Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOTUL I 5
BAZA PSIHO-PEDAGOGICA ÎN VEDEREA AUTOCUNOAŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PERSONALE 5
1.1. Generalități 5
1.2. Autocunoașterea și dezvoltarea personală 7
CAPITOLUL II 15
PERSONALITATEA ELEVULUI 15
2.1. Personalitatea: definire, concepte cheie 15
2.2. Structura personalităţii 16
CAPITOLUL III 22
ALTERNATIVA STEP-BY-STEP 22
3.1. Noţiuni introductive în STEP-BY-STEP 22
3.2 Caracteristicile Programului Step By Step 27
3.3. Obiective şi etape de dezvoltare 32
CAPITOLUL IV 35
SISTEMUL STEP-BY-STEP, SISTEM ÎNCURAJATOR DEZVOLTĂRII ELEVULUI. MODUL APLICATIV 35
4.1. Aspecte generale 35
4.2. Alternativa Step-by-Step în Romania 35
Administrarea alternativei 35
4.3. Motivul alegerii Step-by-Step și modul de pregătire în alternativa Step-by-Step 37
3. Este posibilă continuitatea acestei metode de învățare și în după finalizarea învățământului primar ? 38
4. De ce nu există concurență în sistemul Step-by-Step? 38
7. Nu se pun note - Cum se face evaluarea copilului ? 40
8. Cum este o zi în clasa Step-by-Step ? 41
4.3.1. O zi de activitate în grupa/clasa Step-by-Step: 51
4.3.2. Metode de evaluare în sistemul step-by-step 52
CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale, incluzând şi îndrumările necesare pentru observarea şi evaluarea progresului fiecărui copil. 
Învăţarea prin cooperare este o metodă de predare ce îi face pe copiii capabili să-şi dezvolte abilităţi de relaţionare interpersonală prin lucrul împreună şi în grupuri flexibile. Percepând copilul ca un individ unic, demn de respect şi inţelegere, alternativa Step by Step, prin formele ei de organizare, ii stimulează pe copii să dialogheze deschis, sincer, să pună intrebări, să exprime opinii, să aducă critici justificate, să emită judecăţi de valoare originale, să pună in evidenţă valorile şi non-valorile, să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate, să manifeste toleranţă şi inţelegere, să colaboreze şi să coopereze la munca în echipă.
Dezvoltarea elevului nu consta doar în educarea lui la anumite materii la şcoală, ci şi pe plan moral, psihologic, mental pentru formarea unui caracter în viitorul apropiat.
Lucrarea Dezvoltarea personalităţii elevului în alternativa STEP-BY-STEP se împarte în trei capitole.
Primul capitol intitulat Baza psiho-pedagogică în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării personale reprezintă aspecte generale ale elevului şi problemele care le întâlneşte datorită nedezvoltării pe plan moral, inclusiv detalii ale autocunoaşterii şi dezvoltării personale ale elevului.
În al doilea capitol se prezintă în detaliu personalitatea elevului. Acest capitol prezintă noțiunea de personalitate, însă și alcătuirea acesteia.
În al treilea capitol se detaliază alternativa STEP-BY-STEP, fiind un mod de dezvoltare a caracterului mai rapid pentru elevi. Acest capitol prezintă anumite noţiuni introductive ale acestei alternative şi de asemenea caracteristicile programului STEP-BY-STEP. La finalul capitolului se descriu scopuri şi etapele de dezvoltare. 
Finalul lucrării este încheiat de capitolul al patrulea reprezentând o aplicaţie la alternativă STEP-BY-STEP în România. Capitolul este început de aspecte generale că mai apoi să fie explicată alternativa STEP-BY-STEP în România. Finalul capitolului este închis de motivele alegerii acestei alternative de dezvoltare a elevului pe plan moral şi social.
Cuvinte cheie: învățământ primar, program Step by Step, copii, pedagogie, educație, sistem de învățământ.
CAPITOTUL I
BAZA PSIHO-PEDAGOGICA ÎN VEDEREA AUTOCUNOAŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII PERSONALE
1.1. Generalități
Prin alcătuire, scopuri şi conţinut, sistemul educaţional este necesar să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social .
Soluţia rezolvării problemelor actuale este necesar să vină nu numai din partea educaţiei instituţionalizate. Astăzi, scopurile educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe încât numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii, sigurizată în ceea ce unii au numit „cetatea educativă”, prin „redistribuirea” învăţământului către mai mulţi factori, ceea ce ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie mulţumitoare. Încât, o restructurare a îndatoririlor diferitelor compartimente ale socialului, cu privire la cerinţele educative, pare a fi de bun augur. Desigur că această restructurare este dificilă, problematică şi presupune, cum sugerează unii analişti , o regândire şi o corelare mai adâncă a politicilor şcolare, culturale, economice şi sociale la gradul ansamblului social. De pildă, nu numai că ar trebui să se accentueze mai mult valoarea „instrumentală” a educaţiei, ci şi instrumentele culturale se cer a fi reconvertite în surse educative explicite, care să modeleze şi să formeze personalitatea. Contextul cultural – şi, prin extensie, cel social, este necesar astfel dimensionat încât el însuşi să inducă influenţe educative directe, vizibile. Unii autori merg atât de departe în maximizarea capacităţii educogene a unor instanţe sociale, încât cer lipsirea de școală societăţii. Ivan Illich, prelat catolic şi pedagog american, mânat de un optimism exagerat faţă de forţele individului şi de un pesimism adânc faţă de şcoală ca instituţie, propovăduieşte (himeric) o societate fără şcoală, în care sistemul educaţional s-ar realiza prin intermediul unor „prilejuri educative” ineficiente sau chiar imposibil de acceptat. Oricât de mult s-ar face această redistribuire şi acest glisaj al funcţiilor, şcoala este necesar să rămână o instituţie fundamentală în care se vor pune bazele unei educaţii iniţiale, sistematice. Realitatea contemporană demonstrează că menirea şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex, tocmai datorită trebuieţii împletirii şi corelării funcţionale a acesteia cu alte segmente ale socialului, posibile de a se realiza secvenţial, sarcini şi acţiuni ale instituţiei specializate care rămâne, în continuare, şcoala .


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltarea personalitatii elevului in alternativa step-by-step.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Albu, G. (2008), Structura, evoluţia şi dinamica personalităţii umane, în Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, R.B., Pânişoară I.O., Pregătirea sihopedagogică, Bucureşti: Polirom.
2. Allport, G. (1981), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: EDP
3. Bârsănescu, Ştefan, Pedagogia practică, vol. I, Ştiinţa artei didactice (cu planuri de lecţii), Editura Şcrisul Românesc, Craiova, 2008
4. Beng Huat See, (2004), Universitatea din New York, lucrare prezentată la British Educational Research Association Annual Conference, University of Manchester.
5. Bocancea, c., Neamţu, G., 1999, Elemente de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi.
6. Boloş, D., Sălăgean D., 2005, Ghid de educaţie civică şi antiinfracţională, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca.
7. Bujdoiu, Nicolae, 2002, Sociologie Juridică, Editura Romprint, Braşov.
8. Cerghit, Ion, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
9. Constantin Cucoş – „Pedagogie” (ediţia a II-a revizuită şi îmbunătăţită), ed. Polirom, Iaşi, 2002;
10. Duţu, Olga, Literatura romană şi literatura pentru copii (note de curs), Editura Europolis, Constanţa, 2000
11. Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000
12. Elena Joiţa (coordonator), V. Ilie, M. Vlad, E. Frăsineanu - ”Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară”, Ed. Arves, Bucureşti, 2003;
13. Glava, Adina; Glava, Cătălin, Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002
14. Gliga, Lucia (coord.), Standarde profesionale pentru profesia didactică, MEC şi CNFP, Bucureşti, 2002
15. Goia, Vistian, Literatura pentru copii şi tineret (pentru institutori, învă¬ţători şi educatoare), Cluj-Napoca, Editura Dacia Educaţional, 2003
16. Ilica, Anton; Herlo, Dorin, Aspecte metodologice privind cercetarea pedagogică, Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad, 2007
17. Joiţa, Elena, Educaţia cognitivă, Editura Polirom, Iaşi, 2002
18. Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc. O metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti, 2007
19. Miller, S., Taylor, Ph. (2001), The Teacher Education Curricula in the Member states of the European Community, ATEE Cahiers, Brussels.
20. Panişoară, G., Panişoară, I.-O. (2005). Motivarea eficientă. Iaşi: Editura Polirom.
21. Panişoară, I.-O., Panişoară, G., (2010). Motivarea pentru cariera didactică. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
22. Sălăvăstru, D., 2004, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
23. Scârneci, Florentina,(2006), Îndrumar de cercetare calitativă în ştiinţele socio-umane, Editura Universităţii „Transilvania” Braşov.
24. Sumpf, Joseph, Hugues, Michel, 2000, Dictionnaire de sociologie, Paris, Librairie Larousse.
25. *** Educarea limbajului la preşcolari. Texte şi materiale ajutătoare, Editura Aramis, Bucureşti, 2002


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!