Dezvoltarea gândirii critice

Cuprins licență Cum descarc?

Preliminarii .2
I. COMPETENTA DE GANDIRE CRITICA: DEMERS CONCEPTUAL ... 2
I.1.Conceptul competentei de gandire critica ..2
I.2. Principii si componente strategice specifice formarii/dezvoltarii competentei de
gindire critica . 11
II. MODALITATI DE DEZVOLTARE A COMPETENTEI DE GINDIRE CRITICA LA ELEVII DE
LICEU IN CADRUL ORELOR DE ISTORIE ... 15
II.1. Strategii de dezvoltare a competentei de gindire critica in cadrul orelor de istorie la
treapta liceala 15
II.2. Demersul experimental privind dezvoltarea competentei de gandire critica...17
Concluzii . 29
B I B L I O G R A F I E ... 30


Extras din licență Cum descarc?

PRELIMINARII
Actualitatea cercetarii. Amploarea schimbarilor ce au loc in lume si in Republica Moldova
constituie o provocare pentru sistemul de invatamant.
In Conceptia dezvoltarii invatamantului in Republica Moldova se mentioneaza ca una din
prioritatile educationale este aplicarea noilor tehnologii orientate spre formarea, dezvoltarea
competentelor. Actiunile si realizarile obtinute in ultima perioada denota premise relevante pentru
modernizarea continua a sistemului de invatamant, avand la baza Programul de activitate a Guvernului
,,Modernizarea tarii -  bunastarea poporului", Planul de Actiuni ,,Republica Moldova -  Uniunea
Europeana- , Programul de modernizare a invatamantului pentru anii 2005-2015, Strategia Educatia
2020 si Codul Educatiei.
Modernizarea sistemului de invatamant este directionat spre racordarea rezultatelor activitatii la
cerintele statului, societatii, personalitatii formate in conditiile de liberalizare a economiei si a societatii.
Examinand sistemul de invatamant ca o resursa a dezvoltarii social economice, iar studiile cetateanului
ca baza pentru succesul lui social si profesional, se constata necesitatea revizuirii scopurilor educatiei
din mai multe motive:
1. Noua calitate a invatamantului este determinata de schimbarea caracterului relatiilor dintre
angajatori, scoala, familie, societate, stat, profesor si elev (U.Frevert). A fi concurential pe piata muncii,
unde, conform unor statistici a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), omul
isi schimba specialitatea in cariera sa profesionala nu mai putin de sapte ori, multe depind de atitudinile
lui de a insusi si dezvolta competente care pot fi utilizate sau transformate in functie de situatie.
2. Astazi scopul educatiei ne orienteaza spre a-i invata pe elevi sa dobandeasca cunostinte schimband
accentele in educatie, strategiile, metodele si tehnologiile de predare, criteriile si modalitatile de evaluare
care modifica stilul relatiilor profesor-elev, astfel, realizandu-se trecerea de la pedagogia autoritara la
pedagogia cooperarii, de la invatarea reproductiva la invatarea prin actiune, de la pedagogia memoriei
la pedagogia gandirii, de la pedagogia impunerii -  la pedagogia initiativei.
3. Tehnologiile educationale, care presupun o invatare mai intensa decat ceea ce propune norma
traditionala, genereaza discutii si contradictii. Specialistii care studiaza problemele dezvoltarii
intelectului (J. Piaget, D. Ausubel ) accentueaza ca factorul principal, care determina aceasta dezvoltare,
il constituie metodele de invatare si nu continutul. Astfel, tot mai mult se simte necesitatea de a oferi o
predare de calitate pentru un invatamant de calitate.
4. Implementarea Curriculumului Modernizat bazat pe formarea de competente a constituit un pas
inainte, dar care a ajuns sa fie interpretat gresit, continuturile recomandate fiind abordate ca obligatorii
de catre profesori, autori de manuale si de testari nationale, competentele ramanand in umbra. Scoala
noastra continua sa fie una ,,academica" punand accentul pe achizitionarea de informatii, cunostinte si
mai putin, pe pregatirea profesionala si formarea de competente profesionale.
5. Cresterea gradului de responsabilitate a scolii si incercarile de a raspunde noilor exigente pun in
evidenta problema unui invatamant axat pe competente si dezvoltarea gandirii critice.
Sintetizand preocuparile privind valorificarea personalitatii elevului si asigurarea unui invatamant de
calitate, remarcam una din prioritatile educatiei in mileniul trei -  formarea competentelor, in general, a
competentei de gandire critica, in special.
In baza premiselor si a contradictiilor identificate am dedus problema cercetarii: Pe ce repere
psihopedagogice si metodice trebuie sa se bazeze dezvoltarea competentei de gandire critica la elevi
astfel, incat aceasta sa fie in conformitate cu noile politici educationale pe plan national, mondial, si
conform nevoilor de dezvoltare a elevilor contemporani?
Scopul investigatiei consta in analiza conceptelor de gandire critica si a competentei de gandire critica
si valorizarea metodologica a acestora la orele de istorie, treapta liceala.
Obiectivele cercetarii:
1. Analiza literaturii de specialitatea referitoare la tema de cercetare;
2. Sistematizarea principiilor si a componentelor strategice specifice formarii/dezvoltarii gandirii
critice;
3. Elaborarea algoritmului de lucru pentru dezvoltarea la elevi a competentei de gandire critica;
4. Validarea experimentala a algoritmului de lucru pentru dezvoltarea competentei de gandire critica.
Valoarea practica este certificata de:
- Elaborarea unui sistem de sarcini care contribuie la dezvoltarea competentei de gandire critica la
liceeni prin aplicarea algoritmului de lucru in cadrul orelor de istorie.
- Utilizarea strategiilor de formare a competentei de gandire critica care se incadreaza perfect in
sistemul de invatare organizat pe clase si lectii: principii, etape, reguli, modalitati, tehnologii didactice
(PRES, jocul didactic, problematizarea; invatarea prin cooperare; eseul, controversa academica, notite
paralele, proiectul, conferinta de presa, interviul, discutia dirijata, s.a.)
Aplicarea unui sistem de indicatori care poate fi utilizat in scop de evaluare a nivelului de formare a
competentei de gandire critica util atat elevilor cat si profesorilor.
Metodologia cercetarii: Pentru realizarea cercetarii au fost aplicate metodele: metoda generalizarii
teoretice; analiza; interviul; colectarea informatiei prin conversatie, observare, chestionar, analiza
rezultatelor activitatii elevilor; experimentul didactic; analiza documentelor reglatorii; metoda
comparativ-istorica; prelucrarea si interpretarea datelor etc.
I. COMPETENTA DE GANDIRE CRITICA: DEMERS CONCEPTUAL
I.1.Conceptul competentei de gandire critica
Abordarea invatamantului in baza competentelor este generata de tendinte mondiale de integrare,
globalizare si armonizare a arhitecturii sistemului european de invatamant. In noile conditii o importanta
deosebita are complexul de cunostinte, abilitati, atitudini, comportamente. Problema achizitionarii
cunostintelor este o constanta in analiza procesului de formare a personalitatii. In secolul al XVI-lea,
Michel de Montaigne considera ca a ,,sti" pe dinafara nu inseamna a sti cu adevarat, ca singura educatie
valabila este cea pe care ne-o da practica si experienta vietii [16, pag. 27]. In secolul al XVII-lea, John
Locke era revoltat de formalismul steril al invatamantului. El situeaza cunostintele pe ultimul loc,
considerandu-le valoroase numai in masura in care servesc ,,altor destoinici mai importante", precum
virtutea si intelepciunea [ 12, p. 106].
In Anglia, secolul al XIX-lea, Herbert Spenser se intreba ce cunostinte merita ,mai mult sa fie insusite.
El propunea o selectie a disciplinelor si a cunostintelor cu valoare formativa, utile pregatirii pentru viata
[22, p.78].
Profesorul G. Vaideanu propune o ierarhie a obiectivelor plasand pe primul loc atitudinile [25, p.83]:
a. Atitudini si capacitati spirituale;
b. Priceperi si obisnuinte;
c. Cunostinte (concepte si metodologii).
Astazi, cand societatea se confrunta cu o criza de valori, consideram aceasta ierarhie foarte actuala, fara
a nega, in acelasi timp, rolul cunostintelor. Intr-o lume in care informatia inseamna putere, ar fi incorect
sa negam importanta cunostintelor in formarea intelectuala a fiintei umane. Pe de alta parte, ar fi absurd
ca, intr-o era a informaticii, sa mai sustinem idealul cunoasterii totale, mitul enciclopedismului.
G. Milaret propune o clasificare a tipurilor de cunostinte de care trebuie sa se tina seama in
determinarea continuturilor educatiei:
1. Cunostinte de baza, indispensabile adaptarii individului la conditiile vietii.
2. Cunostinte functionale, care ajuta la structurarea gandirii individului si permit asociatii, transferuri,
aplicatii.
3. Cunostinte care intr-un anumit moment al invatarii au un rol esential, dar temporar.
4. Cunostinte care produc placerea de a cunoaste, care atrag, focalizeaza atentia.
5. Cunostinte ,,sterile", care servesc mai mult la incadrarea memoriei [14, p.406].


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltarea gandirii critice.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Comenius, I.A. Arta didactica. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1975. 112 p.
2. Chomsky, N. Aspect of the Theory of Sintax. Cambridge: The M.I.T. Press, 1965. 251 p.
3. Cucos, C. Pedagogia. Editia a II revazuta si adaugata. Iasi: Colegum, Polirom, 2002. 463 p.
4. Curriculum modernizat la Istorie pentru clasele X-XII, Chsinau: Editura Stiinta, 2010. 24 p.
5. Delors, J. Comoara launtricp. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie
in secolul XXI. 1996. 297 p.
6. Dewey, J. Democratie si educatie. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1972.384p.
7. Dewey, J.Trei scrieri despre educatie. Bucurest: Editura Didactica si Pedagogica, 1977. 286 p.
8. Dictionar de psihologie. Edtura: Trei. 2006. 1360 p.
9. Ionescu, M., Radu, I. cooord. Didactica moderna. Cluj-Napoca: Dacia, editia a II-a revizuita, 2001.
242 p.
10. Joita, E. Educatia cognitiva, fundamente, metodologie. Colegium. Iasi: Polirom, 2002. 243p.
11. Larochelle M. & Desautels J. (2009) Constructivism and the "Great Divides". Constructivist
Foundations 4(2): 91- 99. Available
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/4/2/091.larochelle
12. Locke, J. Citeva cugetari asupra educatiei. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1971. 185 p.
13. Minder, M. Didactica functionala. Obiective, strategii, evaluare. Chisinau: Cartier, 2003. 342 p.
14. Milaret, G. Pedagogia generala. Paris: PUF, 1991. 594 p.
15. Momanu, M. Introducere in teoria educatiei. Iasi: Polirom, 2002. 171 p.
16. Montaigne, Michel. Eseuri. Bucuresti: Editura Stiintifica, 1971. 932 p.
17. Piaget, I., Chomsky, N. Teorii ale limbajului. Teorii ale invatarii. Bucuresti: Editura Politehnica,
1988. 325p.
18. Piaget, J. Psihologia copilului. Ed. a II-a. Bucuresti: Cartier, 2011. 160 p.
19. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. London,
England: H.K. Lewis & Co. Ltd., 1984. 251 p.
20. Rousselet, J. Adolescentul, acest necunoscut. Bucuresti: Editura Politica.1969. p. 56-61
21. Roegiers, X., Francois, M.G. Manualul scolar si formarea competentelor in invatamant. Didactica
Pro, No2 (6), Chisinau, 2001, p. 29-39
22. Herbert,Spenser. Eseuri despre educatie. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1973. 174 p.
23. Templ, Ch.,Steele, J., Meredith, K. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gindirii critice. Ghidul IV.
Supliment la revista ,,Didactica PRO ", No 2(8), Chisinau, 2003, 93p.
24. Templu, Ch., Steele, J., Meredith, K. Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gandirii critice. Ghidul
IV. Supliment la revista "Didactica Pro ", No 2(8), Chisinau, 2003. 93 p.
25. Vaideanu, G. Educatia la frontiera dintre milenii. Bucuresti: Editura Politica, 1988. 318 p.
26. Vigotsky, L. Problema invatarii si dezvoltarii intelectuale la virsta scolara. Opere psihologice alese,
Volumul I. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica, 1971. 432 p.
27. White, R.W. ,,Motivation reconsidered: the concept of competence". Psichological review, 1959.
No 66. 297-330 p.
28. ?eep,?. ?. ?c?xo?o?o-???a????ec??e ?o?c?py??op? ?a?ec??a ?po?ecc?o?a???o?o o?pa?o?a-
???? ??pa?o?a??e??ay?a, 2002. No 2. c.14
29. ?????? , ?.A. ????e??e ?o??e?e????-?o?a? ?apa????a pe?y???a?a o?pa?o?a??? //?apo??oe
o?pa?o?a??e ce?o???, No 5, 2003. c. 34-42
30. Map?o?a, A. ?.?c?xo?o???ec??? a?a??? ?po?ecc?o?a???o? ?o??e?e???oc?? y???e??// ?o?e?-
c?a? ?e?a?o???a, 1990. No 8 c. 82-88
31. ?a?e?, ?. ?o??e?e???oc?? ? co?pe?e??o? o??ec??e: ?????e??e? pa?????e ? pea???a???. ?ep.
ca???. Moc??a: ?o???o-?e??p, 2002. 396 c.
32. ???o?, ?., A?a?o?, A. ?o??e?e???oc???? ?o?xo? ? o?pa?o?a??? // ?y???e c?pa???? ?e?a-
?o???ec?o? ?pecc?, 2002. No 3 c. 5
33. ?y?opc?o?, A.?. ????e??e ?o??e?e???? ?a? ?o??o?e?? ????oc??o-op?e???po?a??o? ?apa-
????? o?pa?o?a??? // ?apo??oe o?pa?o?a??e, No 2, 2003. c. 58-65


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!