Dezvoltare Durabilă

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS:
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. REPERE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN UE 5
1.1. DEZVOLTAREA DURABILĂ: REPERE CONCEPTUALE. 5
1.2. INSTITUȚII ȘI STRATEGII EUROPENE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN FAȚA CRIZEI. 9
1.3. PROVOCĂRILE DEZVOLTĂRII DURABILE LA NIVEL EUROPEAN. 15
CAPITOLUL II: INFLUENȚA CRIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE 18
2.1. CAUZELE DECLANȘĂRII CRIZEI ECONOMICO-FINACIARE DIN 2008. 18
2.2. EVOLUȚIA CRIZEI ÎN EUROPA: EFECTE ȘI CONSECINȚE 25
2.3. MECANISME DE RASPUNS IN FATA CRIZEI: FINANŢAREA DEZVOLTĂRII DURABILE 33
CAPITOLUL III. MODALITĂȚILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A IMPACTULUI CRIZEI ȘI DE PERFECȚIONARE A POLITICILOR DE DEZVOLTARE DURABILA DIN PERSPECTIVA STRATEGIEI EUROPA 2020 40
3.1. PRIORITĂŢILE STRATEGIEI UE 2020 PE TERMEN LUNG 40
3.2. IEȘIREA DIN CRIZĂ: PRIMII PAȘI CĂTRE EUROPA 2020. 47
3.3. COMPETITIVITATEA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ŞI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CADRUL STRATEGIEI EUROPA 2020 51
CONCLUZII 64
BIBLIOGRAFIE 67
ANEXE 70


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele, modul de apariţie şi manifestări ale acestora, consecinţele lor. Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Ele au implicaţii majore în viaţa şi activitatea oamenilor, existând consecinţe şi urmări aproape întotdeauna nedorite.
Criza care a zguduit toate sistemele financiare ale lumii în ultimii 5 ani este imboldul de care avea nevoie economia mondială pentru a trece spre ceea ce specialiștii numesc dezvoltare sustenabilă. In ultimii 30 de ani PIB-ul mondial s-a dublat, dar creșterea economică inregistrată a avut la bază utilizarea neraționala a resurselor, care s-au diminuat dramatic. Ritmul actual al creșterii nu mai poate fi menținut, iar o soluție probabilă pentru ieșirea din impas este dezvoltarea durabilă.
Toate țările se află acum în așa zisa tranziție la dezvoltare durabilă, de consum redus de carbon și de aplicare a tehnologiilor verzi.
Dezvoltarea durabilă urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Măsurile în sine vizează creșterea profitului prin scăderea considerabilă a cheltuielilor de regie, de producție și de transport, pe scurt “să obții mai mult cu resurse mai puține”. 
Concret este vorba de:
- limitarea costurilor prin reducerea consumului de energie
- asigurarea unor sisteme producție și de transport mai eficiente
- folosirea materiilor prime la maximum și reducerea pierderilor de orice fel
Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai intre generații.
Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului, care caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic dar şi social.
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socioeconomică, al căror fundament il reprezintă in primul rand asigurarea unui echilibru intre sistemele socioeconomice și elementele capitalului natural.Dezvoltarea durabilă urmăreste și incearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situație in care se regăseste un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul inconjurător, economic sau social.
Criza economică curentă a desfiinţat soluţiile temporare care au dominat economia mondială începând cu mijlocul anilor 1980. Profiturile nu erau create prin producţie, ci prin circulaţie şi schimb. Fundamentaliştii pieţei laissez-faire din ultimii 20 de ani au picat testul realităţii. Dereglementarea financiară a creat premisele pentru acumularea unor poziţii riscante care au împins economia globală într-o deflaţie a datoriilor care poate fi contracarată numai prin inflaţia guvernamentală a datoriilor.
Mai mult decât atât, am dorit să reliefăm care au fost și sunt vulnerabilitățile statelor care au fost cele mai afectate de criză, pe do o parte și pe de altă parte am dorit să demonstrăm că influența crizei asupra dezvoltării durabile nu s-a manifestat cu foarte mare magnitudine în primii ani ai crizei, ci mai degrabă vom asista în următorii ani la influențe majore a acesteia supra ei.
Aderarea la UE a coincis prectic cu izbucnirea unei crize politice de durată, dar și criza financiară mondială, fapt care a făcut imposibile adoptarea unei strategii pentru perioada postaderare şi repoziţionarea României ca actor al Uniunii Europene.
Obiectivul de bază al tezei de licență îl constituie analiza dezvoltării durabile a UE, în perioada recentă de criză financiară și economică.
Obiectivele speciale ale tezei de licență, prin intermediul cărora s-a realizat scopul principal al analizei, au fost:
• Abordarea teoretic-conceptuală şi pragmatică a dezvoltării durabile;
• Premisele şi realizarea efectivă a politicilor de dezvoltare durabilă a UE;
• Priorităţile strategice ale de Dezvoltare durabilă a UE 2007-2013;
Structura lucrării se bazează pe evidențierea treptată a aspectelor teoretice privitor la dezvoltarea durabilă, în capitolul întâi și aspectele practice ale acesteia dezvoltate în capitolul doi și trei. 
Lucrarea se finalizează cu un set de concluzii din care rezultă actualitatea, complexitatea şi originalitatea cercetării, aportul personal în elaborarea acesteia. Această lucrare are la bază o bibliografie naţională şi internaţională de specialitate.
CAPITOLUL I. REPERE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN UE
1.1. Dezvoltarea durabilă: repere conceptuale.
Enunțat încă din anii 1970, în conditiile în care se anunța criza petrolieră și a resurselor naturale la nivel mondial, și apoi impus în context internațional sub egida ONU, prin Raportul Comisiei Brudtland (1987), conceptul dezvoltării durabile a cunoscut epoca sa de glorie în ultimul deceniu al secolului trecut. De ce s-a ajuns la nivel mondial la edificarea unor noi strategii durabile, este ușor de constatat, având în vedere contextul în care exploatare resurselor naturale s-a efectuat fără a fi luat în considerație limita acestora.
Prin documentele Conferinței Mondiale de la Rio de Janeiro din 1992 și apoi prin urmările sale, strategiile elaborate la nivel național în aplicarea Agendei 21 și alte asemenea demersuri i-au trasat conturul în planul realităților concrete. Pare evidentă și ampla dezbatere teoretică a acestui concept atât de important pentru evoluția globală a a sectorului social-economic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltare Durabila.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!