Desfiintarea si Incetarea Casatoriei

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere.4
Capitolul I-Comparatie intre desfiintarea casatoriei si alte sanctiuni care pun capat casatoriei.5
Sectiunea I-Comparatie intre desfiintarea casatoriei si desfacerea casatoriei prin divort.5
Sectiunea a II-a-Comparatie intre desfiintarea casatoriei si incetarea casatoriei.9
Capitolul II-Desfiintarea casatoriei.12
Sectiunea I-Notiunea de nulitate.14
Sectiunea a II-a-Istoricul nulitatii casatoriei.16
? 1.Nulitatea casatoriei dupa reglementarea initiala in Codul Civil roman.16
? 2.Nulitatea casatoriei in reglementarea actuala.19
? 3.Proiectul noului cod civil privind nulitatea casatoriei.21
Sectiunea a III-a-Nulitatea absoluta.23
? 1.Cazuri de nulitate absoluta.24
? 2.Regimul juridic .36
Sectiunea a IV-a-Nulitatea relativa.40
? 1.Cazuri de nulitate relativa.40
? 2.Regimul juridic.45
Capitolul III-Efectele desfiintarii casatoriei.47
Sectiunea I-Efectele nulitatii casatoriei cu privire la relatiile dintre soti.47
? 1.Efectele nulitatii casatoriei cu privire la capacitatea de exercitiu.48
? 2.Efectele nulitatii casatoriei cu privire la relatiile patrimoniale dintre soti.48
Sectiunea a II-a-Efectele nulitatii casatoriei cu privire la relatiile dintre parinti si copii.49
? 1.Derogare de la nulitatea de drept comun.49
? 2.Efectele privind relatia parinti-copii.49
Sectiunea a III-a- Autoritatea hotararii judecatoresti in materia nulitatii casatoriei.50
Sectiunea a IV-a-Casatoria putativa.51
? 1.Notiune.Origine.Utilitate.51
? 2.Conditiile casatoriei putative.51
? 3.Efectele casatoriei putative.53
Capitolul IV-Incetarea casatoriei.57
Sectiunea I-Moartea unuia dintre soti.57
Sectiunea a II-a-Declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.60
Concluzii.66
Bibliografie.68


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
Opinia curenta afirma ca familia este cea mai fidela pastratoare a traditiilor, a valorilor nationale. Contrar acestor opinii, familia este mai putin "depozitara" si mai curand "barometrul" al schimbarilor sociale. 
Definitiile date familiei au incercat sa puna in evidenta o serie de aspecte de ordin structural si functional.Astfel,familia este un grup care isi are originea in casatorie, fiind alcatuita din sot, sotie si copiii nascuti din unirea lor (grup caruia i se pot adauga si alte rude) pe care ii unesc drepturile si obligatiile morale, juridice, economice, religioase si sociale .
Familia ca grup social a fost dintotdeauna influentata de contextul mai larg cultural, social, economic, politic al societatii in care s-a constituit. Unele dintre aceste influente au fost mai puternice, altele mai putin vizibile ca efect direct asupra familiei. Familia prin natura ei reuneste membri care au statuturi si roluri diferite, determinate atat de factori externi familiei, cat si de factori interni. Acest schimb natural intre exteriorul si interiorul familiei face ca substanta raporturilor familiale sa capete configuratii diferite in functie de caracteristicile societatii in care traiesc, dar si de modul de receptare a vietii in comun de catre fiecare membru in parte. Familia traditionala isi are baza organizarea si functionarea pe norme sociale si culturale predefinite. 
Rolurile erau preluate, nu erau negociate. Femeile odata casatorite, deja se conformau statutului de sotie si mama cu toate rolurile asociate prin norma culturala. In fapt norma socio-culturala impunea limite statutare. Aceste norme insa au cunoscut unele modificari odata cu jumatatea secolului XX, cand numarul femeilor care au intrat pe piata muncii a crescut, fapt care a continuat pana in prezent, si care a fost acompaniat de miscarile de emancipare a femeii, ce impuneau necesitatea reconsiderarii statutului femeii in societate si, implicit, si in familie. Cu alte cuvinte, ,,daca inainte femeile acceptau departajarea de roluri si complementaritatea de tip traditional, acum multe vad in complementaritatea de acest gen o mare inechitate si o situatie conflictuala" . 
S-ar putea afirma ca familia moderna apare odata cu reconsiderarea normei culturale si sociale generata de statutul femeii si cel al barbatului in societate si familie.
Capitolul I
Comparatie intre desfiintarea casatoriei si alte sanctiuni care pun capat casatoriei
Institutia casatoriei are, din punct de vedere al dreptului familiei, o importanta deosebita. Ea nu este, decat rezultatul unei lungi evolutii, prin care uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie si reglementata de normele imperative ale legii, fiind transformata intr-o institutie respectata si stabila. Legea vede casatoria cu multa favoare si o socoteste in principiu, ca o uniune definitiva, ce nu inceteaza decat prin decesul unuia dintre soti, si poate fi desfacuta, in cazuri exceptionale, prin divort (art. 37 C. familiei), legiuitorul prevazand in materie de divort o serie de masuri destinate a impiedica pe cat se poate desfacerea anticipata a casatoriilor (art. 38 alin. 1 C. familiei).
Deci pe langa nulitate, care desfiinteaza casatoria ca urmare a nerespectarii unor cerinte prevazute de lege, cu privire la incheierea acesteia (art. 19 si art. 21 C. familiei), Codul familiei mai reglementeaza alte doua institutii juridice care pun capat casatoriei, si anume divortul si decesul unuia dintre soti.
Sectiunea I.Comparatie intre desfiintarea casatoriei si desfacerea casatoriei prin divort
Daca examinam nulitatea casatoriei in contextul reglementarilor referitoare la incheierea si desfacerea casatoriei putem observa, mai intai, ca legiuitorul a conceput-o ca o ,,masura extrema" pe care a incercat pe cat posibil, sa o evite si, apoi ca, a reglementat-o in paralel cu o alta modalitate de disolutiune a casatoriei, respectiv divortul.
Tocmai datorita faptului ca nulitatea este, asa cum a fost calificata, ,,o masura extrema", legiuitorul a reglementat amanuntit formalitatile si verificarile prealabile incheierii casatoriei, a instituit solemnitatea si publicitatea celebrarii casatoriei si a conferit delegatului de stare civila dreptul de a refuza incheierea acesteia ori de cate ori acesta va constata neindeplinirea cerintelor legale (art. 15 C. fam.), indiferent daca este vorba de cerinte dirimante ori numai de cerinte prohibitive.


Fisiere in arhiva (1):

  • Desfiintarea si Incetarea Casatoriei.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Tratate, monografii, cursuri universitare si alte lucrari de specialitate
1. Albu I. - Casatoria in dreptul roman , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988;
2. Albu I. - Dreptul familiei, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1988;
3. Adrian Pricopi-Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
4. Anca P. - Persoana fizica in dreptul roman, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1972;
5. Anca P., Popescu T.R. - Teoria generala a obligatiilor, Editura Stiitifica, Bucuresti, 1968;
6. Bacaci Al. -Dreptul familiei, editia a III-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002;
7. Bacaci Al. - Dreptul familiei, Editura Alma Mater, Sibiu, 2005;
8. Beleiu Gh. - Dreptul civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Sansa, Bucuresti, 1995;
9. Beleiu Gh. - Dreptul civil.Teoria generala, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1987;
10. Calmuschi O. - Efectele casatoriei cu privire la raporturile personale dintre soti, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1981;
11. Cantacuzino M. B. -,Elementele dreptului civil, Editura All, Bucuresti, 1996.
12. Capitan H., Colin A. - Traite de droit civil , Librairie Dalloz, Paris, 1957;
13. Dan Lupascu - Dreptul familiei, Editura Lumina Lex, 2005;
14. Dan Lupascu - Dreptul familiei, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004
15. D. Lupulescu, A. M. Lupulescu - Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
16. Emese Florian - Dreptul familiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003;
17. Filipescu I. P., Filipescu A. I. - Tratat de dreptul familiei, Editia a VII-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002;
18. Filipescu I. P. - Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1982 ;
19. Filipescu I. P. - Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucuresti, 1998;
20. Filipescu I. P., Anca P. - Incheierea casatoriei si efectele ei, Editura Academiei, 1981;
21. Hamangiu C., Rosett-Balanescu I., Baicoianu A. - Tratat de drept civil, vol. I, Editura All, Bucuresti, 1996 ;
22. Ionascu A., Muresan M., Costin M., Ursa V. - Familia si rolul ei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975;
23. Ionascu A. - Drept civil, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1963;
24. Ionascu Tr. si altii - Tratat de drept civil. Partea generala, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1967;
25. Ion Dogaru - Elemente de dreptul familiei, Ed. Themis, Craiova, 2001;
26. Lupan E. - Drept civil - Partea generala, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1997;
27. Maria Harbada - Dreptul familiei si starea civila, Ed. Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, 2003;
28. Marty G., Reynaud P. - Droit civil, vol. I, Paris, Sirey, 1961;
29. Mazeaud L. H., Mazeaud J. - Lecons de droit civil, vol. II, Paris, Montchrestien, 1967;
30. Popescu T. R. - Drept civil, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1963;
31. Popescu T. R. - Dreptul familiei - Tratat, vol. I, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1965;
32. Reghini I. - Dreptul familiei, Editura Lex, Bucuresti, 1995;
33. Rucareanu I. - Casatoria in dreptul Republicii Socialiste Romania, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1964;
II. Articole si studii de specialitate
1. Albu I. - Nulitatea casatoriei in practica judiciara, in S.U.B.B., 1974;
2. Anca P. - Analiza cursului de dreptul familiei, de prof. T.R. Popescu, in S.C.J. nr. 2/1958;
3. Anca P. - Efectele juridice ale bunei-credinte in dreptul civil, in J.N. nr. 12/1965;
4. Banciu M. -Dreptul familiei.Teorie si practica, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998;
5. Campianu V. - Nevalabilitatea casatoriei, teza de doctorat, Cluj-Napoca, 1984;
6. Deak Fr. - Curs de drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1960;
7. D. Pavel - Infractiuni contra familiei in noul cod penal, in R.R.D. nr. 19/1969.
8. Filipescu I. P., Beleiu Gh. - Unele probleme privind nulitatile casatoriei ridicate in practica judiciara, in R.R.D. nr. 9/1971;
9. Marica P. - Cauzele de desfiintare a casatoriei in dreptul comparat, in S.C.J. nr.1/1971;
10. Mihuta I. G. - Repertoriu de practica judiciara, 1960 - 1975;
11. Mihuta I. - Incatcarea unor norme imperative. Nulitatea. Efecte , in R.R.D. nr. 12/1976;
12. Oprisan C. - Probleme ale lichidarii comunitatii de bunuri a sotilor in practica judecatoreasca si in literatura juridica de specialitate, in L.P. nr. 4/1960;
13. Pavel D. - Infractiuni contra familiei in noul Cod penal, in R.R.D. nr. 19/1969;
14. Pop T., in J.N. nr. 1/1963;
15. Protopopescu D., Rizeanu D. - Consideratii in legatura cu unele solutii in materie civila ale Tribunalului Suprem, in R.R.D., nr. 7/1976;
16. Serbanescu Sc. - Codul familiei comentat si adnotat, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1969;


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!