre modul în care aceasta a afectat anumite țări și despre modul în care aceasta a fost abordată.


Fisiere în arhivă (1):

  • Criza Economica - Cauze, Efecte si Raspunsuri.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

- Alex Berca ”Crizele economice și ciclicitatea lor” 2010 pp 27-42
- Cristian Păun, ” Cauzele, propagarea şi efectele crizelor într-o lume din ce în ce mai globalizată”, Sfera Politicii, VOLUMUL XVIII, NUMĂRUL 6 (148), iunie 2010, pp11-22
- Dan Popescu, curs ”Macroeconomie”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Economice, 2007, pp 75-86
- Felix-Costinel Totir, Ingrid-Mihaela Dragotă, ”Criza economică şi financiară actuală – aspecte noi sau revenirea la vechile probleme? Paradigme, cauze, efecte şi soluţii adoptate”, Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp. 131-153
- George Haralambie, ” Criza globală şi teoria ciclicităţii”, Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 11(564), pp. 67-77
- Silvia Mărginean, Ramona Orăştean, Globalization and Economic Crisis in European Countries, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol.3, No.1, 2011, pp. 209-218
- Silvia Mărginean, “Patterns of economic growth in European Union. A post-crisis evaluation”, Revista economica, nr. 2 (55)/2011, pp. 446-452
- Silvia Mărginean, Roberta Mihaela Stanef, Alina Ștefania Crețu, The Crisis of Economic Theory in the Middle of the Economic Crisis, Theoretical and Applied Economics, Volume XVIII (2011), No. 5(558), pp. 159-168
Pagini WEB:
- http://www.stiucum.com/economie/economie-generala/Ciclicitatea-activitatii-econo22275.php
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14062013-AP/EN/2-14062013-AP-EN.PDF
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-05062013-BP/EN/2-05062013-BP-EN.PDF
- http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!