Decizia Administrativă în Contextul Politicii de Dezvoltare Regională

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 4
Regiunea – nivel administrativ intermediar în societatea modernă 4
1.1 Concepte specifice dezvoltării regionale. Regiune. Regionalism. Regionalizare 4
1.2 Caracteristici ale dezvoltării regionale 9
1.3 Managementul dezvoltării locale şi dezvoltării regionale 10
CAPITOLUL II 13
Caracterizarea procesului decizional-administrativ în contextul politicii de dezvoltare regională 13
2.1 Politica de dezvoltare regională 13
2.1.1 Cadrul legal şi instituţional al politicii de dezvoltare regională 15
2.1.2 Instrumente de implementare a politicii de dezvoltare regională 18
2.2 Conţinutul procesului decizional-administrativ 21
2.2.1 Conceptul de decizie administrativă 21
2.2.2 Clasificarea şi trăsăturile deciziilor administrative 22
2.3 Reflectarea deciziilor administrative în strategia de dezvoltare regională 28
CAPITOLUL III Decizia administrativă şi planificarea regională 30
3.1 Principiile dezvoltării regionale şi dezvoltarea comunitară 30
3.2 Planul de dezvoltare regională 32
3.3 Studiu de caz „Decizia administrativă şi politica regională în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi” 34
3.3.1 Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă 34
3.3.2 Proiecte de dezvoltare regională elaborate în perioada 2005-2010 35
3.3.3 Planul Integrat de Dezvoltare a Polului de Creştere Iaşi- parteneriat public Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi 39
Concluzii şi propuneri 41
BIBLIOGRAFIE 44
Listă figuri şi tabele
Figura 2. 1 Etapele deciziei administrative 22
Figura 2. 2 Trăsături ale deciziei administrative 23
Figura 3. 1 Documente ce stau la baza principiilor directoare ale dezvoltării regionale 31
Figura 3. 2 Obiective de investiţii în derulare 37
Figura 3. 3 Surse de finanţare 38
Tabel 3. 1 Proiecte de dezvoltare regională implementate de Consiliul Judeţean Iaşi 36


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I 
Regiunea – nivel administrativ intermediar în societatea modernă
1.1 Concepte specifice dezvoltării regionale. Regiune. Regionalism. Regionalizare
Noţiunea de regiune a fost definită în moduri diferite de către diverse organisme regionale. Parlamentului European defineşte regiunea ca fiind un teritoriu care alcătuieşte, din punct de vedere geografic, o unitate netă, un ansamblu de teritorii în care populaţia are caracteristici comune şi urmăreşte să-şi păstreze specificitatea, dezvoltând-o în dorinţa de a progresa economic, social, cultural etc. Conform Adunării Regiunilor Europei, regiunea este o entitate politică, inferioară statului, condusă de un guvern cu anumite competenţe şi responsabilităţi în faţa unei adunări alese democratic.
Profesorul Profiroiu defineşte „regiunea este un element fundamental cu înţelesuri diferite.” Prin termenul de regiune înţelegem un teritoriu sau o zonă cu caracteristici distincte, propriii, care îi conferă o unitate semnificativă deosebită, distingându-se de restul zonelor învecinate. Delimitarea unei regiuni se poate realiza ţinând cont de criterii diverse, printre care cele mai relevante ar fi: caracteristici fizice, atribute socio-economice, limbă, tradiţii etc. 
O situaţie similară se întâlneşte la numărul tipurilor de regiuni, ele putând fi: regiuni politice, geografice, istorice, naturale, subdezvoltate etc. În ceea ce priveşte regiunile politice ale unui stat ele se află la limita dintre statele federale şi unitare, având propriile competenţe în domeniul legislativ şi executiv, sistemul judecătoresc aparţinând statului central. Exemple de regiuni politici: Spania, Italia. Regiunile încorporate reprezintă rezultatul creării unui singur stat prin unificarea altor state, dar care au în continuare un anumit nivel de individualitate, spre exemplu: Marea Britanie. Regiunile diversificate nu sunt delimitate doar conform criteriilor politice sau teritoriale cu ţin cont şi de alte aspecte precum cultura sau limba. În acest sens, un exemplu elocvent este Belgia, înainte de procesul de federalizare.
Cât despre clasicele regiuni administrative, acestea sunt create prin descentralizarea teritoriilor autonome din punct de vedere administrativ: Franţa.
De altfel, împărţirea „clasică” a regiunilor distinge trei categorii existente astfel:
• Regiuni omogene;
• Regiuni polarizate (nodale);
• Regiuni pentru programare (planificare).
Caracteristica de omogenitate a regiunii presupune existenţa caracteristicilor de unificare, potrivit unor criterii comune: economic, geografic, socio-politic etc., în timp ce în cazul regiunilor polarizate, nodale, interesul de uniformitate nu este central, ci, dimpotrivă, coeziunea dintre relaţiile polarizate către un nod central. În ceea ce priveşte regiunile programate, unitatea este dată de un cadru instituţional-administrativ şi de programe şi politice comune de dezvoltare regională.
Este de la sine înţeles că fiecare teritoriu naţional poate face obiectul, pe aceste baze, al unor decupaje multiple, dar regiunea plan prezintă cadrul cel mai potrivit de condus, deoarece decupajul administrativ în vigoare, chiar dacă artificial şi criticabil, furnizează baza planificării regionale şi posedă din acest motiv propria să coerenţă. 
De altfel, regiunii plan i se potriveşte cel mai bine şi definiţia adoptată de Adunarea Regiunilor Europei în Declaraţia asupra Regionalismului în Europa, adoptată din 1996, prin care regiunea reprezintă entitatea publică teritorială corespunzătoare nivelului imediat inferior celui de stat şi dotată cu un guvern care dispune de puteri politice proprii. 
Referitor la competenţele regiunii, textul aceluiaşi document menţionează că ele pot viza:
• Politica economică regională;
• Amenajarea teritoriului, politica privind construcţiile şi locuinţele;
• Infrastructura de telecomunicaţii şi transporturi;
• Energie şi mediul;
• Agricultura şi piscicultura;
• Educaţia la toate nivelurile;
• Cultura şi media;
• Sănătate publică;
• Turismului şi sportul;
• Poliţie şi securitate publică.
În practica economică regiunea este definită din punct de vedere administrativ-teritorial ca fiind o porţiune a teritoriului unei ţări cu caracteristici distincte din punct de vedere istoric, cultural, social, economic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Decizia Administrativa in Contextul Politicii de Dezvoltare Regionala.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!