Crize Economice și Politici Anticrize

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
1 Criza economică – concept şi factorii care influenţează asupra ei 5 
1 1 Criza economică – o problemă actută a mai multe ţări 5
1 2 Consecinţele şocurilor asupra cererii şi ofertei 16
1 3 Ciclul economic şi caracteristicile fluctuaţiilor ciclice 29
2 Căile de depăşire a crizei economice 41
2 1 Strategii ale restructurării economiei 41
2 2 Strategii ale perfecţionării comportamentului sistemului economic 50
2 3 Strategii „curative” şi strategii „de dezvoltare”: esenţă şi rezultatul implementării 56
3 Politici anticrize în republica Moldova 60
3 1 Efectele politicii de macrostabilitate 62
3 2 Rezultatele politicii de restructurare 66
3 3 Analiza politicii de creştere economică 71
Concluzii şi propuneri 76
Bibliografie 79


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Orice cunoaştere după natura sa este istorică, iar activitatea oamenilor se bazează pe experienţa generaţiilor precedente. Principiul istorizmului e deosebit de necesar atunci cînd este vorba de viaţa socială sau legileei, inclusiv activitatea în domeniul economiei.
În orice fenomen sau proces economic aflăm nu numai calităţi noi, dar şi elemente „genetice”, „moştenite” din trecut. Acestei legităţi i se supune şi procesul istoric al apariţiei, dezvoltării şi schimbării concepţiilor economice.
Abaterea problematicii crizei economice cu care ese confruntată în prezent economia republicii presupune o analiză concretă şi soluţiilor penru redresarea şi dezvoltarea economiei.
Criza economică poate fi definită ca o manifestare a unor perturbări şi dereglări de amplasare în desfăşurarea activităţii economice şi inversarea de la faza ascedentă la cea descedentă a ciclului, exprimată prin creşterea stocurilor de produse nevîndute şi reducerea producţiei, prin scăderea preţurilor (pînă la cel de-al doilea război mondial), prin şomaj şi căderea cotaţiilor bursiere.
Criza economică din Republica Moldova constituie preocuparea majorităţii populaţiei şi în special a specialiştilor de cercetare, din sectorul economic, a oamenilor politici. Aşa dar cuprizînd aspecte ce ţin de disproporţionalitatea ramurilor economiei naţionale, de proasta gestionare a resurselor, de uzura fizică şi morală a tehnologiilor, criza este amplificată şi de problema schimbării de sistem de la o economie centralizat planificată la o economie de piaţă.
Economia de piaţă este o aşa formă de organizare în care consumatorii şi producătorii individuali interacţionează prin intermediul pieţii cu scopul rezolvării problemelor economice.
Criza prin care trece la momentul dat economia republicii se deosebeşte în mod fundamental de crizele economice clasice şi nu este urmarea unei evoluţii fireştia a activităţii economice, o freză de depresiune a ciclului economic.
Această criză este de un tip aparte, caracterizîndu-se prin trăsăturile sale proprii, care se accentuează continuu, aducînd economiei prejudicii greu de depăşit fiind aprofundată de criza social-politică şi morală, care se manifestă astăzi în societatea noastră.
Structura tezei de licenţă include introducerea, trei capitole, încheierea,bibliografia.
Capitolul I- „Criza economică - concept şi factorii care influenţează asupra ei – fenomenul creşterii şi dezvoltării economice trebuie privit prin prisma influenţelor pe care volumul şi calitaea factorilor dezvoltării economice le au asupra dinamicii economice cît şi a rolului efectelor acestor procese. mcroeconomice asupra regenerării cantitative şi calitative a factorilor de producţie.
Cpitolul II – „Căile de depăşire a crizelor economice” – economia naţională este un complex, dinamic şi cu autoreglare, adică este un sistem cibernetic. Orice sistem se caracterizează prin trei atribute fundamentale: structură, funcţionalitate, comportament. Reforma unui asemenea sistem care a devenit învechit presupune, în mod firesc, măsuri drastice pe linia perfecţionării structurii sale (restructurării economice) şi pe linia perfecţionării funcţionalităţii sale (eficientizării tuturor sectoarelor de activitate) şi pe linia perfecţionării comportamentului său (perfecţionării mecanismelor sale de funcţionare).
Capitolul III – „Politici anticrize din Republica Moldova”- politicile anticriză bazate pe ofertă consideră ameliorarea stimulenţilor pentru producătorii în scopul sporirii ofertei acestora drept cheia de boltă a creşterii economice. În acest sens, adepţii lor preconizează două mari grupe de măsuri: a) reforme structurale care să permită afirmarea concurenţei şi preţurilor libere, prin eliminarea centrelor de putere economică (oligopoluri, centrale sindicale), care pot obţine venituri independent de evoluţia ofertei; b) manevrarea pîrghiilor economice trbuie astfel să se ofere perspective bune de profit pentru producători, care, astfel stimulaţi, vor spori oferta.
1. Criza economică – concept şi factorii care influenţează asupra ei
1. Criza economică – o problemă actută a mai multe ţări
Criza economică din Republica Moldova din 1999 constituie preocuparea majorităţii populaţiei şi mai ales a specialiştilor din cercetare, din sectorul economic, a oamenilor politici. Cuprinzînd aspecte ce ţin de disproporţionalitatea ramurilor economiei naţionale, de proasta gestionare a resurselor, de uzura fizică şi morală a tehnologiilor, criza este amplificată şi de schimbării de sistem de la o economie centralizat planificată la o economie de piaţă. 
Criza prin care trece la momentul dat economia republicii se deosebeşte în mod fundamental de crizele economice clasice şi nu este urmarea unei evoluţii fireşti activităţii economice, o fază de depresiune a ciclului economic. Această criză este de un tip aparte, caracterizîndu-se prin trăsaturile sale proprii, care se accentuează continuu, aducînd economiei prejudicii greu de depăşit fiind aprofundată de criza social-politică şi morală, care se manifestă astăzi în societatea noastră. Unele carecteristici specifice crizei economiei se manifeestă prin:


Fisiere în arhivă (1):

  • Crize Economice si Politici Anticrize.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!