Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

Cuprins licență Cum descarc?

Listă de abrevieri 4
CAPITOLUL I. 6
ASPECTE PRIVIND RELAȚIILE DE FAMILIE ȘI INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI 6
1. Familia, fenomen social . Noţiunea sociologică şi juridică a familiei 6
2. Despre căsătorie şi efectele ei 9
2.1. Definirea noţiunii de căsătorie, natura ei juridică și caracterele juridice 9
2.2. Condițiile de fond și de formă a căsătoriei 12
2.3. Relaţiile personale dintre soţi 20
2.4. Relaţiile patrimoniale dintre soţi 21
CAPITOLUL II. 24
DIVORȚUL-MIJLOC DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI 24
1. Precizări prealabile 24
2. Noţiunea de desfacere a căsătoriei şi încadrarea ei juridică 25
3. Delimitarea desfacerii căsătoriei de alte noţiuni juridice 26
3.1. Încetarea căsătoriei 26
3.2. Separaţia de fapt 28
3.3. Desfiinţarea căsătoriei 29
4 . Cazurile de desfacere a căsătoriei 34
5. Prezentarea unor efecte ale divorţului 38
CAPITOLUL III. 45
DESFACEREA CĂSĂTORIEI PRIN PROCEDURA NOTARIALĂ 45
1. Precizări privind procedura specială a divorțului 45
3. Aspecte practice privind desfacerea notarială a căsătoriei cu minori 52
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 67


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți, în relațiile dintre soți precum și în exercițiul drepturilor față de copii, bărbatul și femeia având drepturi egale.
Cu toate că orice căsătorie se realizează pornind de la intenția celor 2 soți de a-și petrece întreaga viață împreună, din anumite motive atât subiective cât și obiective ea se poate desface prin divorț dacă există motive temeinice care au vătămat grav raporturile dintre soți și căsătoria nu mai poate continua. Concepțiile diferite în viața de familie pot fi un factor de creștere și dezvoltare, dar atunci când divergențele degenerează în opțiuni individualiste care nu pot fi negociate căsătoria va fi “aruncată” în pragul divorțului.
Divorțul trebuie privit ca pe o cale de a rezolva probleme majore în viața unor persoane, generate de căsătoria în care se află și de a ajunge la o stare de normalitate.
Acesta nu constituie o variantă optimă pentru a atinge un prag de răzbunare sau un avantaj material.
Decizia începerii divorțului ar trebui luată împreună cu partenerul de viață iar dezbaterile cu privire la realizarea divorțului, custodia copilului, împărțirea bunurilor comune precum și alte aspecte ar trebui să conducă la un acord comun cunoscut de soți, acord ce încurajează evitarea efectelor traumatizante inerente divorțului precum și a multor discuții în contradictoriu purtate în ședință publică.
Indiferent de problemele generate, soții nu ar trebui să uite că dincolo de conflict se va expune public viața personală a acestora, afectând într-o manieră sau alta și clipele frumoase ce dăinuiau căsătoria.
Prin prisma divorțului sunt evidențiate momentele mai puțin plăcute și ridicate pe un “podium” nemeritat. De aceea divorțul, care reprezintă și de această dată o manifestare de voință a părților ar trebui exercitat cu aceeași înțelepciune ca în momentul luării deciziei celor doi soți de a-și uni viețile.
Toate acestea sunt motive pentru care am dorit să dezbat această temă, complexitatea și importanța ei reprezentând aspecte care ar trebui să fie cunoscute de orice persoană.
CAPITOLUL I. 
ASPECTE PRIVIND RELAȚIILE DE FAMILIE ȘI INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI
Noțiunea de familie concepută ca “element fundamental și natural al societății” , în literatura juridică este privită ca o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează dintre bărbat și femeie, o realitate socială, prin comunitatea de viață ce se creează între soți, între parinți și copii, precum și între alte rude și totodată o realitate juridică, prin reglementările legii privitoare la familie .
Familia “nu este o entitate care trebuie să se distingă de membrii săi, ci în fiecare dintre membrii săi există o parte a personalității care este a familiei”. Prin “parte a personalității” trebuie sa se înțeleagă aspectul familiar al intereselor care alcătuiesc familia, interese ce sunt comune fiecărui membru al familiei și se concretizează prin însuși comuniunea de viață. Familia reprezintă calea pe care merg cel puțin două persoane în aceeași direcție și în același timp, având o motivație comună.
Din aceasta fac parte soții, părinții, copiii, precum și uneori, alte persoane între care există relații de rudenie. Luând naștere prin căsătorie, familia începe prin a fi formată din soți, devenind stabilizatorul instituției căsătoriei.
Instituțiile sunt un set de reguli formale sau informale generatoare de ordine în raporturile sociale. Ele reprezintă constrângeri create de indivizi pentru a da forma interacțiunii umane.
Căsătoria înseamnă mai mult decât contextul în care avem tendința de a o vedea ca pe ceva romantic. Ea implică seriozitate, o responsabilitate luată de partenerii care doresc sa-și unească viețile și nu în ultimul rând un jurământ depus unul față de celălalt, care trebuie respectat și neuitat.Este începutul unei vieți în doi, în care se va ține cont de o serie de reguli și norme de comportament moral și etic, norme ce vor asigura durabilitatea unei căsătorii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Desfacerea Casatoriei pe Cale Notariala.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
1. Bacaci, Alexandru, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012
2.Bodoaşcă, Teodor Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Editura Universal juridic, Bucureşti, 2012
3. Banciu, Adrian-Alexandru, Raporturile patriminiale dintre soţi potrivit noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011
4. Corhan, Adriana, Dreptul familiei. Teorie și practică, Editura Lumina Lex, București, 2009 
5. Emese, Florian, Dreptul familiei, ediţia a 4-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011
6. Frenţiu, Cristina Gabriela, Bogdan Dumitru Moloman, Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ediţia a III-a, revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod Civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
7. Filipescu, Ion, P, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006 
8. Leş, Ion, Tratat de drept procesual civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
9. Lupaşcu, Dan, Crăciunescu Cristiana, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
10. A. Pricopi, C. Pricopi “Dreptul familiei. Căsătoria”, Ed. Lumina Lex, București 2004
11. A. Stanoiu, M. Voinea “Sociologia familiei”, Ed. Univ. București, 1983
12. Al. Zaharia, “Drept procesual civil. Partea specială”, ediție revăzută și adăugită, Editura Universitară “Danubius” Galați, 2009
13. C. Hamangiu, I. Rosetti – Bălănescu, Al. Băicoianu, “Tratat de drept civil roman”, vol. III, Ed. All Beck, București, 1998
14. D. Tițian, A. Constantin, M. Cîrstea, “Codul familiei adnotat”,Ed. Hamangiu, București, 2007
15.Dumitru Lupulescu, Ana-Maria Lupulescu, “Dreptul familiei”, Editura C. H. Beck, București, 2006
16. Gabriela Lupşan, “Dreptul familiei – conform reglementării Noului Cod civil.”, note de curs, 2011
17. I.Albu, “Căsătoria în Dreptul Român”, Ed. Dacia, 1988
18. I. M. Rusu, “Procedura divorțului în dreptul românesc”, Ed. Rosetti, București, 2003
19. I.P.Filipescu, A.I. Filipescu, “Tratat de dreptul familiei”, ed.a VIII-a revăzută și completată, Ed. Universul Juridic, București, 2006
20. M. Avram, C. Nicolescu, “Regimuri matrimoniale”, Ed. Hamangiu, 2010
21. M. Banciu, “Dreptul familiei”, Editura Argonaut, București, 1998
22. M. Bădescu, “Drept constituțional și instituții politice”, Ed. Lumina Lex, București, 2001
23. Marcel Ioan Rusu, “Procedura divorțului în dreptul românesc”, Editura Rosetti, București, 2003
24. Milena Tomescu, “Dreptul familiei. Protecția copilului”, Editura All Beck, București, 2005
25. Paul Vasilescu, “Regimuri matrimoniale”, Editura Universul Juridic, București, 2009
26. Tudor Radu Popescu, “Dreptul familiei – Tratat”, vol.I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965
27. Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod civil: comentarii, Ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
28. Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, vol. 1, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012
29. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Noul Cod civil: întrebări şi răspunsuri pe înţelesul tuturor, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2011.
II. LEGISLAŢIE
- Constituţia României
- Codul familiei
- Cod civil
- Codul de procedură civilă
- Noul Cod civil
- Noul Cod de procedură civilă
- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
- Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă
- Legea nr. 146/1997 privind taxa judiciara de timbru
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!