Dezvoltarea Competenței Sociale la Elevi în Cadrul Orelor de Educație Civică

Cuprins licență Cum descarc?

Adnotare 3
Introducere 5
Capitolul I: Delimitări conceptuale ale competenţei sociale
1.1 Conceptul de competenţă: definiţii, caracteristici, tipologii 9 
1.2 Specificul competenţei sociale 13
1.3 Componentele competenţei sociale 17 
Capitolul II: Repere psihopedagogice de formare a competenţei sociale la elevi
2.1 Pedagogia bazată pe competenţe – reper fundamental al competenţei sociale 21
2.2 Contribuţia disciplinei şcolare educaţia civică la formarea competenţei sociale 23
Capitolul III: Valorificarea practică a reperilor psihopedagogice în formarea competenţei 
sociale la elevi
3.1 Manifestările competenţei sociale la elevi 31
3.2 Strategii didactice de formare a competenţei sociale la elevi în cadrul orelor de educaţie
civică 34
3.3 Impactul strategiilor didactice interactive în formarea competenţei sociale la elevi 35
Concluzii şi recomandări 42
Bibliografie 44
Anexe 46


Extras din licență Cum descarc?

ADNOTARE
Lucrarea de faţă cu titlul “Dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de eduaţie civică”, elaborată de către Gobjila Cristina şi perfectată în municipiul Chişinău - 2013, constă din introducere, trei capitole şi concluzie. 
Fundamentarea teoretică se constituie în primele două capitole. 
În primul capitol “Delimitări conceptuale ale competenţei sociale” se examinează cadrul general al competenţei: definiţii, tipologii, caracteristici, precum şi specificul competenţei sociale şi componentele acesteia. 
Capitolul II “Repere psihopedagogice de formare a competenţei sociale la elevi” vizează aspectul psihopedagogic de formare a competenţei sociale la elevi, reper fundamental fiind o pedagogie bazată pe competenţe şi contribuţia disciplinei şcolare Educaţia civică în formarea şi dezvoltare competenţei date identificînd subcompetenţele şi conţinuturile tematice vizate.
Partea a doua a lucrării este constituită dintr-un demers de identificare a celor mai eficiente strategii de formare şi dezvoltarea a competenţei sociale la elevi în cadrul orelor de educaţie civică, ciclul gimnazial.
Lucrarea conţine 27 surse bibliografice. Deasemenea cuprinde 81 pagini în format A4, mai conţine 3 tabele, 4 diagrame şi 6 anexe.
Cuvintele – cheie: pedagogie, competenţă, competenţa socială, educaţie civică, strategie didactică, comunicare, asertivitate, empatie, interrelaţionare.
Scopul cercetării a fost de a determina cele mai eficiente strategii de dezvoltare a competenţei sociale la elevi în cadrul orelor de educaţie civică.
Obiectivele cercetării au fost urmatoarele:
- definirea conceptului de “ competenţă socială“;
- identificarea contribuţiei disciplinei educaţie civică la formarea competenţei sociale la elevi;
- precizarea particularităţilor competenţei sociale;
- evaluarea nivelului de dezvoltarea a competenţelor sociale în cadrul orelor de educaţie civică;
- elaborarea sugestiilor privind dezvoltarea competenţelor sociale la elevi în cadrul orelor de educaţie civică. 
ANNOTATION
The present work with the title “the development of social skills of students in civics classes”, elaborated by Gobjila Cristina and perfected in Municipiul Chisinau-2013, composed of introduction, three chapters and conclusion. The first chapter "Conceptual framework of social competence" se examinează cadrul general al competenţei: definition, types, characteristics, and specific social competence and its components.
Chapter II "Highlights pedagogical of formation of of social competence in students' aiming aspects psycho-pedagogical of social competence formation of students, fundamental benchmark is a pedagogy based on skills and contribution of school discipline. Civic education in training and competence development identified data in skills and thematic content covered. The second part of the paper consists of an approach to identify the most effective strategies for training and development of social competence in students in civics classes, middle school. 
The work contains 27 bibliographic sources. Also includes 81 A4 pages, also contains tables 3, 4 diagrams and 6 schedule.
Key words: pedagogy, competence, social competence, civic education, teaching strategy, communication, assertiveness, empathy, interrelationship.
The aim of the research was to determine the most effective strategies of development of social competence in students of civic education classes.
The research objectives were:
- Definition of "social competence";
- Identification of civic discipline contribution to the formation of social competence in students;
- Specification of the peculiarities of social competence;
- Evaluating the level of social skills development in civic education classes;
- Makes suggestions on the development of social skills in students in civics classes.
INTRODUCERE
Actualitatea temei. Transformările rapide care au loc în viaţa socială, economică şi culturală, impun schimbări şi în mediul educaţional, generînd modificări în conştiinţa şi comportamentul personalităţii. Aceste transformări implică toate aspectele educaţiei, inclusiv pe cel al educaţiei cetăţeanului - scop major al disciplinei Educaţie Civică. Ori, necesitatea unor cetăţeni activi, informaţi şi capabili de a se adapta la schimbările ce au loc, este mai pregnantă ca niciodată, iar, rolul educaţiei în dezvoltarea unor astfel de cetăţeni, este acum aproape universal recunoscut. În Concepţia dezvoltării Învăţământului din Republica Moldova, se menţionează că una din priorităţile educaţionale este aplicarea noilor tehnologii, orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor. La nivelul practicii educaţionale, formarea competenţelor este o problemă actuală şi destul de dificilă pentru majoritatea profesorilor, dar şi a membrilor comunităţii, acest domeniu fiind declarat drept unul dintre domeniile prioritare ale dezvoltării învăţămîntului din ţara noastră şi nu numai.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltarea Competentei Sociale la Elevi in Cadrul Orelor de Educatie Civica.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!