Diagnosticul activității economice

Extras din licență

INTRODUCERE
Firmele puternice detin in cadrul lor un compartiment de analiza economico-financiara a carei responsabilitate este de a efectua analize economice pe probleme, studii utilizate in practica manageriala curenta sau de a efectua diagnostice globale. In cadrul firmelor mici care nu dispun de compartimente specializate de analiza, activitatea de analiza economica este realizata de fiecare compartiment functional, pe problemele care intra in competenta acestora. Activitatea desfasurata de compartimentul de analiza economico-financiara consta in realizarea de rapoarte de diagnosticare pe probleme, diagnostice globale in cazul existentei disfunctionalitatilor in functionarea intreprinderii, analiza pe baza de bilant in scopul prezentarii in cadrul sedintelor consiliilor de administratie, respectiv in adunarea generala a actionarilor.
Actualitatea temei: In contextul relatiilor economiei de piata, diagnosticul activitatii economice a intreprinderii este una din functiile de baza ale sistemului decizional. In baza acestui diagnostic, pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficientei functionarii intreprinderii, care in procesul activitatilor desfasurate se realizeaza prin elaborarea unor masuri concrete, ce asigura sporirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilitatii productiei, financiare, capacitatii de plata si credibilitatii intreprinderii. Intreprinderile pot fi considerate in sens general, ca fiind organisme vii cu grad ridicat sau mai putin ridicat de complexitate, si ca orice organism viu, se nasc, traiesc si mor. Problema gestionarii si administrarii intreprinderii, indiferent de obiectul de activitate si de scopul propus este complexa. Unul dintre cele mai interesante si complexe demersuri, vizeaza abordarea demersului diagnosticului economico- financiar pentru evaluarea afacerilor, acest tip de diagnostic jucand un rol cheie in procesul de evaluare, si anume, rolul de sintetizare a concluziilor rezultate in urma efectuarii celorlalte tipuri de diagnostic pe de o parte, iar pe de alta parte, rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic- metode de evaluare, indeosebi in cazul metodelor bazate pe venit. Aprecierea diferentelor de performanta si pozitie financiara depind de natura intreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate in gestionarea patrimoniului.
Entitatile economice utilizeaza analizele pentru a transforma informatiile in actiune si pentru a obtine avantaje pe termen lung. Practica a demonstrat ca nu exista management performant in absenta unei metodologii si instrumente precise de gestiune si control; astfel ca, in contextul nevoii de control in organizatii, analiza-diagnostic este considerata un astfel de instrument pentru obtinerea performantei. Definita la modul general, analiza-diagnostic reprezinta o investigare larga a principalelor aspecte economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale, efectuata in vederea identificarii punctelor forte si a punctelor slabe ale activitatii interne a entitatii, [61,63] oportunitatilor si restrictiilor din mediul extern, precum si a cauzelor care le-au generat, pentru formularea recomandarilor de valorificare a punctelor forte/oportunitatilor si de eliminare sau atenuare a punctelor slabe/restrictiilor. Utilizarea analizei si diagnosticului in procesele manageriale da posibilitatea transformarii entitatii intr-o organizatie flexibila, usor adaptabila la schimbarile/variatiile fregvente ce au loc in mediul de afaceri. Diagnosticul si estimarea potentialului economic al intreprinderii reprezinta un instrument eficient de constatare a starii de ,,sanatate" a unitatilor de productie la un moment dat si de evaluare a perspectivelor lor de dezvoltare.
Cresterea complexitatii activitatii economice a agentilor economici, urmare a evolutiei mecanismelor pietei, are implicatii majore in adoptarea deciziilor manageriale, in acest context se impune utilizarea unor metode stiintifice ce au la baza un aprofundat studiu al realitatii, pentru a stabili legaturile cauzale dintre fenomenele si procesele economice si factorii determinanti. Diversitatea problemelor ce vizeaza activitatea economico-financiar-contabila a entitatii prin prisma relatiei cauza efect, impune studiul, analiza si interpretarea diagnosticului economico-financiar-contabil. Diagnosticul mediului extern al entitatii are menirea de a cunoaste publicul, utilizator de informatie, fie de natura economica, de natura sociala, de natura financiara sau fiscala. Cel mai des sunt analizati in mediul extern al unitatii, actorii-agenti economici, pe care ii consideram concurenti pe piata produselor realizate de entitate. Diagnosticul mediului intern presupune determinarea starii de sanatate financiara a firmei la un moment dat, eventualele amenintari ce pot aparea si de corectare a activitatii economice pe mai departe. In cadrul acestei analize de obicei sunt verificate o serie de aspecte, precum: pozitia pe piata, tendinta de crestere, structura concurentei, caracteristicile si fidelizarea clientilor, rnodul de organizare si distributie, locul de amplasare etc. Ajustarea informatiilor trebuie obtinute si procesate de entitatea ce face investigatia si consta in valorificarea oportunitatilor de care dispune, valorificarea pe mai departe a punctelor forte, corectarea punctelor slabe descoperite, precum si evitarea amenintarilor identificate. 
Diagnosticul mediului intern presupune determinarea starii de sanatate financiara a firmei la un moment dat, eventualele amenintari ce pot sa apara si indicatii de corectare a derularii activitatii economice pe mai departe. Diagnosticul mediului intern include si diagnosticul financiar-contabil, ca o abordare moderna a situatiei economico-financiare a firmei ce are baza metodologii consacrate de analiza economico-financiara a firmei, dar si cunoasterea unor concepte si termeni de specialitate. Rezultatele diagnosticului financiar-contabil, indiferent ca este unul preventiv, sau unul de criza, consta in expunerea unor opinii si puncte de vedere originale, ce au la baza si rationamentul profesionistului analist.
Drept obiectiv de baza al tezei propuse pentru sustinere serveste elaborarea unui cadru teoretic privind aprecierea starii de performanta financiara a societatii la 31.12.2017. Cind problema diagnosticului este pusa din interiorul intreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducatorii, actionarii actuali sau salariatii. Obiectivul urmarit in acest caz este de a detecta eventuale situatii de dezechilibru financiar si de a adopta noi decizii de gestionare a intreprinderii. Aceste decizii se bazeaza pe identificarea originii si cauzelor dezechilibrelor. Cind problema este pusa din exteriorul intreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analistii financiari, actionarii potentiali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea intreprinderii pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea masurilor de remediere a dezechilibrelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Diagnosticul activitatii economice.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!