Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 7
CAP 1. POLITICI, PROGRAME ŞI INSTRUMENTE FINANCIARE 1
1.1.POLITICA DE COEZIUNE 1
1.1.1.Politica de coeziune la nivel european 1
1.1.2. Politica de coeziune la nivel naţional 5
1.2. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 7
1.2.1. PAC la nivel european 7
1.2.2. PAC la nivel naţional 11
1.3 PROGRAMELE OPERAŢIONALE ALE ROMÂNIEI 12
1.3.1. Programe operaționale pentru perioada 2007-2013 12
1.3.2. Programe operaționale pentru perioada 2014-2020 19
CAP 2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ AL ROMÂNIEI 22
2.1. PNDR 2007-2013 22
2.1.1. Măsura 112: “Instalarea tinerilor fermieri” 22
2.2. PNDR 2014-2020 25
2.2.1. Priorităţile PNDR 26
2.2.2. Sub-măsura 6.1. ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 29
CAP 3. AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 35
3.1. SECTORUL AGRICOL LA NIVEL NAŢIONAL 35
3.2. SECTORUL AGRICOL LA NIVEL DE REGIUNE - REGIUNEA NORD-VEST 40
CAP 4. STUDIU DE CAZ – PLANTAȚIE DE CĂTINĂ 46
CAP 5. CONCLUZII GENERALE 63
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 67


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai exact, cu implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Conţinutul lucrării include abordarea şi înţelegerea sprijinirii dezvoltării zonelor rurale cu ajutorul unor fonduri europene nerambursabile. Una dintre cele mai prospere regiuni din lume şi, probabil, cel mai important finanţator mondial este Uniunea Europeană (UE). Cu toate acestea, disparităţile dintre statele membre, în prezent în număr de 28, şi regiunile acesteia din punct de vedere al prosperității şi productivității reprezintă o problemă majoră. Uniunea Europeană este probabil cel mai important finanţator mondial care acordă statelor membre peste 40 de miliarde de euro anual prin intermediul diferitelor programe şi instrumente financiare.
Primul capitol al lucrării tratează aspectele teoretice, analizând politicile importante şi instrumentele financiare pe care Uniunea Europeană le foloseşte. Astfel, ne vom familiariza cu noţiunile de politică de coeziune, politică agricolă comună precum şi cu programele operaţionale şi instrumentele acestora.
În cel de-al doilea capitol este sintetizat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada 2007-2013 precum şi pentru noua perioadă de programare 2014-2020, abordând pe rând axele principale, priorităţile şi măsurile acestora. Un accent mai mare este pus pe prezentarea măsurii privind instalarea tinerilor fermieri ca şi conducători de exploataţie agricolă.
Capitolul trei este rezervat problematicii agriculturii româneşti, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Regiunii Nord-Vest. Aici sunt prezentate principalele activităţi agricole derulate în zona rurală, precum şi importanţa sa în regiunea Nord-Vest.
În continuare, în vederea exemplificării cunoştinţelor acumulate până acum, capitolul patru prezintă un studiu de caz privind accesarea de fonduri nerambursabile (întocmirea cererii de finanțare și elaborarea planului de afaceri) de către un solicitant, cu scopul de a se instala pentru prima oară ca şi şef de exploataţie.
Trebuie să menţionez că acest studiu de caz are o conotaţie personală fiindcă doresc, în viitorul apropriat, să accesez măsura pentru instalarea tinerilor fermieri.
Şi, pentru încheiere, este rezervat capitolul cinci, care prezintă o scurtă recapitulare în legătură cu ce s-a abordat, menţionând câteva aspecte care trebuiesc subliniate şi memorate şi concluziile principale din fiecare capitol.
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
Lucrarea de licenţă, denumită „Dezvoltarea rurală a regiunii Nord-Vest cu ajutorul fondurilor europene”, are ca tematică principală Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), respectiv măsura „Instalarea tinerilor fermieri”.
Motivaţia pentru alegerea acestei teme constă în faptul că autorul consideră că acest subiect are o valoare deosebit de importantă pentru România, dar şi pentru locuitorii acestei ţări. Probleme precum bunăstarea populaţiei, eliminarea sau cel puţin diminuarea sărăciei, constituirea unei societăţi stabile şi promovarea unui trai mai bun, în zonele ruale ale României pot fi soluţionate cu ajutorul PNDR-ului.
Toate măsurile ce ţin de Politica Agricolă Comună (PAC) şi de PNDR îi privesc, în mod direct, pe toţi cetăţenii României. Autorul consideră că este foarte important să înţelegem că România este înzestrată cu o zonă rurală care are un potenţial ridicat, însă care nu este exploatat. Cu ajutorul fondurilor europene, mai exact prin aplicarea corectă a măsurilor ce ţin de acest domeniu, putem să ajutăm la dezvoltarea ţării şi atingerea unui trai mai bun în România.
Un alt motiv pentru alegerea acestei teme, ține de faptul că autorul crede cu tărie că o problemă majoră şi de actualitate este îmbătrânirea populației din zonele rurale ale acestei ţări. Este trist să vedem că toţi tinerii au fugit din satele noastre de frica sărăciei, rămânând doar bunicii noştri, o generaţie peste care a trecut vremea lăsându-i fără puteri. În încercarea de a soluţiona această problemă, PNDR propune o măsură prin care tinerii sunt sprijiniţi financiar pentru a prelua conducerea exploataţiilor agricole. În studiul de caz prezentat este vorba despre întocmirea unui proiect și depunerea acestuia pentru finanțare prin măsura „Instalarea tinerilor fermieri”, un proiect pe care personal doresc să îl realizez, deoarece doresc, pe viitor, să mă ocup de un teren de 7 ha, pe care unchiul meu mi l-a dat în folosinţă. Pe acest teren doresc să plantez cătină, pornind astfel, cu paşi mărunţi, propria afacere în zona rurală, mai exact în Regiunea Nord-Vest.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltarea Rurala a Regiunii Nord-Vest cu Ajutorul Fondurilor Europene - Plantatie de Catina.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cărţi
Apetrei Dănuţ, "Finanţarea europeană pentru satul românesc", editura Mirton 2010, Timișoara;
Bârgăoanu Alina ,"Fondurile europene : strategii de promovare şi utilizare", editura Tirtonic 2009, Bucureşti;
Ciocan Maior Vasile, "Drept european, instituţii europene, politici europene, fonduri structurale”, editura GrafNet 2007, Oradea.
Documente oficiale
Ghidul Solicitantului Măsura 112, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Versiunea 05 din octombrie 2011 (www.apdrp.ro) ;
Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014‐2020, Ministerul Fondurilor Europene
(http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=14456&t=Stiri);
Agriculture and Rural Development_22 mai, (www.fonduri-ue.ro),
Analiza socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020 draft III iulie 2013, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf);
Cerere de Finanţare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, iunie 2012, (www.apdrp.ro);
Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor draft 25.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Dezvoltarea-exploatatiilor-si-a-intreprinderilor-Draft-25.02.2014.pdf)
Instalarea tinerilor fermieri 
(http://macro-training.ro/wp-content/uploads/2014/03/Instalarea-tinerilor-fermieri.pdf);
LEADER, draft 25.02.2014, (www.maap.ro/docs/dezvoltare.../fise.../LEADER-Draft-25.02.2014.pdf);
Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, draft februarie 2014, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest; (http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020--eID1614.html);
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, martie 2014, (www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/programe/Programul-National-de-Dezvoltare-Rurala-2014-2020-proiect.pdf);
Agricultura României, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aprilie 2012, (www.madr.ro/images/agricultura/agricultura-romaniei-aprilie-2012.pdf);
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, decembrie 2012, (http://www.madr.ro/ro/pndr/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html ) ;
Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, draft 24.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor-Draft-25.02.2014.pdf.);
Servicii de consiliere, draft 26.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-consiliere-Draft-v.1-26.02.2014.pdf.)
Evaluarea Strategică de Mediu pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014‐2020, Ministerul Fondurilor Europene, 
(www.posmediu.ro/upload/pages/POIM-primul_draft.pdf);
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, draft 26.02.2014, (http://www.maap.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Reteaua-Nationala-de-Dezvoltare-Rurala-Draft-v.1-26.02.2014.pdf) ;
Programul Operațional Asistență Tehnică (PO AT), martie 2014, (www.fonduri-ue.ro/.../poat/POAT.2014-2020.V1.publicat.consultare.pdf);
Politica Agricolă Comună 2014, (www.eudirect.ro/utile/PAC2014.pdf);
Istoria Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene, (www.adrvest.ro/attach_files/Scurt%20Istoric%20Pol%20Coez.pdf);


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!