Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SALARIILE 
1.1. Salariul – preţul muncii 5
1.2. Calculul salariilor 12
CAPITOLUL II. CONTABILITATEA DATORIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CU SALARIAŢII LA SC LACTOGEN SERV SRL 
2.1. Datoriile sociale 21
2.2. Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale pe exemplul SC LACTOGEN SERV SRL 27
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
BIBLIOGRAFIE 46


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei Pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o acţiune de maximă importanţă şi actualitate, ce trebuie susţinută de toţi chemaţi prin natura profesiei, să o facă.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii economice, la nivel micro şi macroeconomic, este nevoie de modificări asupra structurilor economice, sociale şi politice. În temeiul economiei de piaţă, bazată pe libera iniţiativă, agentul economic este liber să cheltuiască, să utilizeze, să producă şi să economisească resursele de care dispune, cât şi cum consideră de cuviinţă şi să-şi urmărească propriile interese, în contextul general al armonizării acestora cu interesele şi nevoile reale ale societăţii.
Una dintre categoriile de resurse indispensabile în desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii unei firme este resursa umană. Corelate în permanenţă la dimensiunea, structura şi nevoile unui agent economic, resursele umane reprezintă elementul care asigură coeziunea, eficienţa şi stabilitatea acestui sistem dinamic real. Gradul de adâncire a diviziunii muncii, dar şi ceilalţi factori de producţie (capitalul şi natura), influenţează asigurarea compatibilităţii dintre componentele sistemului economic în general. De aceea, agentul economic este direct interesat de o gestiune precisă a efectivului de personal şi de structura acestuia, de organizarea sistemului de remuneraţie în corelaţie cu resursele financiare disponibile, performanţele şi eficienţa în muncă.
Scopul tezei Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze importanţa pe care o are astăzi contabilitatea pentru cunoaşterea situaţiei şi conducerea activităţii economice, precum şi locul important pe care trebuie să-l ocupe contabilitatea în pregătirea specialiştilor din domeniul economic.Lucrarea de faţă este elaborată pe baza prevederilor Legii Contabilităţii. Cunoştinţele de contabilitate trebuie posedate nu numai de către cei ce administrează şi răspund de patrimoniul economic.
Sarcinile au rezultat din scopul determinat:
- Determinarea importanţei nivelului salariului pentru angajator şi angajaţi;
- Studierea metodelor de calcul al salariilor;
- Studiu de caz privind contabilitatea datoriilor privind decontările cu salariaţii la SC Lactogen Serv SRL.
Suportul metodologic al lucrării este dat de informaţiile furnizate de materialul bibliografic care face parte din prezenta lucrare, cel mai des utlizate în teză sunt lucrările următorilor savanţi: Angelescu C., Ciucur D., Dobrota N., Dracea R., Cristea M., Drehuţa E., Neamţu Gh., Voicu E., Nicolae G.
Astăzi, orice agent economic este un important contribuabil în economia românească datorită tuturor obligaţiilor de plată la bugetul de stat.
Structura tezei Pe parcursul proiectului este dezbătută pe larg problema salarizării, din punctul de vedere al salariatului, dar şi al angajatorului. Lucrarea este structurată în două capitole astfel: primul capitol abordează elemente teoretice şi metodologice privind salariile iar cel de-al doilea descrie modul de contabilizare a acestora.
Detaliat se poate menţiona că în primul capitol autorul s-a orientat spre : importanţa salariului ca preţul muncii şi metodologiil şi procedurile de calcul al salariile.
In capitolul doi se vorbeşte mai amănunţit asupra conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale pe exemplul SC Lactogen Serv SRL.
CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SALARIILE
1.1. Salariul – Preţul muncii
Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.
Salariul – constituie orice recompensă sau venit calculat în conformitate cu contractul individual de muncă, de patron sau de organul împuternicit de acesta angajatului pentru munca prestată şi depinde de sistemul de salarizare care include formele de salarizare, sistemul de tarife, de sporuri şi alte elemente [13, p.57].
Munca este retribuită pe unitate de timp, în acord sau conform altor sisteme de retribuire. Salarizarea angajaţilor din sfera bugetară se efectuează în baza Reţelei tarifare unice de salarizare.
Statul garantează şi reglementează mărimea minimă a salariului, a unor adaosuri si sporuri cu caracter compensatoriu, care se stabilesc, după caz, în raport cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, vechimea de muncă şi poartă un caracter de stimulare sau compensare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Datoriile Privind Decontarile cu Personalul - Auditul, Contabilitatea Lor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!