Daunatorilor din plantatiile de vita de vie si combaterea lor

Cuprins licenta Cum descarc?

PARTEA I-A -  CONSIDERAsII GENERALE
INTRODUCERE .
CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR PRIVIND
PRINCIPALII DAUNATORI DIN PLANTAsIILE DE VIsA DE VIE ..
1.1. Istoricul cercetarilor asupra principalelor specii daunatoare in plantasiile de visa de vie
in sara noastra ...
1.2. Istoricul cercetarilor asupra principalelor specii daunatoare in plantasiile de visa de vie
din lume ...
CAPITOLUL 2. CADRUL NATURAL AL SC VINCON VRANCEA .
2.1 Scurt istoric privind constituire a societasii .
2.2. Condisii naturale 
2.3. Condisii climatice ...
2.4. Condisii pedoclimatice si agrochimice ...
PARTEA A II-A -  CONTRIBUsII PROPRII
CAPITOLUL 3. SCOPUL, MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE 
3.1. Scopul si obiectivele cercetarilor ...
3.2. Colectarea materialului entomologic ..
3.3. Estimarea densitasii numerice, a daunelor si pagubelor .
CAPITOLUL 4. PRINCIPALII DAUNATORI SEMNALATI IN PLANTAsIILE DE
VIsA DE VIE. ..
4.1. Lobesia botrana -  molia verde a strugurilor ...
4.1.1.Ciclul evolutiv si avertizarea speciei Lobesia botrana Den et Schiff., in
plantasiile de visa de vie in anul 2011 
4.2. Eupoecilia ambiguella -  molia bruna a strugurilor 
4.3. Tetranychus urticae Koch -  acarianul rosu comun 
4.4. Eriophyes vitis Nal. -  acarianul galicol al visei de vie ... ...
4.5. tigararul - Byctiscus betulae L 
4.6. Combaterea integrata a principalilor daunatori din plantasiile de visa de vie .
4.6.1. Metode agrofitotehnice 
4.6.2. Metode fizico-chimice .
4.6.3. Metode biologice .
4.7. Observasii privind principalii daunatori semnalasi in plantasiile viticole ...
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE .


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Agricultura sec. XX, pe langa preocuparile tot mai intense de a obsine recolte cat mai
mari pe unitatea de suprafasa, a dus insa, implicit, la cresterea pana la insuportabilitate pentru
mediu si pentru sanatatea omului, a utilizarii pesticidelor, ingrasamintelor si altor substanse
chimic active, ale caror neajunsuri sunt bine cunoscute.
Caracteristica principala a primului deceniu al sec. XXI, este manifestarea unor atitudini
globale fasa de mediul inconjurator si fasa de sanatatea omului, prin exploatarea durabila a
resurselor naturale si indeosebi ale agriculturii, ca factor esensial in modificarea mediului.
In acest context, in ultimii ani au aparut alternative in ceea ce priveste practicarea
agriculturii convensionale, cea mai moderna metoda de exploatare durabila a agroecosistemelor
fiind agricultura biologica (ecologica sau organica).
In exploatarea convensionala a agroecosistemelor, veriga tehnologica de protecsie a
plantelor reprezinta principala sursa de poluare a mediului cu pesticide de sinteza.
Exploatarea intensiva a plantasiilor, bazata pe utilizarea ingrasamintelor chimice,
erbicidelor si pesticidelor, situeaza viticultura intre sectoarele economice cu o activitate poluanta
semnificativa. Intrucat gradul de utilizare a substanselor chimice in viticultura creste odata cu
potensialul financiar al agensilor economici, este de asteptat ca, pe viitor, in absensa unor
tehnologii alternative ecologice, in arealele podgoriilor noastre sa apara situasii identice celor din
sarile industrializate, unde utilizarea excesiva a erbicidelor si ingrasamintelor a dus la poluarea
panzei de apa freatica din zonele viticole (Cote d'Ore si Beaujolais - Fransa).
Este recunoscut de asemenea faptul ca, acumularea mai multor pesticide in organismul
uman (indeosebi in sesutul adipos) este consecinsa expunerii la acesti poluansi de mediu prin
consumul de apa si alimente contaminate.
Utilizarea repetata doar a mijloacelor chimice de combatere (chimioterapie) pentru
protejarea plantelor impotriva daunatorilor si agensilor fitopatogeni, a determinat, pe de o parte,
transformarea unor specii inofensive in daunatori cheie, iar pe de alta parte, aparisia fenomenului
de rezistensa la pesticide. Astfel, in timp s-a ajuns la folosirea unor cantitasi exagerate de
pesticide, cu repercusiuni asupra costului verigii tehnologice de protecsie a plantelor, dar si
asupra sanatasii consumatorului si a mediului inconjurator.
In anumite condisii, plantasiile de visa de vie pot fi atacate de numerosi daunatori ce
aparsin ordinului Lepidoptera din familia Cochylidae: Eupoecilia ambiguella (molia bruna a
strugurilor), din familia Tortricidae: Lobesia botrana (molia verde a strugurilor) si Sparganothis
pitteriana (molia frunzelor de visa de vie); ordinul Coleoptera familia Scarabaeidae: Lethrus
apterus (forfecarul), Polyphylla fullo (carabusul marmorat), Anomala solida (carabuselul verde
al visei de vie); ordinul Acari, familia Tetranychidae: Tetranychus urticae (acarianul rosu
comun), familia Eriophiydae: Eriophys vitis (acarianul galicol al visei de vie).
Scopul lucrarii este cunoasterea biologiei, ecologiei si combaterii integrate a daunatorilor
din plantasiile de visa de vie.
Observasiile asupra principalilor daunatori din plantasiile de visa de vie s-au efectuat in
cadrul societatii SC Vincon Vrancea SA, Ferma nr.10 Grebanu, in perioada 2011-2012.
Daunatorii luasi in studiu au fost:
 Tetranychus urticae (acarianul rosu comun),
 Eriophys vitis (acarianul galicol al visei de vie)
 Lobesia botrana (molia verde a strugurilor)
 Byctiscus betulae (sigararul)
Obiectivele urmarite sunt urmatoarele:
1. Stabilirea principalelor insecte daunatoare din plantasiile de visa de vie si observasii
asupra biologiei si ecologiei daunatorilor semnalasi in cadrul SC Vincon Vrancea SA;
2. Observasii privind dinamica si gradul de atac al daunatorilor, in funcsie de principalii
factori ecologici;
3. Observasii privind combaterea integrata prin metodele: agrofitotehnice, fizicomecanice,
biologice si chimice si eficacitatea produselor aplicate.


Fisiere in arhiva (1):

  • Daunatorilor din plantatiile de vita de vie si combaterea lor.pdf

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Baicu T., Savescu A., 1986 - Viticultura. Sisteme de combatere integrata a bolilor si
daunatorilor pe culturi. Editura Ceres, Bucuresti.
2. Chiochia V., Isac G., Stan G., 1992 - Tehnologii de crestere industriala a catorva specii de
insecte auxiliare folosite in combaterea biologica a daunatorilor, Editura Ceres, Bucuresti.
3. Davidescu D.,Davidescu V., 1994 - Agricultura biologica - o varianta pentru expoatasiile
mici si mijlocii, Editura Ceres, Bucuresti.
4. Filip I., Aurora Ranca, Florica Gulua, 2007 - Sistem de combatere integrata al moliei
strugurilor in viticultura. Cartea Universitara, Bucuresti.
5. Georgescu T., Talmaciu M., Alexa Claudiu, 2003 - Daunatorii plantelor horticole.
Prevenire si combatere, Editura Pim, Iasi.
6. Georgescu T., Talmaciu M., 1994 - Protecsia plantelor viticole si pomicole. Entomologie.
Uz intern, U.S.A.M.V. Iasi.
7. Lazar Al., I. Bobes, I. Comes, A. Dracea, M. Hatmanu, 1977 - Fitopatologie. Editura
Didactica si Pedagogica, Bucuresti.
8. Mirica I., Mirica Afrodita, 1976 - Combaterea bolilor si daunaorilor la visa de vie. Editura
Ceres, Bucuresti.
9. Mustea M., 2004 -  Viticultura. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi
10. Panin S., 1952 - Fauna Republicii Populare Romane. Insecta, vol X., fasc. 1, Ord.
Coleoptera, fam. Carabidae. Editura Academiei R.P.R.
11. Rogojanu V., Perju T., 1979 - Determinator pentru recunoasterea daunatorilor plantelor
cultivate. Editura Ceres, Bucuresti.
12. Rosca I., 2001 - Entomologie generala. Editura Sylvi, Bucuresti.
13. Rosca I., Oltean I., Mitrea I., Talmaciu M., Petanec D., Bunescu H., Istrate Rada,
Talmaciu Nela, Stan C., Micu Lavinia, 2011 - Tratat de entomologie generala si speciala
Editura Alpha MDN, Buzau.
14. Sapunaru T., Hatman M., Filipescu C., Iacob V., Ulea E., Georgescu T., Talmaciu M.,
2006 - Spreading of crop pests and diseases in Moldavia, during 2001-2005. Cercetari
Agronomice in Moldova, Vol. 39, No. 4:55-79
15. Savescu A. si colab., 1968 - Combaterea biologica a daunatorilor si bolilor plantelor de
cultura. Editura Agrosilvica, Bucuresti.
16. Savescu A. Si colab., 1969 - Prognoza si avertizarea in protecsia plantelor. Editura
Agrosilvica, Bucuresti, p. 31-133.
17. Savescu A., Rafaila C., 1978 - Prognoza in protecsia plantelor, Editura Ceres, Bucuresti.
18. Schiopu D., 1995 - Ecologie si protecsia mediului. Curs. Universitatea de Stiinse Agricole
Bucuresti.
19. Teodorescu I., 1982 - Combaterea biologica a daunatorilor cu ajutorul insectelor
entomofage. Natura, nr. 2, p. 25-31.
20. Talmaciu M., Georgescu T., 1998 - Fauna de carabide (Coleoptera-Carabidae) din
plantasiile de visa de vie din Moldova. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi.
21. Talmaciu M., Talmaciu N., Herea M., 2010 -  Comparative research on the structure and
abundance of beetles in some orchards. Annals Univ. of Craiova, vol.40, 2, 154-159.
22. Talmaciu, M., Nela Talmaciu, A. Diaconu, Ar. Irimia. 2006 - Contributions on knowing
the structure, dynamics and abundance of coleopteres (Coleoptera) species in apple-trees
plantations. Cercetari Agronomice in Moldova. 3 (127): 33-39
23. sardea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie, vol. 1. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi
24. sardea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie, vol. 2. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi
25. sardea C., Dejeu L., 1995 - Viticultura. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti.
26. Ulea E., 2003 - Fitopatologie. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iasi.
27. Ulea E., 2003 - Declinul plantasiilor viticole. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iasi.
28. Varvara M., Talmaciu M., Georgescu T., - Diversitatea carabidelor (ord. Coleoptera -
Carabidae) in cultura visei de vie din Moldova. Lucr.st., anul XXVIII, Iasi, 1995
29. ***.1980 - Metodici de prognoza si avertizare a tratamentelor impotriva bolilor si
daunatorilor plantelor de cultura. Centrul de Material Didactic si Propaganda Agricola,
Bucuresti.
30. ***.2005 - Codexul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate in Romania.
Ministerul Agriculturii si AIimentatiei, Bucuresti.
31. ***.2011 - Codexul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate in Romania.
Ministerul Agriculturii si AIimentatiei, Bucuresti.
32. www.INRA.fr -  Institut Nationel de la Recherche Agronomique, France
33. www.tuinadvies.be/dieren_druivenbladgalmijt.htm
34. www.enny.tfrec.wsu.edu/opm/displaySpecies


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!