Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

Cuprins licență

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. "IKOS CONF" S.A 1
1.1.Elemente de identificare 1
1.2.Scurt istoric 1
1.3.Obiect de activitate 2
1.4. Principalele piete de desfacere 2
1.5.Procesul tehnologic 3
1.6.Starea tehnica a mijloacelor fixe 4
1.7.Functiunile firmei 4
1.8.Functiile managementului 6
1.9.Managementul actual al firmei 7
CAPITOLUL II SINTEZA REZULTATELOR STUDIULUI 8
2.1. Aspecte metodologice 8
2.2. Sinteza analizei diagnostic 10
CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL STARII GENERALE A FIRMEI 13
3.1. Diagnosticul starii generale a unitatii 13
3.2. Dimensiunea afacerii 14
3.3. Tendinta afacerii 15
3.4. Structura afacerii 16
3.4.1. Structura afacerii pe tipuri de activitati 16
3.4.2. Structura afacerii pe produse 17
3.4.3. Structura afacerii pe clienti 17
3.4.4. Structura afacerii pe zone geografice 18
3.5. Eficienta generala a activitatii 18
3.6. Nivelul general de indatorare prin credit 20
3.7. Relatiile financiare ale firmei cu furnizorii si clientii 21
3.8. Amplasarea afacerii 22
3.9. Impactul ecologic generat de activitatea firmei 22
3.10. Relatiile externe ale firmei 23
3.11. Diagnostigrama starii generale 24
CAPITOLUL IV DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI UMAN 26
4.1. Diagnosticul potentialului uman 26
4.2. Asigurarea cu personalul 27
4.2.1. Numarul de personal 27
4.2.2. Calificarea personalului 29 
4.2.3. Structura personalului 30 4.2.3.1 Structura pe categorii de salariati 30 4.2.3.2. Structura pe categorii de varsta si vechime in munca 32 4.2.3.3. Structura pe sexe 33
CAPITOLUL V DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNIC SI TEHNOLOGIC 37
5.1. Diagnosticul potentialului tehnic si tehnologic 37
5.2. Asigurarea cu imobilizari corporale 39
5.2.1. Valoarea ,dinamica si structura imobilizarilor corporale 39
5.2.2. Starea mijloacelor fixe 40
5.3. Nivelul tehnic si tehnologic al mijloacelor fixe 40
5.4. Eficienta utilizarii mijloacelor fixe 41
5.5. Diagnostigrama potentialului tehnic al firmei 43
CAPITOLUL VI DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI COMERCIAL 45
6.1. Diagnosticul comercial 45
6.2. Diagnosticul activitatii de aprovizionare 46
6.2.1. Aprovizionarea cu materii prime si utilitati 46
6.2.2. Reteaua de aprovizionare 47
6.3. Transportul intern si extern al firmei 47
6.4. Diagnosticul activitatii de desfacere 47
6.4.1. Evolutia desfacerilor 47
6.4.2. Structura desfacerilor 48
6.4.3. Dispersia beneficiarilor 49
6.4.4. Caracteristicile pietei de desfacere 49
6.4.5. Concurenta 49
6.4.6. Marketing 50
6.5. Diagnostigrama potentialului comercial al firmei 51
CAPITOLUL VII DIAGNOSTICUL SITUATIEI JURIDICE 53
7.1. Cadrul legal de functionare 54
7.2. Aprecierea dreptului de proprietate 54
7.3. Acte privind exploatarea 54
7.4. Acte privind finantarea 54
7.5. Activitatea comerciala 54
7.6. Reglementarea raporturilor de munca 55
7.7. Respectarea legislatiei fiscale 55
7.8. Protectia mediului 55
7.9. Litigii 55
CAPITOLUL VIII ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE 56
8.1. Diagnosticul financiar 56
8.2. Prezentarea datelor necesare 57
8.3. Analiza rezultatelor financiare 57
8.4. Structura financiara a intreprinderii 71
8.4.1. Analiza ratelor de structura ale pasivului 71
8.4.2. Analiza ratelor de structura ale pasivului 76
8.5. Analiza echilibrului financiar 81
8.5.1. Fondul de rulment 82 
8.5.2. Necesarul de fond de rulment 84
8.5.3. Trezoreria neta 86
8.5.4. Analiza ratelor de finantare 88
8.6. Analiza ratelor de gestiune 89
8.6.1. Gestiunea stocurilor 90
8.6.2. Gestiunea creantelor 90
8.6.3. Gestiunea datoriilor 92
8.6.4. Gestiunea generala a activelor 94
8.7. Analiza ratelor de rentabilitate 96
8.7.1. Rentabilitatea veniturilor 96
8.7.2. Rentabilitatea cheltuielilor 96
8.7.3. Rentabilitatea comerciala 98
8.7.4. Rentabilitatea economica 98
8.7.5. Rentabilitatea financiara 98
8.7.6. Randamentul bursier 99
8.8. Analiza riscului de faliment 100
8.8.1. Analiza riscului de faliment prin metoda ratelor de bonitate 100
8.8.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor 104
8.9. Diagnostigrama starii financiare a firmei 107
ANEXE 109
Anexa nr.1. Bilant contabil 109
Anexa nr.2. Contul de rezultate 111
Anexa nr.3. Situatia creantelor 112
Anexa nr.4. Situatia datoriilor 112
Anexa nr.5. Situatia stocurilor 113
Anexa nr.6. Repartizarea profitului 113
Anexa nr.7. Balanta imobilizarilor 114
Anexa nr.8. Organigrama 116


Extras din licență

PREZENTAREA GENERALA A S.C. "IKOS CONF" S.A.
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE
Denumirea agentului economic:Societatea Comerciala IKOS CONF S.A.
Forma juridica:societate pe actiuni
Proprietate:integral privata
Numarul de inmatriculare 
la Registrul Comertului:J19 / 1991
Cod fiscal:R526790
Adresa:
Localitate, judet:Odorheiu Secuiesc,Harghita
Strada: Rakoczi
Numar:40
Cod postal:4150
Prefix telefonic:066
Telefon:218349 / 212423
Fax:218111
1.2. SCURT ISTORIC
Societatea comerciala IKOS CONF S.A. Odorheiu Secuiesc cu sediul in strada Rakoczi numarul 40 s-a constituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 31/1991 privind regimul investitiilor straine. Societatea mixta este autorizata prin sentinta civila nr.152 din 17 iunie 1991 a Judecatoriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.
Societatea comerciala IKOS CONF S.A. s-a infiintat prin participarea partii romane cu patrimoniul fostei S.C. CONFECTIA Odorheiu Secuiesc S.A. si a partii straine societatea SERJOS Canada Inc. cu aport in natura. In decembrie 1993 S.C. IKOS CONF S.A. s-a privatizat, de la 1 ianuarie 1994 functionand ca societate comerciala cu capital integral privat si este persoana juridica romana.
Societatea comerciala este inmatriculata in Registrul Comertului sub numarul J19/19.07.1991 si inregistrata la Ministerul Finantelor - Directia Finantelor Publice a judetului Harghita cu numarul 561/19.07.1991 avand codul fiscal 526790.
Capitalul social la data infiintarii era 240 milioane lei, iar la data actuala este de 
45938 milioane lei din care partea canadiana SERJOS Canada Inc. poseda aproximativ 65%, iar restul de aproximativ 35% apartine angajatilor firmei.
Analizand rezultatele financiare inregistrate de firma pe ultimii trei ani se constata o crestere accentuata a cifrei de afaceri.
Evolutia cifrei de afaceri pe ultimii trei ani este prezentata in tabelul de mai jos:
EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI  Tabel nr.1
SpecificatieU.M.Anul 1998Anul 1999Anul 2000
Cifra de afacerimil. lei118750160618278884
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE
Societatea comerciala IKOS CONF S.A. are ca obiect de activitate principal producerea de imbracaminte exterioara pentru barbati: costume, sacouri, pantaloni din tesatura tip lana si bumbac, respectiv comercializarea acestora pe piata interna si externa. In prezent exista cerere insemnata pentru confectii din tesaturi tip matase si de in. 
Avand in vedere ca S.C. IKOS CONF S.A. lucreaza majoritar in sistem lohn, materiile prime si cele auxiliare se asigura in proportie de 98% de catre clientii externi care preiau si productia aferenta.
Fabricatia produselor se realizeaza in totalitate in cadrul societatii comerciale IKOS CONF S.A. Nu sunt necesare cooperari pentru realizarea produselor care intra in programul de fabricatie al societatii comerciale.
In viitor societatea comerciala isi mentine profilul existent de activitate, fiind specializata in principal pentru realizarea de costume.
Produsele realizate sunt de calitate foarte buna, aceasta reflectandu-se in ponderea productiei destinata exportului prezentata in tabelul urmator:
PONDEREA PRODUCTIEI DESTINATE EXPORTULUI  Tabel nr.2
SpecificatieU.M.Anul 1998Anul 1999Anul 2000
Productia fizica
Din care:mii buc.920940950
Exportmii buc.920940950
Indice%100%100%100%
1.4. PRINCIPALE PIETE DE DESFACERE
In domeniul producerii de imbracaminte exterioara pentru barbati functioneaza un numar de 17 agenti economici, din acestia un numar de opt au ca profil de productie principal sortimentele: costume, sacouri, pantaloni; trei agenti economici sunt specializati in productia de pantaloni, iar restul produc si alte sortimente. 
Capacitatea comerciala a societatii comerciale IKOS CONF S.A. acopera 12 % din segmentul de piata, reprezentat de productia de imbracaminte exterioara pentru barbati, in structura sortimentala: costume, sacouri, pantaloni. Societatea comerciala IKOS CONF S.A. valorifica productia destinata exportului integral pe pietele occidentale. 
Ponderea productiei fizice destinate exportului a fost in anul 2000 de 100% din totalul produselor realizate. 
Principalii parteneri de afaceri externi si ponderea lor in totalul realizarilor sunt: 
CANDAGermania52%
UTEXCanada8%
MAITLANDAnglia8%
DIGELGermania4% 
BAUMLERGermania14%
CR GROSSGermania6%
GARDEURGermania5%
GELCOGermania3% 
Avand in vedere conjunctura actuala existenta pe piata mondiala a confectiilor textile caracterizata printr-o crestere deosebita a concurentei tarilor din Extremul Orient si mai nou a tarilor din Europa de Est, se impun masuri de crestere a competitivitatii produselor societatii comerciale in vederea mentinerii pietelor de desfacere externe actuale si respectiv extinderii acestora. 
1.5. PROCESUL TEHNOLOGIC
Producerea de confectii textile se desfasoara in cadrul unui proces tehnologic care cuprinde trei stadii principale: 
- pregatirea fabricatiei si croit;
- prelucrare si montaj;
- finisat higrotermic.
Subdomeniul producerii de imbracaminte exterioara pentru barbati (costume, sacouri, pantaloni) se caracterizeaza printr-un anumit grad de specializare a procedeelor tehnologice folosite in cele trei stadii de fabricatie. 
Desi sortimentul de baza, costumul este un produs clasic in sine, in timp intervin elemente de moda care impun adaptari rapide ale procesului tehnologic, iar nivelul competitivitatii pe piata mondiala duce la necesitatea cresterii performantelor tehnice ale utilajelor si echipamentelor folosite printr-o retehnologizare constanta a proceselor tehnologice. 
Tehnologiile folosite in subdomeniul producerii de imbracaminte exterioara pentru barbati variaza in functie de dotarea fiecarui agent economic pe cele trei stadii de fabricatie, de nivelul performantelor tehnice ale echipamentelor respective. 
Societatea comerciala IKOS CONF S.A. a adoptat din anul 1991 o strategie realista de supravietuire pe piata concurentiala a confectiilor textile prin retehnologizarea intensiva a celor trei stadii de fabricatie, astfel incat in prezent se practica tehnologii apropiate de nivelul mondial acceptat pentru industria confectiilor. 
Noua dotare a permis societatii o crestere substantiala a productivitatii muncii, a calitatii produselor, precum si o mai mare flexibilitate tehnologica in schimbarea modelelor. 
Utilajele si echipamentele de care dispune firma sunt urmatoarele:
- instalatie automata de gradat - incadrat tipare Lectra Systemes;
- masina automata de croit Lectra Systemes ;
- masina de croit mecanizat Kuris;
- presa automata de termocolat;
- masina de cusut Brother,Durkopp ;
- masina de montat maneci Pfaff;
- linie completa de prese pentru finisat sacouri Hoffman, Brisay. 
1.6. STAREA TEHNICA A MIJLOACELOR FIXE
Cladiri
Societatea comerciala functioneaza in suprafete economice amenajate cu instalatii interioare de alimentare cu utilitati si avand o vechime intre 3 - 76 ani. Cladirile sunt in stare fizica buna, in ultimii patru ani executandu-se lucrari pentru incadrarea in normele de protectie a muncii si de microclimat: hidroizolatii ale acoperisului si inlocuiri de instalatii.
Utilaje si echipamente de lucru 
Pentru cele trei stadii de fabricatie societatea comerciala IKOS CONF S. A. a achizitionat din anul 1991 masini si echipamente specifice noi, cu performante tehnice de nivel mondial, inlocuind pana in prezent 97% din posturile de lucru existente cu utilaje performante si avand ca perspectiva marirea capacitatii de productie. 
1.7. FUNCTIUNILE FIRMEI
Functiunea intreprinderii reprezinta un domeniu in care se realizeaza un ansamblu de activitati omogene si/sau complementare, specializate prin care se urmareste atingerea unuia sau mai multor obiective, derivate din obiectivul general al intreprinderii. 
Cele cinci functiuni ale firmei sunt urmatoarele: 
- functiunea de cercetare-dezvoltare;
- functiunea de productie;
- functiunea comerciala;
- functiunea financiar-contabila;
- functiunea de personal.
Functiunea de cercetare-dezvoltare reprezinta domeniul de activitate a carui importanta a crescut si va creste deoarece de modul de indeplinire a activitatii din cadrul acestei functiuni depinde in mare masura viitorul intreprinderii.
Obiectivele fundamentale ale acestei functiuni:
stabilirea strategiilor de dezvoltare a produselor, a tehnologiilor si a unitatii economice;
utilizarea eficienta a resurselor. 
Activitatile desfasurate in cadrul functiunii de cercetare-dezvoltare se caracterizeaza printr-un caracter inovational:
- cercetarea si proiectarea in domeniul produselor, tehnologiilor, echipamentelor;


Fisiere în arhivă (4):

 • Prima.doc
 • Diploma2.doc
 • Diploma1.doc
 • Cuprins.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.C. Mereuta- Analiza diagnostic a societatilor comerciale in economia de tranzactie; Editura Tehnica, Bucuresti, 1994.
2.Dumitru Margulescu- Analiza economico- financiara a societatilor comerciale; Supliment la Tribuna Economica, Bucuresti, 1994.
3.Dumitru Margulescu, Maria Nicolescu, Vasile Robu - Diagnostic economico-financiar.
4.Gheorghe Bailesteanu - Diagnostic, risc si eficienta in afaceri; Editura Mirton, Timisoara, 1997.
5.Gheorghe Bailesteanu- Diagnosticul si evaluarea firmei; Editura Mirton, Timisoara, 1995.
6.H. Cristea, N. Stefanescu- Gestiunea financiara a intreprinderii; Editura Mirton, Timisoara, 1997.
7.Ioan Mihai - Analiza situatiei financiare a agentilor economici; Editura Mirton, Timisoara, 1997.
8.Ioan Mihai- Analiza asigurarii si utilizarii resurselor de munca ale agentilor economici; Editura Mirton, Timisoara, 1997.
9.Ioan Mihai si colaboratorii - Analiza economico- financiara; Editura Mirton, Timisoara,1999.
10.Ioan Mihai, M. Epuran - Analiza activitatilor economice a intreprinderilor; Tipografia Universitatii din Timisoara, 1996.
11.Lorant Eros Stark, Ioan Marius Pantea - Analiza Situatiei Financiare.Studiu de caz; Editura Marineasa, Tinisoara, 1999.
12.Maria Nicolescu - Diagnostic global strategic; Editura Economica, Bucuresti, 1999.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!