Dezvoltarea Serviciilor de Comerț Electronic în România

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice 3
CAP. II - Derularea comerţului electronic în România 18
2.1. Utilizarea Internet-ului în procesele economice 18
2.2. Situaţia actuală a comerţului electronic în România - date şi statistici 24
2.3. Obstacole în calea dezvoltării comerţului electronic în România 26
CAP. III - Strategii în dezvoltarea comerţului electronic 31
3.1. Argumentarea direcţiilor strategice în dezvoltarea comerţului electronic în România 31
3.2. Cadrul legislativ în România în domeniul economiei şi dezvoltării comerţului electronic 43
3.3. Implementarea e-comerţului în România. Gradul de asigurare a condiţiilor necesare 51
CAP. IV – Studiu de caz: Căi de dezvoltare a serviciilor de comerţ electronic din România 58
Concluzii 73
Bibliografie 81


Extras din licență Cum descarc?

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice
Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate, şi anume, cea a dezvoltării perspectivelor de participare la piaţa mondială prin intermediul comerţului electronic. Ea se înscrie în categoria lucrărilor ce prezintă atât importanţă teoretică, cât şi practică, pentru a pune în valoare problemele esenţiale ale comerţului electronic în contextul trecerii la o societate informaţională.
Pentru atingerea scopului propus, în lucrare au fost urmărite consecutiv următoarele obiective:
- estimarea teoriilor ale tranziţiei referitor la noile tehnologii informaţionale în noua economie;
- analiza tendinţelor principale în domeniul tehnologiilor informaţiei, precum şi convergenţa tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (Internet computing);
- examinarea evoluţiei utilizării Internetului în procesele economice;
- analiza strategiilor de securitate a datelor în sistemele informatice economice;
- analiza comerţului electronic în România bazată pe date şi statistici, punctându-se obstacolele care apar în calea dezvoltării acestuia;
- examinarea impactului legii comerţului electronic în dezvoltarea economiei naţionale;
- elaborarea elementelor unui plan strategic a dezvoltării comerţului prin Internet;
- analiza unor metode şi modele matematice a activităţii e-commerce;
- elaborarea unui model de sistem informatic pentru comerţul electronic adaptat la condiţiile economiei de tranziţie.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în următoarele:
- dezvoltarea bazei metodologice de determinare a tendinţelor principale în domeniul tehnologiilor informaţiei, precum şi convergenţa tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
- identificarea consecinţelor pe care le are utilizarea Internetului în procesele economice, a factorilor ce influenţează aceste aspecte, a tendinţelor de evoluţie;
- caracterizarea principalelor tipuri de afaceri electronice, a strategiilor de dezvoltare, a modalităţilor de integrare în economia mondială;
- evidenţierea şi argumentarea implementării comerţului electronic în România;
- examinarea impactului legii comerţului electronic în dezvoltarea economiei naţionale;
- elaborarea unui model economico-matematic cu ajutorul căruia se va determina derularea serviciilor de comerţ electronic din punctul de vedere al agenţilor economici;
- elaborarea elementelor unui plan strategic a dezvoltării comerţului prin Internet;
- analiza unor metode şi modele matematice a activităţii e-commerce;
- elaborarea unui model de sistem informatic pentru comerţul electronic adaptat la condiţiile economiei de tranziţie.
Utilizarea în practică a propunerilor şi recomandărilor elaborate va completa literatura de specialitate în acest domeniu, pentru că e-commerce-ul este un proces ireversibil, deschide noi perspective de dezvoltare, oferind mari oportunităţi tuturor ţărilor, atât celor bogate, cât şi sărace.
Este foarte important a stabili şi clarifica care sunt avantajele şi dezavantajele comerţului electronic faţă de comerţul clasic, tradiţional.
Din rândul avantajelor, care de altfel sunt foarte numeroase, putem aminti câteva: 
- o dezvoltare fără precedent a investiţiilor şi a schimburilor economice,
- deschiderea spre comerţul internaţional a regiunilor celor mai populate ale lumii şi posibilităţi pentru un număr mai mare de ţări în curs de dezvoltare de a-şi ameliora nivelul de trai al populaţiei, 
- o difuzare din ce în ce mai rapidă a informaţiei şi inovaţiei tehnologice şi 
- multiplicarea locurilor de muncă pentru personalul calificat. 
Toate acestea duc la o sporire considerabilă a bogăţiei şi prosperităţii în lume.
Un alt avantaj al comerţului electronic îl constituie interschimbul electronic de date (EDI) care oferă mijloace pentru îmbunătăţirea radicală a fluxului de informaţii între partenerii de afaceri. Putem spune, însă, că cel mai mare avantaj al comerţului electronic îl reprezintă posibilitatea cetăţenilor de a comunica cu toată lumea.
Cu toate aceste avantaje, decalajele dintre ţările bogate şi cele sărace sunt mari, încât vor fi necesare multe decenii pentru a le estompa. Ţările aflate în tranziţie se confruntă şi se vor confrunta în continuare cu mari greutăţi şi din această cauză în multe din aceste ţări problemele mediului, tensiunile sociale şi tendinţele de emigrare se vor accentua.


Fisiere în arhivă (1):

  • Dezvoltarea Serviciilor de Comert Electronic in Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007
2. Bibere, C. C., „Comerţul electronic-provocarea mileniului III”, Ed. „Scentia”, Tg-Jiu, 2007.
3. Cetină, I. ş.a. , - Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii – Bucureşti, Editura Uranus, 2006
4. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2007
5. Costache, N.: Relansarea Creşterii Economice în România. Editura Economică, Bucureşti, 2008. 
6. Diaconescu, Ştefan Stelian – Evaluarea costurilor proiectelor software, PC Report, Iulie 2006
7. Drucker, Peter F. Societatea post-capitalistă, Editura Image, Bucureşti,1999
8. Dumitriu, C., Management internaţional şi relaţii economice internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
9. Fotache, D., Hurubean, L., Soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor – ERP, Ed. Economică, Bucureşti, 2004.
10. Georgescu, Vasile – Econometrie, Editura Universitaria, Craiova, 2005. 
11. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
12. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
13. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
14. Ivan, I., Pocatilu, P., Toma, C., Leau, A. - "e3-commerce: e-commerce, mobile application. e3com Application", Informatica Economică vol. V, 2007.
15. Ioncica, M., Economia Serviciilor, Teorie si Practica, Editura Uranus, Bucuresti 2006.
16. King, G., Keohane, R., Verba, S., Fundamentele cercetării sociale, Polirom, Bucureşti, 2000.
17. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J, Wong, V. Principiile Marketingului - Editia Europeana, TEORA, Bucuresti, 1998
18. Oprea, D. / Airinei, D. / Fotache, M. - Sisteme Informaţionale Pentru Afaceri - Iaşi, Ed. Polirom, 2002
19. Puscaciu V..Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000.
20. Roşca, Ion Gh. ş.a. – Comerţul electronic : Concepte, tehnologii şi aplicaţii – Bucureşti, Editura Economică, 2004
21. Popescu, M.M., „Tipologia pieţelor electronice globale şi problemele acestora”, ed. All Beck, Bucureşti, 2007.
22. Roman, M., Roman, M., Pollution and Development, în "Information Technology”, Inforec Printind House, Bucureşti, 2007. 
23. Sabău, M., Soluţii pentru probleme economice, Net Report nr.125, februarie 2006.
24. Turtureanu A.G., Economia serviciilor, Ed. Evrika, 1999
25. *** Electronic Banking Group of the Basel Comitee on Banking Supervision, Risk Management Principle for Electronic Banking, mai 2001
26. *** www.efinance.ro
27. *** http://www.ecommerce.gov/framework.htm


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!