Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 7
SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 7
1.1. Curtea Europeană a drepturilor omului 7
1.2. Protocolul nr. 11 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 8
1.3. Sistemul de organizare al Curţii 9
1.3.1.Judecătorii 9
1.3.2.Vicepreşedinţii 11
1.3.3.Grefa 12
1.3.4. Structura Curţii 12
1.4. Funcţionarea Curţii 15
1.5. Procedura în faţa Curţii 16
1.5.1. Reguli generale 16
1.5.2. Procedura de examinare a admisibilităţii 18
1.5.3 Procedura referitoare la fond 19
1.5.4. Audierea 19
1.5.5. Procedura în fata Marii Camere 20
1.6.Hotărârile Curţii 21
1.7. Avizele consultative 22
CAPITOLUL II 23
MECANISMUL DE PROTECŢIE ŞI 23
PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 23
2.1. Structura mecanismului de control 23
2.2.Curtea Europeană a Drepturilor Omului 24
2.3. Procedura în faţa Curţii Europene a drepturilor omului 26
2.4. Obligaţiile ce revin statelor în urma hotărârilor de condamnare pronunţate 32
2.5. Obligaţiile care revin statelor în cursul executării hotărârilor Curţii Europene 35
2.6. Riscuri care decurg pentru state din neexecutarea corespunzătoare 38
2.7. Sistemul de sancţiuni 39
CAPITOLUL III 41
AUTORITATEA DISPOZIŢIILOR CONVENŢIEI EUROPENE ŞI EFECTUL JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 41
3.1. Aplicabilitatea simultană şi omogenă în dreptul intern a surselor normative şi jurisprudenţiale de la Strasbourg 41
3.2. Aplicarea Convenţiei Europene în dreptul intern 41
3.3. Efectul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra sistemelor naţionale 44
3.3.1. Consideraţii introductive 44
3.3.2. Forţa obligatorie a hotărârilor Curţii Europene 46
3.3.3. Caracterul declarativ al hotărârilor Curţii Europene 47
3.3.4. Hotărârea Curţii Europene - obligaţie de rezultat 49
3.3.5. Autoritatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 52
3.3.6. Influenţa autorităţii hotărârilor Curţii Europene asupra dreptului naţional 53
3.3.7. Publicarea şi difuzarea normelor Convenţiei europene şi protocoalelor şi a jurisprudenţei Curţii Europene 54
CAPITOLUL IV 56
HOTĂRÂRILOR CURŢII EUROPENE ÎN RAPORT CU SISTEMELE NAŢIONALE ALE STATELOR PĂRŢI 56
4.1. Situaţii naţionale 56
4.2. Austria 57
4.3. Belgia 60
4.4. Olanda 63
4.5. Franţa 65
4.6. Germania 69
4.7. Marea Britanie 73
4.8. România 75
4.5.7.6. Poziţia în dreptul intern a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului 75
CAPITOLUL V 78
EXECUTAREA UNOR HOTĂRÂRI PRONUNŢATE DE CURTEA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 78
5.1. Consideraţii introductive 78
5.2. CauzaVasilescu contra României 81
5.3. Cauza Brumărescu contra României 85
5.4. Cauza Petra contra România 90
5.5. Cazul Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu contra România 93
5.6. Cauza Dalban contra României 98
5.7. Scurte consideraţii pe marginea cazuisticii româneşti privind cuantumul despăgubirilor 101
5.8. Redeschiderea procedurilor jurisdicţionale naţionale şi executarea României 106
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 109
BIBLIOGRAFIE 111


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu există decât dacă practică recu¬noaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor omului. Drepturile şi libertăţile funda¬mentale reprezintă patrimoniul juridic comun al umanităţii, pentru că ele se referă la valori universal recunoscute în relaţiile internaţionale.
Ideea că individul, ca fiinţă umană, are drepturi imanente, deci intrinseci acestei calităţi, are origini îndepărtate. Sunt autori care consideră că grija pentru protecţia drepturilor omului îşi are originea în instituţiile Greciei antice. S-a susţinut că istoria drepturilor omului se confundă chiar cu istoria omenirii, că a fost determinată de întreaga evoluţie a gândirii şi aplicării ei practice. Potrivit altor opinii, originile drepturilor omului nu pot fi situate în timp decât dacă se are în vedere condiţia fundamentală a lor, respectiv apariţia ideilor de libertate şi egalitate. Aspiraţiile profunde pentru libertate şi egalitate şi-au găsit exprimarea în formulările realizate de marile spirite care au intuit că binele fiecăruia nu se poate materializa decât în forma binelui social, adică respectarea binelui altuia 
Antichitatea a fost marcată de viziuni filosofice care au avut în centrul preocupării lor omul. Protagoras , Aristotel , Platon , filosofii stoici Zenon sau Seneca au dat expresie, în formule diferite, viziunii referitoare la om ca fiinţă socială, înzestrată cu prerogative drepturi şi libertăţi individuale. La rândul său, Roma în perioada antică recunoştea drepturile cetăţenilor romani de a participa la viaţa publică pe aceeaşi linie cu cei din Grecia antică.
În evoluţia societăţii umane, Creştinismul a determinat o revoluţie profundă în gândire şi în comportamentul oamenilor, a schimbat fundamental societatea omenească. Viziunea creştină a înălţat dragostea pentru Dumnezeu şi pentru oameni la rangul de reper central: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi Fiinţa umană, concepută după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu, este situată în centrul mesajului creştin. Sub inspiraţie evanghelică a fost afirmată unitatea speciei umane, egalitatea de inspira ţie divină a oamenilor Toate valorile şi normele fundamentale, demnitatea şi libertatea inalienabile omului se regăsesc în preceptele de bază ale Creştinismului: „Credinţa, nădejdea, dragostea. Dar mai mare dintre acestea este dragostea." Toţi oamenii astfel sunt egali în faţa lui Dumnezeu.
Un reper important 1-a constituit edictarea în Anglia, în 1215, a documentului „Magna Carta Libertatum", care schiţează o serie de elemente ale unei protecţii juridice a persoanei umane.
Ultima parte a secolului al XVIII-lea a fost marcată de două evenimente care au avut o influenţă determinantă asupra evoluţiei ulterioare a drepturilor omului. Este vorba despre rebeliunea coloniilor engleze din America de Nord împotriva Marii Britanii din 1776 şi Revoluţia Franceză din 1789 
Ca urmare a acestor evoluţii, individului i se recunosc drepturi inerente persoanei sale, independent de condiţia sa socială, drepturi inalienabile şi sacre, opozabile în orice împrejurare societăţii şi puterii, în acelaşi timp, este consacrată primordialitatea legii. Orice conflict în impunerea drepturilor trebuie soluţionat printr-o aplicare independentă şi imparţială a legii, conform unor proceduri prestabilite. Impactul acestor evoluţii istorice s-a reflectat în conţinutul Constituţiilor adoptate, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima parte a secolului al XlX-lea. Astfel, după Constituţiile americană şi franceză, au fost adoptate Constituţii care au proclamat drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului în Olanda (1798), Suedia (1809), Spania (1812), Belgia (1831), Sardinia (1848) etc.
Un domeniu în care secolul al XIX-lea a marcat un progres în codificarea internaţională a normelor de protecţie a drepturilor omului 1-a constituit dreptul umanitar şi protecţia victimelor războaielor.


Fisiere în arhivă (2):

  • Curtea Europeana a Drepturilor Omului
    • COPERTA.doc
    • TEMA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!